WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

pass the time of day


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"pass" este afișată mai jos.

Vezi și: the | time | of | day

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
pass [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go past)a trece pe lângă vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The bus passed me without stopping.
 Autobuzul a trecut pe lângă mine fără să oprească.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get through)a trece vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a traversa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 First you need to pass customs, then you have to wait for your luggage.
 Întâi trebuie să treci de vamă, apoi trebuie să aștepți să-ți vină bagajele.
pass [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (driving: overtake)a depăşi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The racecar passed his opponent at the last minute to win the race.
 Maşina de curse şi-a depăşit adversarul în ultimul minut şi a câştigat cursa.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (object: hand to [sb])a da, a înmâna vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Could you please pass the salt?
 Poți să-mi dai sarea?
pass [sth] to [sb] vtr + prep (object: give, hand)a da vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a înmâna vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He passed the pen to her.
 This sentence is not a translation of the original sentence. I-a dat cadoul fără să spună niciun cuvânt.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (candidate: succeed) (a avea succes la examene)a trece vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a reuși vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 She passed her driving test on her first attempt.
 A trecut testul de conducere din prima încercare.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: approve) (legislaţie)a aproba vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The law was passed by a vote of seventy to thirty.
 Legea a fost aprobată cu şaptezeci de voturi pentru şi treizeci împotrivă.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not fail: exam) (un examen)a trece, a lua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I passed the test!
 Am trecut testul!
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go by)a trece (pe lângă) vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The bus passed without stopping for us.
 Autobuzul a trecut pe lângă noi fără să oprească.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
pass interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I don't know the answer)pas! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 "Jenna, what's the answer to number twelve?" "Pass."
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mountain pass)trecătoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  pas, defileu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There is a pass through the mountains thirty kilometres north of here.
 E o trecătoare în munți la treizeci de kilometri spre nord.
 E un pas (defileu) în munți la treizeci de kilometri spre nord.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (river channel)defileu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Be careful when kayaking through the pass.
 Ai grijă când traversezi defileul.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document giving entry)permis s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He showed his summer pass and was admitted to the pool.
 Le-a arătat permisul și a fost lăsat să intre la piscină.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (success in exam)trecere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He achieved ten straight passes in his exams.
 A luat note de trecere la toate examenele.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (university degree)notă de trecere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  trecut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 His sister got a first class degree, but he only got a pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: ball transfer) (sport)pasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The pass was intercepted by the opponent.
 Pasa a fost interceptată de adversar.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hand gesture)gest cu mâna s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The pass of the psychic's hand over the table seemed to set off a strange series of events.
 Gestul ghicitoarei făcut cu mâna deasupra mesei a părut să declanșeze o serie de întâmplări stranii.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sleight of hand)truc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The tabletop conjuror amazed us with his passes.
 Scamatorul ne-a uimit cu trucurile lui.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sexual advance)avansuri s.n.pl.
 Becky wasn't interested in Tom and pretended she hadn't even noticed his pass.
 Betty nu era interesată de Tom și se prefăcea că nici măcar nu i-a observat avansurile.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: leave of absence) (în armată)permisie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The soldier was granted a pass to attend his mother's funeral.
 Soldatul a primit o permisie pentru a merge la înmormântarea mamei sale.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (important point)punct critic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  impas s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 What has brought us to such a pass in our relationship?
 Ce ne-a adus în acest punct critic al relației noastre?
 Ce ne-a adus în acest impas al relației noastre?
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transfer: be transferred)a da de la unul la altul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The birthday card was passed from one person to another as they all signed it.
 Felicitarea de 'la mulți ani' a fost dată de la unul la altul pentru că toată lumea a semnat-o.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transfer: the ball in sports) (minge)a pasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He passed, and then ran towards the goal.
 A pasat și apoi a fugit spre poartă.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: go by)a trece vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a zbura vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 It seems that time passes faster every year.
 Pare că timpul trece din ce în ce mai repede.
 Pare că timpul zboară mai repede.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (happen)a se întâmpla vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 You would be amazed at what has come to pass after the accident.
 Nici nu-ți vine să crezi ce s-a întâmplat după accident.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (games: decline)pas interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 You can either play a card or pass.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Jucătorul a hotărât să nu deschidă jocul și a spus: Pas.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)a trece vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 That opportunity has now passed.
 Acum ocazia a trecut.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US euphemism (die)a muri vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I'm sorry to tell you that your husband has passed.
