not

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈnɒt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/nɑt/ ,USA pronunciation: respelling'not', 'NOT': (not)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (negation)nu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 This apple is not green; it's red.
 Mărul nu e verde. E roşu.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (denial)nu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I am not guilty.
 Nu sunt vinovat.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (refusal)nu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I do not want any sugar, thank you.
 Nu vreau zahăr, mersi.
not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (that it is not so) (a spera)că nu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "Will your ex be at the party?" "I hope not!"
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (ironic denial)cum să nu! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  ei aș!, da de unde! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Yeah, she's so smart. NOT.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
not blink at [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be shocked, disapproving)a fi surprins expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a se înfiora vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
not abide [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not tolerate)a nu tolera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a nu permite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a nu accepta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I can't abide his smoking in the house. "I won't abide insolence or bad behaviour," said the schoolteacher.
 Nu tolerez fumatul în casă. „Nu voi tolera insolența sau comportamentul rău”, a spus învățătoarea.
absolutely not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." emphatic (not in any way, not at all)sub nicio formă loc.adv.
 I will absolutely not have anything to do with him.
absolutely not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (not under any circumstances, no way)sub nicio formă interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 You're not going to the party. Absolutely not!
and what not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (and similar)şi celelalte
as often as not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in about half of all instances)când şi când
 I don't know if he will be here today. He shows up as often as not.
not blink at [sth],
not blink an eye at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (not react to)a nu clipi la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a nu fi afectat de expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Joshua is so rich, he doesn't blink at paying $800 for a wristwatch.
not be called for v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be inappropriate)potrivit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  adecvat, nimerit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Your comment about your neighbor's wife was not called for.
not care v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unconcerned)a nu-i păsa de vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a fi nepăsător vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a nu da doi bani loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 So, what if you're upset? I don't care.
 Și ce dacă ești supărat? Nu-mi pasă.
certainly not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing refusal)cu siguranţă nu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nici vorbă! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "Could I borrow your car?" "Certainly not!"
certainly not interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing denial)cu siguranţă nu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nici vorbă! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "Did you drink the bottle of beer I left in the fridge?" "Certainly not!"
contract not to compete nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: anti-competition agreement)clauză de neconcurență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
forget-me-not nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant with small blue flowers) (floare)nu-mă-uita s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
not give a darn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." US, informal, euphemism (not care)a nu-i păsa loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
Notă: Most commonly used in the negative and in questions
 Frankly, I don't give a darn about politics.
not give a fig v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not care, be unconcerned) (colocvial, în expresii)a nu-i păsa nici cât o ceapă degerată expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a nu-i păsa câtuşi de puţin expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
not give a f*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, offensive, slang (not care)a se sinchisi de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a-i păsa loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I don't give a f*** what you think.
not give a s*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, slang (not care)a nu-i păsa, a nu da doi bani expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  (figurat, vulgar)a i se rupe de expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  (figurat, vulgar)a durea în fund expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
Notă: Most commonly used in the negative and in questions.
 Sally said she doesn't give a s*** what her unfaithful ex-husband does with his time.
I do not know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (declaration of ignorance)nu ştiu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  habar nu am expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 There is no point asking me; I do not know. I do not know the answer to that complicated math problem!
if not conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (if this is not the case)dacă nu loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
  în caz contrar loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 Let's see if Pete is free this evening. If not, we can always go without him.
it does not matter (it is unimportant or irrelevant)nu contează
 It does not matter if you wear the red shirt or the blue. Both look good on you.
it matters not poetic (it does not matter)nu contează
 You can come with me or stay here - it matters not.
it's not easy informal (it's difficult)nu e uşor
 It's not easy to find a partner in this day and age.
know not v literary (do not know)a nu şti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Whether what you are doing is a good thing I know not.
last but not least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (lastly)și nu în ultimul rând loc.adv.
