more

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɔː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɔr/ ,USA pronunciation: respelling(mûrē)


From many (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
more
adj comparative
most
adj superlative
From much (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
more
adj comparative
most
adj superlative
Pe pagina aceasta: more, many, much

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in greater amount)mai mult adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This shop has more choice than that shop.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Avea mai mult chef de petrecere decât ar fi crezut.
more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in greater degree) (comparativ superioritate)mai mult adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I need more time to finish my homework.
 Am nevoie de mai mult timp să-mi termin tema.
more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (additional)în plus loc.adv.
  mai mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Would you like more milk?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Aș vrea să îmi dai câteva farfurii în plus. Nu se știe niciodată.
more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in greater number)din ce în ce mai mulți expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  (comparativ superioritate)mai mulți adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 More mothers are choosing natural childbirth.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Din ce în ce mai mulți copii preferă să se joace pe calculator.
more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (additional amount)mai adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We have lots of food. Would you like more?
 Avem multă mâncare. Mai vrei?
more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a greater number)mai mulți pron.nehot.pronume nehotărât: Pronume care nu individualizează obiectul denumit: altul, fiecare, oricine, toate.
 One hundred voted for him, and more voted against.
 O sută au votat pentru el, dar şi mai mulţi au votat împotrivă.
more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to greater degree)mai mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I sleep more than I used to.
 Dorm mai mult decât obișnuiam.
more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (further)mai departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He ran more than he had ever done before.
 A alergat mai departe decât o făcuse vreodată.
more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (greater number)mai mulți, mai multe pron.nehot.pronume nehotărât: Pronume care nu individualizează obiectul denumit: altul, fiecare, oricine, toate.
 More came in as the party went on.
 Au venit mai mulți în timp ce petrecerea continua.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
mores nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (moral conventions, customs)cutume, tradiții s.n.pl.
 When she first moved to China, Priscilla wasn't familiar with Chinese mores.
more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." ([sth] better)mai mult, mai bine adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I was hoping for more from you.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
many adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a large number of [sth])mulţi, multe adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Donna has many cousins.
 Donna are mulţi veri.
many pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (many people or things)mulţi, multe pron.pronume: Ține locul unui substantiv (nume de ființă, de lucru, de acțiune etc.): eu, noi, voi.
 Many have tried to climb the mountain and failed.
 Mulţi au încercat să escaladeze muntele şi nu au reuşit.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
the many nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (a lot of people)cei mulți loc.pron.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
much advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (greatly)mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He looks much older now.
 El arată mult mai bătrân acum.
much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of great degree)mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 They ate much more than usual yesterday.
 Ieri au mâncat mult mai mult decât de obicei.
much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of great quantity)mult adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: colloquial usage in negatives and questions; more formal in other contexts
 We heard much laughter coming from the room.
 Am auzit multe râsete în cameră.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
much adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in comparisons)mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  semnificativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He felt much better after taking an aspirin.
much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great amount)mare parte din expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Much of his reasoning was illogical.
much nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often negative (notable thing)cine știe ce expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 It wasn't much of a lunch - just a few snacks.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
more | many | much
EnglezăRomână
a little more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small additional quantity)încă puțin loc.adv.
 I already added salt to the potatoes, but I think they could use a little more.
a little more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (slightly more)încă puțin loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 May I have a little more tea, please?
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a short while longer)încă puțin loc.adv.
  puțin mai mult loc.adv.
 The girls asked her mother if she could continue playing outside a little more.
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly more often)mai des loc.adv.
 You need to exercise a little more if you want to get fit.
a lot more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a much greater amount)mult mai mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I need a lot more flour to make this dough.
a lot more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a much greater number)mult mai mulţi / multe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 A few hundred is a lot more than a couple dozen.
a lot more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in greater amount)mult mai mult / multă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I need a lot more flour to make this dough.
a lot more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in greater number)mult mai mulți /multe loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 A lot more people are taking up cycling these days.
a lot more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to greater degree)mult mai mult loc.adv.
 Your foot bends a lot more when you run.
all the more exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even more)cu atât mai
 Crying in front of her embarrassed him, but it made her love him all the more.
all the more so exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (even more so)cu atât mai mult
 You need a strong pair of boots if you go hiking, all the more so now that it's winter.
any more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (some remaining)ceva adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  a mai rămâne vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  rămas adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Do we have any more bread?
breathe easier,
breathe more easily
vi + adv
(stop struggling for breath)a respira mai uşor expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The drug relaxes the muscles in the chest so the patient can breathe easier.
delve deeper,
delve more deeply
vtr + adv
figurative (investigate further)a cerceta, a investiga vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a studia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Unconvinced by the woman's alibi, the chief inspector delved deeper and discovered that she was lying.
even more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (still more, all the more)chiar şi mai mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Vigilance is even more necessary now than it was two years ago. If you do this for her she'll love you even more.
far more than preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (a much greater quantity than)mai mult de expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The Chinese army has far more than a few thousand soldiers.
far more than preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to a much greater degree than)mai mult decât expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 After she cheated on him, Mike was far more than just mad at her.
forevermore,
forever more,
for evermore
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(forever, for all time)pe vecie adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  pentru totdeauna adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We shall now and forevermore call this land "Freedonia."
make [sth] more attractive v literal (improve the appearance of [sth])a face mai atractiv loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm going to paint the outside of the house to make it more attractive to buyers.
make [sth] more attractive v figurative (make more appealing)a face mai atractiv loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I'm going to offer a free car with the house to make it more attractive to buyers.
make [sth] more difficult v (complicate [sth])a complica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Cluttered surfaces make cleaning difficult.
many more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (large additional number of [sth])mult mai mulți, mult mai multe loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 There are many more coffee shops around here now than there were twenty years ago.