 Îmi pare rău că trebuie să vă anunț că soțul dumneavoastră a murit.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not fail exam) (un examen)a lua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a trece cu brio expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 "How was the test?" "I passed!"
pass [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (movement: cross)a se întâlni vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 They passed each other while running errands this morning.
 S-au întâlnit azi-dimineață când au ieșit cu treburi.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ball: transfer) (minge)a pasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 To play well as part of a team, it's important to pass the ball, rather than just keeping it to yourself.
 Ca să joci bine într-o echipă, e mai important să pasezi mingea decât să o ții pentru tine.
pass [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examiner: give pass mark)a trece vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (la școală)a promova vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The student's grades were much better this year, so the teacher was happy to pass him.
 Notele elevului au fost cu mult mai bune anul acesta, așa că profesorul s-a bucurat că-l poate trece.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." euphemism (excrete, discharge)a elimina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They say it is painful to pass a kidney stone.
 Se spune că e dureros să elimini o piatră de la rinichi.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: criticism) (critică, judecată de valoare)a emite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The columnist passed judgement against the candidate's plans.
 Ziaristul emite critici la adresa planurilor candidatului.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: a sentence)a pronunța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The judge passed a sentence of five years' imprisonment on the criminal.
 Judecătorul a pronunțat o sentință de cinci ani de închisoare.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exceed)a depăși vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The rocket's speed quickly passed two hundred kilometres per hour.
 Viteza rachetei a depășit rapid două sute de kilometri pe oră.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (circulate)a da de la unul la altul, a da din mână în mână expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 They passed the popcorn around the table.
 Au dat floricelele de porumb de la unul la altul (or: din mână în mână).
pass [sth] to [sb] vtr + prep (ball: transfer to [sb])a pasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a trimite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He passed the basketball to his teammate, then his teammate shot it.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
pass by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go past)a trece vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 When Emily was sick, she sat near the window and waved at everyone who passed by.
pass by [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (go past)a trece pe lângă vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 It's hard to pass by a mirror without looking at your reflection.
pass by [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (ignore, overlook)a nu băga de seamă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a ignora vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a nu observa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The shoppers passed by the tomatoes even though they were reduced in price.
pass [sb] by vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (go unnoticed by)a fi ignorat vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  (figurat)a trece neobservat loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Sadly, my brilliant joke passed him by.
pass [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." often passive (property, etc.: be bequeathed)a lăsa moștenire expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 My mother gave me a quilt that had been passed down over many generations.
pass [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." usually passive (genetic: be inherited)a fi moștenit expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The gene responsible for red hair has been passed down through Ron's family.
pass off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (happen)a se derula vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a avea loc loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Although the event has attracted violence in the past, the latest march passed off without incident.
pass [sth/sb] off as [sth/sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (present falsely)a se da drept loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He tried to pass himself off as an expert, but we could tell he didn't know much.
pass [sth] on vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (give to next person)a da mai departe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Take a cookie and pass them on.
pass on,
pass away
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
euphemism (die)a muri, a deceda vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a se stinge din viață loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Uncle James passed on a couple of years ago. His grandfather passed away after a five-year struggle with cancer. I was so sad when my cat passed away.
pass out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (faint, lose consciousness)a leşina vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I took one look at the bloody cut on my arm and passed out.
pass out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (soldier: complete training) (școală militară)a absolvi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 650 cadets from the Army Foundation College in Harrogate have passed out.
pass out [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (distribute, hand out)a înmâna, a distribui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The priest is passing out the communion wafers.
pass over [sb],
pass [sb] over
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(not give consideration to)a ignora vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (a fi omis de la)a sări peste vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a nu-i veni rândul la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Even though Mary had worked as a manager in that department she was passed over for promotion.
pass up [sth],
pass [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (forgo, deny oneself) (ocazie)a lăsa să treacă
  (şansa)a rata vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Val simply couldn't pass up the opportunity to spend the summer in the South of France.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
boarding pass,
boarding card
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(passenger ticket)tichet de îmbarcare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 All passengers must present their boarding passes before entering the airplane.
bypass [sth],
by-pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(go around)a ocoli vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a înconjura vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a evita vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The truck driver bypassed the small towns in order to arrive quicker.
 Șoferul camionului a ocolit orașele mici ca să ajungă mai repede.
bypass,
by-pass
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(road around area)şosea de centură loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 We took the bypass because it's quicker.
