WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

non repetatur

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(non rep′i tātər)


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"non" este afișată mai jos.

Vezi și: repetatur

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
non,
non-
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
prefix (not) (nonexistent, necunoscut, insensibil)non-, ne-, a-, des-, in- prefix
 For example: nonpayment, non-toxic
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
non fiction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (books: factual) (literatură)non-ficțiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
non-fiction adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (factual)nonficțional adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Non-fiction books usually have a table of contents and an index.
non sequitur nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Latin (statement: not logical) (latină în original)non sequitur expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nu are logică
 The title of the song "Cheese Is A Kind of Meat" is an amusing non sequitur.
non stop,
non-stop
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(continuously)continuu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The train ran non-stop between London and Edinburgh.
non-stop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (continuous)non-stop, continuu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
non-stop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (direct)direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We managed to get on a non-stop flight to New York.
non-alcoholic beverage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drink: no alcohol)băutură nealcoolică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Beer, wine, and non-alcoholic beverages will be served.
non-binding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cannot be enforced)fără caracter obligatoriu loc.adj
 I asked for a non-binding bid from our contractor.
non-com,
noncom,
NCO
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal, abbreviation (military: non-commissioned officer)subofițer s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
non-commissioned officer,
noncommissioned officer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(military: enlisted staff member)sub-ofițer s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The non-commissioned officer led his soldiers as well as any officer could have hoped.
non-fat milk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (skimmed milk)lapte degresat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I use non-fat milk on my cereal, but I prefer whole milk in coffee because it's creamier.
non-governmental organization,
also UK: non-governmental organisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(activism: independent group)organizație neguvernamentală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They are a non-governmental organization who are attempting to change the way America views the world.
non-perishable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that will not spoil or decay)neperisabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Non-perishable food items include tinned goods, pasta, coffee, tea, and sugar.
nonabrasive,
non-abrasive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not abrasive)neabraziv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu zgârie loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonabsorbent,
non-absorbent
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not absorbent)neabsorbant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu absoarbe loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonacademic,
non-academic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not related to school studies)nonacademic, neacademic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonacademic,
non-academic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not scholarly in language, style)nonacademic, neacademic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonacceptance,
non-acceptance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(denial, refusal)refuzare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  negare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  neacceptare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonacceptance,
non-acceptance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rejection)respingere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  neacceptare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonacid,
non-acid
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not acidic)fără acid loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  neacid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonactive,
non-active
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not active, inactive)inactiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pasiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  inert adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonaddictive,
non-addictive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not habit forming)care nu creează dependenţă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The patient requested non-addictive painkillers.
nonadhesive,
non-adhesive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that does not stick)neadeziv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu se lipește loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonadjacent,
non-adjacent
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not next to [sth])neadiacent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  îndepărtat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonadjustable,
non-adjustable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that cannot be adjusted)neajustabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nereglabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonadministrative,
non-administrative
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not administrative)neadministrativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonaggression,
non-aggression
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(policy of not initiating hostilities)neagresivitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  politică pașnică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonalcoholic,
non-alcoholic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not containing alcohol)nealcoolic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The recovering alcoholic asked for a non-alcoholic beer at the wedding.
nonaligned,
non-aligned
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(nation: neutral)neutru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neraliat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonalignment (US),
non-alignment (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(political neutrality)neutralitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  neraliere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonallergic,
non-allergic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not related to an allergy, not producing allergy)nealergic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu produce alergii loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonallergic,
non-allergic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not affected by allergy)nealergic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neafectat de alergii adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonappearance,
non-appearance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(failure to appear)absență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  neprezentare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonappearance,
non-appearance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(law: failure to appear in court)neprezentare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  absentare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonassignable,
non-assignable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that cannot be attributed)care nu poate fi atribuit loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  nedistribuibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonathletic,
non-athletic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not sporty or sport-related)neatletic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nesportiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonathletic,
non-athletic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(poor at sports, not participating in sports)neatletic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  slab la sport loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonattendance,
non-attendance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(absence, failure to be present)absență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  neprezentare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonautomotive,
non-automotive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not related to automobiles)neautomobilistic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără legătură cu automobilele loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonavailability,
non-availability
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(state of being unobtainable)nedisponibilitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonbasic,
non-basic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not essential)neesențial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  secundar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  accidental adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonbelligerent,
non-belligerent
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(peaceable, not warring)nebeligerant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pașnic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonbinding,
non-binding
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not compulsory by law)neobligatoriu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neimpus de lege adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonbreakable,
non-breakable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that cannot be broken)incasabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu poate fi spart loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonburnable,
non-burnable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not combustible)necombustibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu poate arde loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncaloric,
non-caloric
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having no calorific value)necaloric adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără aport caloric loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncancerous,
non-cancerous
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(growth, cell: not malignant)necanceros adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nemalign adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  benign adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonchargeable,
non-chargeable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not incurring a cost or fee)netaxabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neimpozabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu necesită plată loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonclinical,
non-clinical
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(without direct contact with patients)neclinic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonclinical,
non-clinical
