middle

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɪdəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmɪdəl/ ,USA pronunciation: respelling(midl)

Inflections of 'middle' (v): (⇒ conjugate)
middles
v 3rd person singular
middling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
middled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
middled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
middle adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (halfway) (jumătate)mijloc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  jumătate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He stopped to rest at the middle point of his journey.
 S-a oprit să se odinească la mijlocul călătoriei sale.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. S-a întors de la jumătatea drumului.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance: halfway point)mijloc, centru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The 50-yard line is in the middle of the football field.
 Linia de 45 m este la mijlocul (or: centrul) terenului de fotbal.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (centre)centru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There is a dot in the middle of the circle.
 Există un punct în centrul cercului.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time: halfway point)mijloc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I lost interest in the middle of the film.
 Mi-am pierdut interesul la mijlocul filmului.
middle adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intermediate)intermediar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de mijloc loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 This project has five phases; we are currently working on one of the middle phases.
 Proiectul are cinci faze. Acum lucrăm la una dintre fazele intermediare.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
middle adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (period of a language) (limbă)mediu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Many people don't realise that Chaucer wrote "The Canterbury Tales" in Middle English.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (waist)talie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His middle kept expanding, so he had to buy new, bigger clothes.
middle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (middle part of a syllogism) (silogism)termen mijlociu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In a syllogism, the middle is excluded from the conclusion.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the centre)în centru loc.adv.
 The area in the middle is called the bull's eye.
in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (inside)în centru loc.adv.
  în mijloc loc.adv.
 This pastry has custard in the middle.
in the middle of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the centre of)în mijlocul, în centrul loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 The Temple of Confucius is in the middle of the city.
in the middle of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (among)în mijlocul loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  printre prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
 In the middle of the skyscrapers stood one tiny house.
in the middle of [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (still involved in)în mijlocul, în toiul, în miezul loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 We were in the middle of an argument when the phone rang.
in the middle of doing [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (still doing) (unei situații)a se afla în toiul expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  (unei acțiuni)a fi deja la jumătate loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a fi în mijlocul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I can't talk to you now. I'm in the middle of fixing dinner.
in the middle of nowhere exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (in an insignificant place)unde se agață harta în cui expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Richard lived out in the middle of nowhere.
middle age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mature years: 50s)vârstă medie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  vârstă matură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 When Ray reached middle age, he knew he needed to do something to get his body in shape.
the Middle Ages nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (medieval period)evul mediu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Most European societies were feudal during the Middle Ages.
middle C nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: central note on piano)DO din mijloc s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The music teacher played middle C so the choir could begin on key.
middle child nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] with older and younger siblings) (vârstă: frați și surori)copil mijlociu s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
middle class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (educated, well-off people)clasă de mijloc s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mică burghezie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Their son is very rebellious and rejects the values of the middle class.
middle class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (between low and high income)clasă de mijloc s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 With hard work, their family rose up from the working class to the more comfortable middle class.
middle class,
middle-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(educated and well off)din clasa de mijloc loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 She comes from a very nice middle class family.
Middle East,
also US: Mideast
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(eastern Mediterranean region)Orientul mijlociu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Yemen is the poorest country in the Middle East.
Middle East,
also US: Mideast
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(relating to the Middle East)Orientul Mijlociu s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
 They were arguing about the country's Middle East policy.
Middle Eastern,
Middle-Eastern
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of or from the Middle East)din Orientul mijlociu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Middle Eastern cuisine is one of the healthiest on earth.
Middle Eastern,
Middle-Eastern
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(Eastern Mediterranean)din Orientul Mijlociu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Sumac is a Middle Eastern spice made from ground berries.
middle finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (longest finger)deget mijlociu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The middle finger is between the index finger and the ring finger. To "give someone the bird" is to extend your middle finger in an obscene gesture.
middle ground nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (compromise)teren neutru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He wants a city break whereas I want a beach holiday, so we will have to find some middle ground.
middle initial nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first letter of middle name)inițiala tatălui s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My brother and I have different middle initials: his full initials are MJK and mine are MSK.
middle name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (second or additional given name)al doilea prenume s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I never use my middle name. His first name was Michael, but everyone called him by his middle name, John.
middle of the road,
middle-of-the-road
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
literal (centre of a street)mijlocul străzii s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 The child froze in the middle of the street as the car sped towards him.
middle of the road,
middle-of-the-road
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (average, mediocre)mediocru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The band abandoned their experimental tendencies for a middle-of-the-road sound in an effort to sell more records.
middle of the road,
middle-of-the-road
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(politics: not extreme) (în politică)de centru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 His politics then were very middle-of-the-road; they became radical later.
middle school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (junior high)ciclu secundar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Parental support plays a vital role in helping preteens and teens succeed in middle school.
middle school nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (school for ages 9-13)gimnaziu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My 11-year-old son is at middle school.
middle-aged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in mature adulthood)de vârstă mijlocie loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The keenest internet shoppers are middle-aged men and women.
middleman,
plural: middlemen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(go-between, intermediary)intermediar, mijlocitor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I won't be your middleman; talk to her yourself!
middleman,
plural: middlemen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(intermediate trader)intermediar s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The middlemen negotiated on behalf of their clients.
middleman,
plural: middlemen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (third party)intermediar s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
smack in the middle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (right in the centre)chiar în mijlocul
 The golfer's shot landed smack in the middle of the lake.
the upper middle class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wealthy, highly-educated people)clasa mijlocie superioară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Paying college tuitions nowadays can be difficult even for families in the upper middle class.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'middle' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: [split, cut, torn] down the middle, is the middle child, the [profits, takings] were split down the middle, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'middle' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'middle'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.