 Last but not least, don't forget to ring me when you get there.
make love not war interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pacifist slogan of the 1960s) (slogan)faceţi dragoste, nu războaie
 'Make love not war' was the best-known slogan of the hippy movement.
more often than not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (usually)de obicei adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Our children's clothes are, more often than not, made in China.
no laughing matter,
not a laughing matter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] serious)chestiune gravă, serioasă
  nu e de râs
 Slipping on the ice is no laughing matter; you could break your neck.
not a big deal,
no big deal
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (a matter of little importance)nu e mare brânză expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nu e mare scofală expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
not a bit,
not one bit
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (not at all)nici măcar cât negru sub unghie expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  deloc adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Am I bothered about missing the show? Not a bit. I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.
not a bit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not at all)nici măcar cât negru sub unghie expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I'm not a bit worried about this exam because I've revised really hard for it.
not a chance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no possibility)în niciun caz loc.adv.
  a nu avea nici o șansă să expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 There is not a chance he would ever win a foot race.
not a chance,
no chance
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(impossible)în niciun caz loc.adv.
  ba bine că nu! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "Do you think Phil will lend us the money?" "Not a chance!"
not a few adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quite a lot)destul, destulă, destui, destule adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There were not a few vegetarians among us.
not a hint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no sign, no indication)nici cea mai vagă idee
 There was not a hint of any sugar in that sour pie.
not a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a lot, a great deal)nu puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I was not a little upset by his remarks.
not a single one exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (not one from a group)niciunul pron.neg.pronume negativ: Formele pe care le poate avea sunt următoarele, exprimând negația: niciunul, niciuna, niciunii, niciunele.
 Jackie tried on several dresses, but not a single one was the right size.
not a single person pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (nobody, not anyone)nimeni pron.pronume: Ține locul unui substantiv (nume de ființă, de lucru, de acțiune etc.): eu, noi, voi.
 Not a single person was in favour of the price increases.
not a soul nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nobody)nici ţipenie
 It was two o'clock in the morning and not a soul was on the streets. They got married and not a soul knew until a year later.
not a trace nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no sign)nicio urmă
 Come April, there is not a trace left of the snow. There is not a trace of any sugar in this tea.
not affordable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (too expensive)prea scump adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We would love to buy that house but it's just not affordable.
not again interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing exasperation)iar? adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Not again! I told you tomato sauce is hard to remove from white shirts!
not agree viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (disagree with [sb]'s opinion)a nu fi de acord loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I do not agree with your answer.
not agree viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (not be good for digestion)a nu-i prii vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a nu-i cădea bine loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Dairy products don't agree with me.
not allowed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forbidden, not permitted)nepermis adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Dogs are not allowed in the park.
not anticipated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unexpected, unforeseen)neaşteptat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The sudden fall in house prices was not anticipated, and many people lost money.
not any more exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (no longer, not any longer)nu mai adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I used to travel a lot, but not any more.
not applicable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (irrelevant, not the case)nu se aplică vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  neaplicabil, inaplicabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
not as it seems adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deceptive)altfel de cum pare expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The situation is not as it seems.
not at all advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in no way, to no extent)deloc adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 My boss was not at all pleased with my work, so he fired me.
not bad,
not half bad
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(reasonably good)a nu fi chiar atât de rău expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 That sauce isn't very good, but it's not bad, either.
not be able viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be unable, be incapable)a nu fi în stare / capabil loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 If you have another beer you will not be able to drive home.
not be affected by vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be indifferent to)a nu fi afectat de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 No human being can witness suffering on this scale and not be affected by it.
not be affected by vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not feel consequences of)a nu fi afectat de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Residents of mountain communities will not be affected by tsunamis.
not be good for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adversely affect the health of)a nu fi bun pentru loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Saturated fat is not good for your heart.
not be good for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (adversely affect)a nu fi bun pentru loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Closing the restaurant at 9pm would not be good for business.
not be good for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not useful in)a nu fi de folos loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Too much fat in the diet will not be good for your health.
not be likely viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be improbable)a fi puţin probabil loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
not be moved v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not change opinion)a nu da înapoi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a nu renunța în ruptul capului la expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Anne is completely against the idea, and will not be moved from her position.
not be ready viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be unprepared)a nu fi gata loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 My boyfriend should be going out at 7, but he always takes a long time to get dressed and will not be ready.
not by any means exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in no way, by no method)în ruptul capului loc.adv.