many more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (a large additional number)mult mai mulți, mult mai multe loc.adv.
  și încă multe altele expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 These objectives and many more will be met at the conference on Friday.
more and more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (increasingly)din ce în ce mai mult loc.adv.
 The world is getting more and more developed.
more and more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (increasing in amount or number)din ce în ce mai mult loc.adv.
 They are building more and more strip malls every day.
more distant adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (location: further away) (loc)mai depărtat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I usually spend my holidays in this country but hope to go somewhere more distant next year.
more distant adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: colder, more detached) (persoană)mai distant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He is becoming more distant by the day. We hardly speak anymore.
more importantly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with greater significance)mai important adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Tomorrow is Saturday and, more importantly, it's my birthday!
more like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in more accurate terms)mai degrabă loc.adv.
 It isn't overhearing by accident, it's more like eavesdropping.
more likely adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more probable)mai probabil adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 People are more likely to take precautions after last season's fires.
more often advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with greater frequency)mai des adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I wish we could have lunch together more often.
more often than not advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (usually)de obicei adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Our children's clothes are, more often than not, made in China.
more or less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a greater or lesser extent)mai mult sau mai puţin loc.adv.
 I have more or less decided to delay going to college for a year.
more so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (increasingly or additionally)și mai mult expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  mai ales expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 There's usually a lot of traffic on this road, more so at rush hour.
more than preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (a greater number or amount than)mai mult decât loc.adv.
 The other team wanted to win the game more than we did.
more than anything advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (above all)mai mult decât orice expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 More than anything, Nina wanted to train to become a pilot.
more than anything advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (above everything else)mai mult decât orice expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Tim is interested in learning many foreign languages, but more than anything he wants to be able to speak Japanese.
more than enough nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plenty)mai mult decât suficient expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  destul adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 It's unfair that some people are poor and starving while others have more than enough.
more than enough [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (plenty of [sth])mai mult decât suficient expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Please join us for dinner; there's more than enough food.
more than ever advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the greatest extent so far)mai mult ca niciodată loc.adv.
 Your adventure stories make me want to travel more than ever. After spending the weekend with him I like him more than ever.
more than expected advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (greater degree than anticipated)peste aşteptări loc.adv.
 It rained more than expected last night.
more than expected nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greater quantity than anticipated)depășire a așteptărilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The number of people attending the match was more than expected.
more than half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an amount or number greater than 50%)peste jumătate adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You were supposed to share the sweets equally but you have given him more than half.
more than one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a number greater than one)mai mult de unul expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He says he has only had one beer, but the way he is behaving, it looks like he's had more than one.
more than one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (greater than one: of [sth])mai mulți adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We will need more than one table as there are 12 people coming to dinner.
much more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a considerably larger quantity)mult mai mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Much more will have to be done if we want to succeed.
much more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a greater degree)mult mai mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I like him much more now than I did when he was younger.
neither more nor less nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the same amount or degree)nici mai mult, nici mai puţin expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Put a single egg, neither more nor less, into the bowl. Her daughter received neither more nor less from her will than her son did.
neither more nor less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the same amount or degree)nici mai mult, nici mai puţin expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 This horse runs neither more nor less quickly than that one.
no more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not greater than this)nu mai loc.adv.
 No more sausages for me, thank you; I've eaten enough.
no more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to no greater an amount or degree)nu mai mult de loc.adv.
 Please pour in no more than one liter of water.
no more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not now)nu mai adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  gata adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Barry used to be a heavy smoker, but no more.
no more and no less nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an equal amount or degree)nici mai mult, nici mai puţin expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Put in one pint of oil, no more and no less.
no more and no less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (equally)nici mai mult, nici mai puţin expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  la fel loc.adv.
 The dental treatment hurt no more and no less than the last time.
no more and no less adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exactly)nici mai mult, nici mai puţin expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I will accept the proper fee, no more and no less.
not any more exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (no longer, not any longer)nu mai adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I used to travel a lot, but not any more.
once more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (yet again)încă o dată loc.adv.
 Once more you have failed to get your essay in on time.
once more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one more time)încă o dată loc.adv.
 Can you please show me once more how it works?
one more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (another)încă unul, încă una loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I'll give you one more chance.
one more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (another one)încă unul, încă una pron.pronume: Ține locul unui substantiv (nume de ființă, de lucru, de acțiune etc.): eu, noi, voi.
 Can I have one more, please?
one more time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (once more)încă o dată adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Please, repeat the question one more time.
some more pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (an additional quantity)mai adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 There's plenty of cake left; would you like some more?
some more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (an additional quantity of) (comparativ)mai mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Would you like some more tea?
There is more to [sth] than meets the eye exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (This is not what it seems)E mai mult decât pare. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Aparențele înșală. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 It seems like he's vanished into thin air, but that's impossible. There's more to this situation than meets the eye.
what is more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (moreover, in addition)în plus loc.adv.
  mai mult de atât loc.adv.
 The food served in that restaurant is not very good and, what is more, it's overpriced.
what's more informal (in addition)ce-ar mai fi de adăugat?
 He's ugly and what's more, he's not very nice.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'more' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: the more you [put in, do, try], the more likely you are to, the price is more than [thought, hoped expected], would like (some) more [potatoes, pudding], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'more' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'more'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.