 Am mers pe șoseaua de centură pentru că este mai rapid.
come to pass v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." literary (happen, occur)a se întâmpla vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a avea loc loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
free pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (access to [sth] at no cost)intrare gratuită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The package includes free passes to all the park attractions.
guest pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (privileged access)invitație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We were issued with guest passes for the VIP area.
let,
let in,
let pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow to pass)a da voie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a lăsa să vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face loc loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a permite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Let the waiter through.
 Dă-i voie chelnerului să treacă.
make a pass at [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (make a sexual advance)a face avansuri cuiva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se da la vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 He was disciplined for sexual harassment after he made a pass at one of the secretaries.
not pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not be accepted)a nu trece vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The soldier did not pass inspection for parade duty because his uniform was dirty.
not pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail: an exam or test) (un examen)a nu trece vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I did not pass my exams, so I will have to take them again.
pass a law v (make [sth] legal or illegal)a aproba o lege expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 In 1647 Parliament passed a law making the celebration of Christmas illegal.
pass along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hand round)a da mai departe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Please pass along these hints for healthy living.
pass an exam v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." abbr (be successful in a formal test)a trece un examen, a lua un examen vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Once you have passed the exam you will be awarded with a diploma.
pass [sth] around,
pass around [sth] (mainly US),
pass [sth] round,
pass round [sth] (mainly UK)
vtr + adv
(distribute)a distribui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a împărți vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They passed around sandwiches and drinks at the party.
pass away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." euphemism (die)a se stinge vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a ne părăsi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 His grandfather passed away after a five-year struggle with cancer.
pass judgment,
also UK: pass judgement
vtr + n
(criticize)a judeca, a evalua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a emite judecăţi critice expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 We shouldn't pass judgement on him; he's doing the best that he can.
pass judgment,
also UK: pass judgement
vtr + n
(give opinion)a judeca, a evalua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a emite judecăţi critice expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 I won't pass judgement until I've heard the whole story.
pass on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bequeath, leave to [sb])a lăsa moștenire expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The house and all its belongings were passed on to her on.
pass on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (reject, not take)a spune pas loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm afraid I must pass on your kind invitation - I'm afraid I'm not free that evening.
pass on [sth] vi + prep (be unable to answer) (figurat)a sări peste vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a omite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The quiz contestant passed on two questions.
pass on [sth] vi + prep US (fail to make payment)a sări peste vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Unfortunately, you have passed on the last five payments and are heavily in debt.
 Din nefericire ai sărit peste ultimele cinci plăți, ai o datorie mare.
pass on the torch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (transfer responsibility)a preda ştafeta loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I've been secretary of this club for too long: it's time to pass on the torch to someone else.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not discuss)a evita subiectul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Mary glibly passed over the topic Eric most wanted to discuss.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fly over)a zbura peste vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 We live near the airport and hundreds of planes pass over our house every day.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with [sth]: rub lightly, cursorily clean)a freca uşor vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a curăța superficial vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Could you give the living room a quick pass over with the vacuum before guests arrive?
pass the hat,
pass the hat round
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ask for contributions of money) (cu pălăria)a face chetă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 After the buskers had stopped playing, they passed the hat round.
pass through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go from one side to the other of [sth])a trece prin / printre vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 It took us 20 minutes to pass through the Mont Blanc Tunnel.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (serving hatch in a wall) (în zid)deschidere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(a place you travel through)pasaj, culoar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (geografie)pas s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  trecătoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(act of passing through a place)trecere, tranzitare, traversare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cost: passed to customer)cost transferat unui client s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
pass-through,
passthrough
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(place funds flow through)plasare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
pass-through,
passthrough
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(relating to a pass-through)referitor la plasare loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
pass through adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cost: passed to customer)cost transferat unui client s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
pass-through nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opening between rooms)deschidere între camere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
pass-through adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (company: not subject to income tax) (companie)scutit de impozit pe profit expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
pass time,
pass the time
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(avoid boredom)a-și omorî timpul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Carol was doing a crossword to pass the time.
pass unnoticed vi + adj (not be seen, noted)a trece neobservat loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The events passed unnoticed, until someone wrote to the local paper about them.
 Evenimentele au trecut neobservate până când cineva le-a menționat în ziarul local.
transit pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (season ticket for public transport)abonament s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The transit pass allows you to travel on all the city's buses with a discounted fare.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'pass the time of day' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'pass the time of day'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.