  în nici un caz loc.adv.
  nici să nu îți treacă prin gând expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I will not by any means allow you to borrow my car.
not care for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have no liking for: [sth])a nu-i păsa de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Generally, I don't care for white wines - I much prefer reds.
not comparable to adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (totally different from)incomparabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Art is not comparable to Literature.
not comparable to adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior to)incomparabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 His talent is not comparable to anyone else's.
not connect with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fail to be understood by)a nu fi înțeles de vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
not considered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not taken into account)neluat în calcul adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Alternatives to invasion were not considered by the politicians.
not considered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not widely thought to be)care nu e considerat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Torture is not considered acceptable.
not cricket adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, slang (unfair, not sporting)nu e corect! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nu e fairplay! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Well, I say! That simply isn't cricket!
not do justice to [sth/sb],
not do [sth/sb] justice
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not show well)a nu pune în evidență, a nu scoate în evidență expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a fi în defavoarea expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 That photograph does not do justice to her beauty.
not done adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (improper, inappropriate)nefăcut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Blowing your nose at the dining table is simply not done in polite company.
not easy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (difficult)greu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It is not easy to raise a child these days.
not enough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (insufficient, too few or little)insuficient adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The doctors tried everything they knew, but it was not enough to save him.
not even interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (no!)nici măcar expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
not far adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fairly close)nu departe adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The cinema is not far; it's just two blocks from here.
not far from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (fairly close to)nu departe de loc.adv.
 The park is not far from here, carry on down this street then turn left.
not feel like [sth],
not feel like doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not want to do)a nu avea chef loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I don't feel like going out tonight.
not for love or money advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (impossible to obtain by any means)nici cât pentru tot aurul din lume expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 You can't get a table in that restaurant for love or money.
not for publication adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confidential, for a restricted readership)confidențial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
not for release adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confidential)restricționat accesului public adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This announcement is restricted and is not for release.
not found adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that cannot currently be located)care nu poate fi găsit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
not get along v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be friends)a nu se înţelege bine cu loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 My sister and I never really got along when we were growing up.
not give up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (persevere)a nu se lăsa loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 John got tired in the middle of the race, but he did not give up.
not good exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." colloquial (really awful)nu e bine expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  (informal)nasol adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 You locked yourself out of the house naked and had to go and ask your neighbours for help? Not good!
not good enough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (below accepted standards)care nu e destul de bun adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
not guilty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (innocent of a crime)nevinovat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She was found not guilty on all four charges of murder.
not have a care v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not worry about anything)a nu avea nici o grijă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He strolls through life as though he does not have a care.
not have a chance v (be doomed)a nu avea nicio şansă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
not have a chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not have opportunity)a nu avea nicio şansă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I have not had a chance to check my emails yet.
not have a place v (be unwelcome or uncatered for)a nu fi primit loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
not have anything to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unrelated to)a nu avea nimic de a face cu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Baking a cake does not have anything to do with repairing a car. Being smart doesn't have anything to do with being strong.
not have anything to do with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (avoid contact with)a nu avea nimic de a face cu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a evita, a ocoli vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Since she stole my earings, I do not have anything to do with her anymore. I'll not have anything to do with my ex-wife's new husband.
not have time v (be too busy)a nu avea timp loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I do not have time for idle chatter.
not hesitate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act quickly, resolutely)a nu ezita vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
not hesitate to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (act immediately to)a nu ezita să vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 If you misbehave again, I will not hesitate to contact your parents.
not hold back v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (express feelings freely)a nu se abține vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
not hold back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not restrain oneself)a nu se reţine vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 In self-defense, one should not hold back.
not hold up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail to withstand close examination)a nu trece testul expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 When the experts performed their tests on the crude counterfeit money, it did not hold up.
not hold up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (fail to withstand use)a se sparge vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
not in the least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)pentru nimic în lume
 Sure, you can borrow five dollars, I don't mind in the least.
not in the mood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (disinclined, unwilling)a nu avea chef de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm not in the mood to listen to your lies.
not included adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excluded)neinclus adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The price is for accommodation only, meals are not included.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'not' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: am not [sure, positive, certain], is not like the [others, rest], was not me who [said, did, forgot] (it), mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'not' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'not'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.