my

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/maɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/maɪ/ ,USA pronunciation: respelling(mī)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
my adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (possessive: belonging to me)meu, mea, mei, mele adj.pos.adjectiv posesiv: Exprimă posesia asupra obiectului, ființei sau noțiunii exprimate, acordându-se în gen, număr și caz cu cuvântul determinat: noștri, tău. Exemple: copiii noștri, viitorul tău.
 Have you seen my keys? I'm going to brush my hair.
 Maşina mea e cea roşie.
my interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing surprise)vai interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  Doamne, Dumnezeu interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Oh, my! Are you serious?
 Oh, vai! Vorbești serios?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
all my life advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout my lifetime)în toată viaţa mea expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I was born in Manchester, and I've lived here all my life.
Be my guest! exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (help yourself)Te rog! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Poftește!, Servește-te! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 If you want some lemonade, be my guest!
Cross my heart and hope to die interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" infantile (promise)pe cuvânt de onoare
 Mum, I'll clean my room in the morning. Cross my heart and hope to die!
dearest,
my dearest
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(term of affection)dragul meu, scumpul meu interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
from my own experience advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (having experienced it myself)din propria mea experienţă adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
in my opinion advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to my mind, as far as I am concerned)după părerea mea adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 In my opinion she's too young to get married and have children.
in my view exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in my opinion)după părerea mea expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
kiss my ass interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, vulgar (expressing defiance, contempt)să mă pupi undeva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 If you don't like it you can kiss my ass.
My Lords and Ladies nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (addressing aristocracy)doamnelor și domnilor expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  distins auditoriu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
My bad! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (admitting a mistake)vină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  eroare, greșeală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Did I step on your foot? Sorry! My bad!
 Te-am călcat pe picior? Îmi cer scuze. E vina mea.
my darling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of affection)dragul meu / draga mea expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 By the time you get this, my darling, I shall be in France.
my dear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of affection)dragă apelativ
 Frankly, my dear, I don't give a damn!
my friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ironic, informal (used to threaten or warn) (formulă de adresare, atenţionare)prietene, amice s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Any more of that talk, my friend, and there will be trouble!
my friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (informal address)prietene, amice s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
my God! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing shock or surprise)Dumnezeule! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  Doamne! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Oh my God! Get that child out of that mud puddle this instant!
my goodness interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (astonishment)Dumnezeule! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  Doamne! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 My goodness! What a lot of food you have prepared!
My heart bleeds for you.,
My heart bleeds,
How my heart bleeds for you
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
figurative, ironic (I feel compassion for you)Mi se rupe inima. expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 "I have to pay a fortune in income tax these days," said Theo. "My heart bleeds for you!" said his brother.
my little one interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (affectionate term for a child)pui!, puiule! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  dragul meu!, draga mea! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  scumpule!, scumpo! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Come here, my little one, and I'll tell you a story.
my Lord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christianity: God)Domnul s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I try to do what my Lord would want me to do.
my Lord nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of address for a peer)stăpân s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My lord, your tea is ready.
my love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (affectionate term)iubit s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Are you coming my love?
my name is (I am called, I am known as)numele meu e expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  mă cheamă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 My name is Joe.
my pleasure interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (you're welcome)plăcerea e a mea expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 A: Thanks for all your help. B: My pleasure. A. Thank you. B. My pleasure.
my sweet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (term of affection)scump, scumpă s.m., s.f.
 I miss you, my sweet.
 Mi-e dor de tine, scumpo.
my word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (my solemn promise)cuvânt de onoare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 On my word, I will be there on time. This car is in 100% perfect condition, I give you my word.
my word interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing astonishment)Dumnezeule! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  Doamne! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 My word, that candy certainly is sour! My word, that is one beautiful woman.
never in my life advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not ever)niciodată în viaţa mea loc.adv.
 Never in my life have I seen such an ugly dog!
oh my interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing surprise or concern)oh, Doamne expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
Oh my God! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing horror or astonishment)Doamne! Doamne Dumnezeule! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
Oh my goodness! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (astonishment)Doamne! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Oh my goodness! There's a huge spider in the bathroom!
on my own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without company)de unul singur / de una singură expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
on my own advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by myself, without help)de unul singur / de una singură expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
on the way,
on my way
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(en route)pe drum adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We stopped off on the way and took photos.
 Ne-am oprit pe drum și am făcut poze.
over my dead body interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang, figurative (expressing complete refusal)nici în ruptul capului expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 You'll have custody of my children over my dead body! You want to borrow my jeans? Over my dead body!
pardon my French interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (excuse me for swearing)pardon de expresie, scuzați expresia expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 That guy's a real bastard, if you'll pardon my French.
with all my heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely and sincerely)din tot sufletul loc.adv.
  din toată inima loc.adv.
 My darling, I love you with all my heart.
with pleasure,
my pleasure
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(polite reply to request or thanks)cu plăcere! exclm.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'my' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:
auleu - vah - vai - valeu - zău

Sintagme: that's my [pen, car, daughter], is my own [house, car, decision, business], my favorite [movies, books], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'my' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'my'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.