mouth

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmaʊθ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/n. maʊθ; v. maʊð/ ,USA pronunciation: respelling(n. mouth; v. mouᵺ)

Inflections of 'mouth' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": mouths

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ of speech, taste)gură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He opened his mouth for the dentist.
 A deschis gura la dentist.
mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (natural opening)gură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  deschizătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  intrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The mouth of the cave was small, but the inside was huge.
 Gura peșterii era mică, dar interiorul era uriaș.
mouth vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (speak without noise)a mima vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 So the kids wouldn't hear, she just mouthed the word "candy".
 Ca să nu o poată auzi copiii, doar a mimat cuvântul "bomboană".
mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (river end) (râu)gură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The mouth of the river is at the Atlantic Ocean.
 Gura de vărsare a râului este în Oceanul Atlantic.
mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle: spout, etc.)buză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  orificiu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The mouth of the gas can was shaped so it would not drip.
 Buza recipientului de benzină era modelată astfel încât să nu picure.
mouth [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chew)a roade, a ronțăi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a molfăi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The dog mouthed the ball.
 Câinele rodea mingea.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
big mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (tendency to speak without tact)gură mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  a fi rău de gură expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He's always getting into trouble because of his big mouth.
button your mouth,
button your lip
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
dated, figurative, slang (do not talk) (argou)a tăcea din gură loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a face ciocul mic expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Button your mouth--I don't want to hear about it any more.
by word of mouth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from what others say)din auzite loc.adv.
from the horse's mouth exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (first-hand, directly from the source)direct de la sursă loc.adv.
 Of course it's true - I got it straight from the horse's mouth.
froth at the mouth,
foam at the mouth
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(produce foamy spittle)a face spume la gură loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se umple de spume la gură expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 If a dog is frothing at the mouth it may have rabies. The horse foamed at the mouth as it ran.
foam at the mouth,
froth at the mouth
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be furious)a face spume la gură loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The governor was frothing at the mouth after she was accused of misconduct.
hand to mouth,
hand-to-mouth
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(meeting only immediate needs)de pe-o zi pe alta expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  precar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Since being fired from his job, he has had to live a hand-to-mouth existence.
hand to mouth,
hand-to-mouth
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(meeting only immediate needs)de pe-o zi pe alta loc.adv.
  la limita subzistenței loc.adv.
harmonica nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical instrument)armonică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (armonică de gură)muzicuță s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A man stood on the corner, playing a blues tune on a harmonica.
hungry mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dependant)gură de hrănit s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He has just lost his job and he has three hungry mouths to feed.
live from hand to mouth,
live hand to mouth
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be poor)a trăi de pe-o zi pe alta loc.adv.
  a trăi în sărăcie loc.adv.
 Though they appeared wealthy, they actually lived from hand to mouth.
make [sb]'s mouth water v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (food: look appetizing)a face să-i vină apă în gură loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The smell of that steak on the grill is making my mouth water.
mouth breathing,
mouth-breathing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(breathing through the mouth)respiraţie pe gură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
mouth ulcer,
also US: canker sore
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(oral sore)aftă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This cream is for treating mouth ulcers.
mouth-breather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person who breathes through mouth)persoană care respiră pe gură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
mouth-breather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, pejorative, informal (unintelligent person)prost s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
mouth-to-mouth resuscitation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (artificial respiration)respiraţie gură la gură loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 The lifeguard pulled the drowning boy out of the water and performed mouth-to-mouth resuscitation.
mouth-watering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appetizing)apetisant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  îmbietor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 A mouth-watering aroma wafted from the kitchen.
mouthwash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mouth-cleansing product)apă de gură loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Peter brushed his teeth and used mouthwash.
roof of the mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (top of the mouth)cerul gurii s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The hot food burned the roof of his mouth.
Shut your mouth! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" impolite, slang (stop talking)a tăcea din gură expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 I've heard enough of your insults - just shut your mouth!
word of mouth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal recommendation)din auzite loc.adv.
 He hoped that word of mouth would attract customers to his landscape business.
word-of-mouth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (informal oral communication)din gură-n gură, pe cale orală, de la om la om expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Word-of-mouth advertising is not always reliable.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'mouth' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: mouthing [words, instructions, commands, threats] (to), has a [big, small, thin, round] mouth, mouth [ulcers, infection, decay, cancer], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'mouth' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'mouth'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.