packed

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈpækt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/pækt/ ,USA pronunciation: respelling(pakt)

Pe pagina aceasta: packed, pack

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
packed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bag, suitcase: filled)plin de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  înţesat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  arhiplin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Archie's bags are packed and he's ready to leave.
packed with [sth] adj + prep (full of [sth])plin de, plin cu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The shelves are packed with books.
packed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (crowded with people)aglomerat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  arhiplin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The auditorium is packed.
packed with [sb] adj + prep (full of people)plin de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  plin până la refuz loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  înțesat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The room is packed with meeting delegates.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
packed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (snow: compacted)bătătorit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tasat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The packed snow provided a smooth surface to ski on.
packed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (having your bags packed)cu valizele făcute loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  gata de plecare loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Are you packed yet? I'm ready to go.
packed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compressed)bătătorit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The old cottage had a packed earth floor.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
pack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrap for shipment)a împacheta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Pack the books in a padded mailing envelope.
 Împachetează cărţile într-un plic căptuşit.
pack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill: suitcase, bag)a-și face bagajul vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a împacheta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Have you packed your bags yet?
 Ți-ai făcut bagajul deja?
pack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put in luggage)a pune în bagaj expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a lua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a împacheta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Don't forget to pack your toothbrush and pyjamas.
 Nu uita să îți pui în bagaj peria de dinți și pijamalele.
pack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fill suitcase, bag)a împacheta, a-şi face bagajul vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face bagajul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I need to pack for the trip to the beach.
 Trebuie să împachetez pentru excursia la plajă.
 Trebuie să fac bagajul pentru excursia la plajă.
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bundle, package)pachet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  cutie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The beer comes in packs of six.
 Berea vine în pachete de câte şase.
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (packet, carton)pachet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  cutie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Josh shook his last cigarette out of the pack.
 John a scos ultima țigară din pachet.
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rucksack)rucsac s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 We went hiking for a week with all the food in my pack.
 Am plecat în excursie pentru o săptămână cu toată mâncarea în rucsac.
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group of wolves)haită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The wolf pack worked together to catch its prey.
 Lupii din haită au atacat împreună pentru a încolți prada.
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group of dogs)haită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The pack of wild dogs howled all night.
 Haita de câini sălbatici a lătrat toată noaptea.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (batch, group)clică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  adunătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Those politicians are a pack of liars.
 Politicienii sunt o clică de mincinoși.
 Politicienii sunt o adunătură de mincinoși.
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (set of playing cards) (cărți de joc)pachet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 While we had a newer pack of cards, we still preferred to use this one.
 Deși aveam un pachet nou de cărți, preferam să-l folosim tot pe ăsta.
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (people: band)bandă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The travellers were robbed by a pack of thieves.
 Călătorii au fost jefuiți de o bandă de hoți.
pack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book, box: of matches)cutie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Do you have a pack of matches that I can use to light the candles?
 Ai cumva o cutie de chibrituri să aprind lumânările?
pack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fill a room with people)aglomerat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The concert hall was so packed that you couldn't even see the band.
 Sala de concerte era atât de aglomerată, încât nici nu puteai vedea formația.
pack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wrap packages for shipment)a ambala vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We try to pick and pack the day an order is received.
 Încercăm să preluăm comenzile şi să le ambalăm chiar în ziua în care le primim.
pack viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become compacted)a tasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a se bătători vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The sand was packed down by the weight of the trucks.
 Nisipul era tasat sub greutatea camioanelor.
 Nisipul se bătătorise sub greutatea camioanelor.
pack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill a container)a împacheta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She packed everything tightly into a small box.
 A împachetat totul într-o cutie mică.
pack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (cram together)a înghesui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 My wife always packs a lot of activities into a day.
 Soția mea are obiceiul să înghesoaie o mulțime de activități în timpul zilei.
pack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wrap up)a împacheta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Pack everything in a duffel bag.
 Împachetează totul într-o geantă de călătorie.
pack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill a hall with partisans)a umple vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The candidate's staff packed the hall with friendly supporters.
 Membrii staffului candidatului au umplut sala cu suporteri prietenoși.
pack vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (car)a încărca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I need to pack the suitcases in the car before we go.
 Trebuie să încarc valizele în mașină înainte să plecăm.
pack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (carry or wear)a purta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a avea asupra sa expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Watch out - he's packing a gun!
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
packed | pack
EnglezăRomână
action-packed,
action packed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(full of drama, events)plin de acțiune expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
Notă: A hyphen is used when the term precedes the noun.
packed lunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (box or bag of food for midday meal)mâncare la pachet s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
packed out,
packed-out
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (venue: crowded, full)înţesat de lume adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  aglomerat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 The pianist played to a packed-out concert hall.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'packed' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Sintagme: a packed [house, stadium, room, concert hall], the [house] was packed (for), the band played to a packed [house], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'packed' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'packed'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.