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(without observable symptoms)neclinic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără simptome clinice loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonclinical,
non-clinical
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(study: conducted before human trial) (studiu)preclinic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neclinic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  netestat pe oameni loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncollectable,
non-collectable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of no value to collectors)necolectabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncombat,
non-combat
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not occurring during armed conflict)care nu are loc în timpul conflictului armat loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncombatant,
non-combatant
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(non-fighting military employee)necombatant s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  angajat al armatei care nu luptă s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
noncombatant,
non-combatant
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(civilian)civil s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  necombatant s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
noncombustible,
non-combustible
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that will not burn)necombustibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu poate arde loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncommercial,
non-commercial
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not aimed at selling)necomercial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncommunicable,
non-communicable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that cannot be transmitted)necomunicabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  netransmisibil loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncompeting,
non-competing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not competing)care nu concurează loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  neconcurent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncompetitive,
non-competitive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not involving a contest)necompetitiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncompetitive,
non-competitive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not economically strong)necompetitiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncomplying,
non-complying
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not obeying a ruling or regulation)care nu respectă regulile loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  neconform adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncomprehending,
non-comprehending
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not understanding)care nu înțelege loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nonconducting,
non-conducting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that does not conduct electricity, etc.) (de electricitate)neconductor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonconductor,
non-conductor
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(substance that does not conduct)neconductor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  substanță neconductoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonconforming,
non-conforming
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(rejecting convention)neconformare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  refuz de a se conforma s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
nonconforming,
non-conforming
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not compliant with laws or regulations)neconformare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  nesupunere în fața legii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nonconsecutive,
non-consecutive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not occurring one after another)neconsecutiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nesuccesiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonconstructive,
non-constructive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unhelpful, harmful, destructive)neconstructiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  dăunător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  distructiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncontagious,
non-contagious
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not infectious)necontagios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neinfecțios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  netransmisibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncontinuous,
non-continuous
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(interrupted or intermittent)întrerupt adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  intermitent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncontributing,
non-contributing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not contributing)care nu contribuie loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncontributory,
non-contributory
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK (pension, insurance policy: paid for by employer)necontributiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  plătit de angajator loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncontroversial,
non-controversial
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(generally accepted)necontroversat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (la nivel general)acceptabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nonconvertible,
non-convertible
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not convertible)neconvertibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  netransformabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncorroding,
non-corroding
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not tending to corrode)necoroziv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu corodează loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncorrosive,
non-corrosive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(substance: not harmfully acidic)necoroziv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neacid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncredit,
non-credit
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not accumulating credits for study) (cursuri)fără credit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncriminal,
non-criminal
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(legal, lawful)neinfracționar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  legal adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncritical,
non-critical
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not essential)necritic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neesențial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncrystalline,
non-crystalline
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not crystalline)necristalin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
noncumulative,
non-cumulative
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not cumulative)necumulativ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu cumulează loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncustodial,
non-custodial
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not having legal custody of a child)necustodial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără legătură cu custodia loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
noncustodial,
non-custodial
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK (sentence: without imprisonment) (sentință)care nu implică privarea de libertate expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
nondairy,
non-dairy
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not containing milk)nelactat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu conține lapte loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nondeductible,
non-deductible
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that cannot be deducted)nedeductibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care nu poate fi dedus loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  nerambursabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondelivery,
non-delivery
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(failure to deliver)nelivrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  nepredare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nondemocratic,
non-democratic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not democratic)nedemocratic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondepartmental,
non-departmental
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not part of a government department)nedepartamental adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (într-un departament al guvernului)neinclus adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondepreciating,
non-depreciating
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not going down in value)care nu se depreciază loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  căruia nu-i scade valoarea loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
nondestructive,
non-destructive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that causes no damage)nondistructiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondetachable,
non-detachable
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that cannot be detached)nedetașabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondisciplinary,
non-disciplinary
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not involving disciplinary action)nedisciplinar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondisclosure,
non-disclosure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(law: withholding information)nedivulgare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  confidențialitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nondiscrimination,
non-discrimination
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(impartiality, fairness to all)nediscriminare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  imparțialitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
nondiscriminatory,
non-discriminatory
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(fair, not prejudiced)nediscriminator adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  imparțial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondramatic,
non-dramatic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not theatrical)nedramatic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neteatral adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondramatic,
non-dramatic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(slight or subtle)nedramatic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  subtil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nondrinker,
non-drinker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(teetotaller)neconsumator de alcool s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  abstinent de la alcool s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
nondrying,
non-drying
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(that does not dry on contact with air) (în contact cu aerul)care nu se usucă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Următoarele 100 Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'non repetatur' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'non repetatur'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.