party

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpɑːrti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈpɑrti/ ,USA pronunciation: respelling(pärtē)


Inflections of 'party' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": parties
Inflections of 'party' (v): (⇒ conjugate)
parties
v 3rd person singular
partying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
partied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
partied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering)petrecere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (colocvial)chermeză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (colocvial)chef s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I'm throwing a party tonight.
 Dau o petrecere în seara asta.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Vii la chermeză în seara asta?
 Dau chef în seara asta.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political group)partid s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 His party won the election with a big majority.
 Partidul său a câştigat alegerile cu o majoritate absolută.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (individual or group in a legal dispute)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Neither party can back out once the contract has been signed.
 Niciuna dintre părţi nu se poate retrage odată ce contractul a fost semnat.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
party adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of, for social meeting)de petrecere loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The music creates a nice party atmosphere.
 Muzica crează o atmosferă de petrecere.
party to [sth],
a party to [sth]
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(involved in [sth])complice, părtaș s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I refuse to be party to all your lies and deceit!
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group)grup s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A party of locals set off in search of the missing boys.
 Un grup al localnicilor a plecat în căutarea băiatului dispărut.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (team)echipă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A party of doctors from the City Hospital visited him.
 O echipă de medici de la Spitalul municipal au venit să-l vadă.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person)tipă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We're just waiting for the more attractive party - Maria.
 O aşteptăm pe tipa mai atrăgătoare, Maria.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: detachment) (militar)detașament s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 They were attacked by an advance enemy party.
 Au fost atacați de un detașament inamic.
party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (partisanship)parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Are you a party to this stupid plan?
 Ai luat și tu parte la acest plan stupid?
party n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of or for a political group)de partid loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Politica de partid contravine democrației.
party viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go to parties)a se distra vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 All she does is party and sleep.
 Nu face decât să se distreze și să doarmă.
party viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drink alcohol)a petrece vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a chefui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I've got beer! Let's party!
 Am bere! Hai să petrecem!
 Am bere! Hai să chefuim!
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
aggrieved party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: [sb] with right of appeal)parte vătămată loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
bachelor party (US),
stag night,
stag party,
stag do (UK),
buck's party (AU)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(party for a husband-to-be)petrecerea burlacilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Bachelor parties tend to be wild and crazy. We're going to a nightclub for Simon's stag do.
bachelorette party (US),
hen night,
hen party,
hen do (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(party for a wife-to-be)petrecerea burlăcițelor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
birthday party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration of a birthday)aniversare / zi de naştere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Kids love to have birthday parties and invite all their friends.
block party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (neighbourhood celebration)petrecere de cartier s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 All neighbors joined in a great block party to celebrate Halloween.
cocktail party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party where drinks are served) (petrecere)cocktail s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 To celebrate her promotion, she hosted a small cocktail party.
Communist Party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extreme left-wing political party)partid comunist s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The Communist Party ruled in Russia for over 70 years.
Conservatives nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." colloquial (British right-wing political party) (partid politic în Regatul Unit)Conservatori s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
contracting party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] hiring external worker)parte contractantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
costume party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (fancy-dress party, costumed ball)bal mascat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It is customary for children to dress up at Halloween for costume parties.
cross-party adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (between political parties) (politică)transpartinic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  între partide loc.adj
dinner-party n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to social dining event)tipic unui dineu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tipic unei serate adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de salon subst. ca adj.substantiv cu valoare adjectivală: Substantive care însoțesc și determină un alt substantiv sau un alt adjectiv, intensificând calitățile acestuia: om cu scaun la cap singur cuc, frumos foc.
 She is an expert at polite dinner-party conversation.
dinner party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering over an evening meal)dineu s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Hyacinth believes that her candlelight dinner parties are the talk of the town.
GOP nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, acronym (Grand Old Party: Republicans)Partidul republican din S.U.A. s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It looks like the GOP has messed things up again.
hen party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (hen night, women-only celebration for bride-to-be)petrecere de burlăciță s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She wanted to invite ten of her best friends to her hen party.
hen party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (gathering of women only)petrecere de fete s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  seară cu fetele s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
house party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering at [sb]'s house)petrecere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We went to a house party yesterday. I couldn't sleep last night because our neighbors had a very loud house party.
Labour Party member nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (British politics)membru al partidului laburist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I have been a Labour Party member for 10 years.
life of the party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (most lively, outgoing person)sufletul petrecerii s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I love hanging out with Mark – he's the life of the party.
opposing party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political party that opposes the government)partid de opoziţie s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Members of the opposing party jeered the president and were censured by the majority.
opposing party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (other person in a dispute)contracarant s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 When participating in a formal debate one should always be respectful toward the opposing party.
opposition party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political group that opposes government)partid de opoziţie s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Since they lost the election, the Republicans are now the opposition party.
pajama party (US),
pyjama party (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sleepover)petrecere în pijamale s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 At her pyjama party, Emma and her friends played games and shared make-up.
party animal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (person who frequents drinking parties)petrecăreţ s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 She was a real party animal when she was younger. That party animal must be exhausted when the holidays are over.
party dress nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cocktail dress, evening dress)rochie de seară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Cathy was furious that the clumsy waiter spilled wine all over her new party dress.
party in power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political party that is in government)partid aflat la putere s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In Britain, the Conservative Party was the party in power at the outbreak of the Second World War.
party line nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (policy or stance of a political party)linia partidului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He was suspended for failing to support the party line on immigration policy.
party member nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] belonging to political group)membru de partid s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Party members are voting on a number of important proposals at their conference.
party pooper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (killjoy, [sb] who avoids festivities)cineva care strică petrecerea
 We'd really like you to come out with us. Don't be a party pooper!
political party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group seeking to form government)partid politic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
political party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (group seeking power within government)partid politic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
pot luck supper,
potluck dinner,
potluck party
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (meal: guests bring food)masă pentru care fiecare gătește ceva s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Joe brought grilled hotdogs to the potluck party, and I brought dessert.
search party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group searching for missing person)echipă de căutare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A search party has set off up the mountain to look for the missing climber. People from the neighbourhood are forming a search party to find the missing boy.
slumber party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sleepover)petrecere în pijamale s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
surprise party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration intended to surprise [sb])petrecere surpriză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
tea party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social gathering at which tea is served)ceai dansant s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
third party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (independent or additional person or group)terţ s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 We're designing the building ourselves, but a third party will build it.
third party nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (political group additional to 2 main parties)terţ partid s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In the UK in 2010 the third party entered a coalition with one of the two major parties.
throw a party v (host a celebration)a da o petrecere loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I will throw a party at my house for my birthday.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'party' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: party [all night, for hours, until you drop], a [house, work, birthday, going-away, bachelor, college, beach] party, it's party time!, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'party' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'party'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.