mixed

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɪkst/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɪkst/ ,USA pronunciation: respelling(mikst)

Pe pagina aceasta: mixed, coed, coeducational, mix
'mixed' este un termen alternativ pentru 'coed', 'coeducational'. Îl veți regăsi pe unul sau pe mai multe dintre rândurile de mai jos.'mixed' is an alternate term for 'coed', 'coeducational'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (assorted, various)asortat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  combinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  amestecat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Rachel bought a bag of mixed nuts for the party.
 Rachel a adus o pungă de nuci asortate la petrecere.
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of mixed race or blood)metis adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Shaun was mixed, which meant that living in a small town in Alabama wasn't safe in the early 20th century.
 Shaun era metis, ceea ce însemna că nu era în siguranță să trăiască într-un mic oraș din Alabama, la începutul secolului al XX-lea.
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (for both sexes) (despre școli)mixt adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de băieți și fete expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  pentru ambele sexe expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Our local swimming pool has mixed changing rooms.
 Piscina noastră locală are vestiare mixte.
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (feelings: conflicting) (sentimente)contradictoriu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Tom had mixed feelings about his son leaving for college.
 Tom avea sentimente contradictorii în privința plecării la facultate a fiului său.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (marriage: interracial)căsătorie interrasială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Aaron's mom was racist and didn't approve of his mixed marriage.
mixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (salad: with varied ingredients)mixt, amestecat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Kate made a mixed salad.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
coed,
co-ed,
also UK: mixed,
mixed-sex
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
mainly US, abbreviation (coeducational) (fete și băieți)mixt adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Did you live in a coed dorm in college?
coed,
co-ed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, dated, abbreviation (female student)elevă într-o școală mixtă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 How many students join sororities or call themselves coeds now?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
coeducational,
co-educational,
also UK: mixed,
mixed-sex
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
mainly US (school: for both sexes) (despre învățământ)mixt adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The school Valerie went to was coeducational, but she is a teacher at an all-girls' school.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
mix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blend)a amesteca, a combina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We mixed red and yellow paint to create orange paint.
 Am amestecat vopsea roșie cu vopsea galbenă ca să fac vopsea portocalie.
mix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (combine)a combina, a amesteca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Mix the butter with the sugar, then add the eggs.
 Combină untul cu zahărul, apoi adaugă ouăle.
mix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stir)a amesteca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The recipe says to mix the ingredients until the butter has been absorbed.
 Rețeta spune să amesteci ingredientele până când se absoarbe untul .
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be blended, combine)a se amesteca, a se combina vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Just add the water and the juice, and they will mix on their own.
 Trebuie doar să adaugi apa peste suc și se vor amesteca (or: se vor combina) singure.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blend, mixture)amestec s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Orange paint is a mix of red paint and yellow paint.
 Vopseaua portocalie este un amestec de vopsea roșie și galbenă.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (proportions)proporție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The correct mix to create this colour paint is 4 parts blue and 2 parts red.
 Proporția corectă pentru a crea această culoare este patru părți de albastru și două părți de roșu.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food: semi-prepared) (semi-preparat)amestec, praf s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Don't bother making a cake from scratch. Just buy a cake mix.
 Nu te complica să faci o prăjitură de la început. Cumpără un amestec (or: praf) pentru prăjituri.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (variety of people)raport s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There was a good mix at the party - plenty of single guys and single girls.
 Era un raport bun la petrecere, mulți tipi singuri și multe tipe singure.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of mixing)amestecare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The mix of the ingredients took ten minutes to accomplish.
mix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music compilation)compilație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I created a mix of my favourite music for you on a CD.
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be compatible)a se potrivi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 They say that American guys and Spanish girls mix pretty well.
mix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spend time together)a se frecventa, a se vedea vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 I really like Robert, but we don't mix.
mix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: blend tracks)a mixa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The DJ mixed the two tunes expertly. We should go to that dance club again.
mix with [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (be sociable, mingle)a se amesteca prin vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The politician mixed with the crowd, saying hello to everybody.
mix with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (socialize)a socializa cu vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a ține companie cuiva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I like to mix with people of all ages as this helps broaden my outlook on life.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
mixed | coed | coeducational | mix
EnglezăRomână
coeducational school,
co-educational school,
also UK: mixed school,
mixed-sex school
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US (school for both sexes)școală mixtă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  învățământ mixt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
in mixed company advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with both women and men present)când de față sunt și bărbați și femei expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Grandma thinks it is best not to discuss sex in mixed company.
mixed bag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] varied, variable)amestec de s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  combinație de s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The album is a mixed bag – some of the songs are really good, but others are a bit forgettable.
mixed blessing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of joy and pain)și bune și rele
 Computers are a mixed blessing – they're fine when they work and infuriating when they don't!
mixed chorus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (choir of both sexes)cor mixt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
mixed drink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cocktail)cocteil s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  amestec de băuturi s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 When I was a bartender I enjoyed making mixed drinks, like martinis and screwdrivers.
mixed economy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economy: mixed ideologies)economie mixtă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 An economic system that combines private and state enterprises is known as a mixed economy.
mixed farming nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agriculture: raising both crops and livestock)agricultură mixtă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
mixed feelings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (conflicted emotions)sentimente amestecate, sentimente contradictorii s.n.pl.
mixed marriage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (inter-racial marriage)căsnicie inter-rasială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Mixed marriages were once banned in the southern states of the USA.
mixed race,
mixed-race
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of parents from different ethnicities)metis s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 Barack Obama is the first mixed-race president of the United States.
mixed up,
mixed-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(jumbled, garbled)amestecat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  combinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I dropped my notes and now they are all mixed up.
mixed up,
mixed-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (person: confused)confuz adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  încurcat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tulburat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 The experience left me feeling very mixed up. She is a very mixed-up kid.
get mixed up with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become involved with) (cu cine nu trebuie)a se încura vb.pronominal
  a-și face de lucru cu cine nu trebuie expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Brad got mixed up with the wrong crowd in his teenage years and ended up dropping out of school with no qualifications.
be mixed up with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be involved with) (cu cineva)a fi în cârdășie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Don is mixed up with some very dubious people; I think they might be involved in organized crime.
get [sth/sb] mixed up with [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (confuse two people or things)a confunda vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 My husband is hopeless at recognizing celebrities—he always manages to get Ed Sheeran mixed up with Prince Harry.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'mixed' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: mixed [fruit, nuts, vegetables], a mixed [collection, assortment, selection, choice] (of), a mixed [bag, lot, container], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'mixed' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'mixed'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.