neglected

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/nɪˈglɛktɪd/

Pe pagina aceasta: neglected, neglect

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
neglected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thing, object)neglijat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  lăsat de izbelişte loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  lăsat în paragină loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Ben's house looked very neglected because he couldn't keep it maintained anymore.
neglected adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (child)neglijat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Child services collected the neglected child from her parents and put her in foster care.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
neglect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of child)neglijarea îndatoririlor de părinte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Kate's mother was arrested for neglect.
 Mama lui Kate a fost arestată pentru neglijarea îndatoririlor de părinte.
neglect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of attention)neglijență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  delăsare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  lipsă de atenție loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Tom's house showed obvious signs of neglect.
 Casa lui Tom arăta semne clare de neglijență.
neglect [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (child) (copil)a neglija vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a nu avea grijă (de) loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Larry neglected his children because he was an alcoholic.
 Larry și-a neglijat copiii pentru că era un alcoolic.
neglect [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (duty) (îndatorire)a neglija vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The soldier neglected his duties and was discharged from the military.
 Soldatul și-a neglijat îndatoririle și a fost dat afară din armată.
neglect to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fail to do)a nu reuși vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a eșua vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Fred neglected to keep up with his friends, and slowly lost contact with them.
 Fred nu a reușit să țină pasul cu prietenii lui și, treptat, a pierdut legătura cu ei.
neglect [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ignore)a ignora vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a nu da atenție loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The teacher neglected the student's raised hand so that he could finish his lecture.
 Profesorul a ignorat mâna ridicată a elevului pentru a putea să își termine prelegerea.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'neglected' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: a neglected [child, boy, girl, puppy], am starting to feel neglected, a commonly neglected [question, issue], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'neglected' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'neglected'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.