mid

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/mɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɪd/ ,USA pronunciation: respelling(mid)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
mid,
mid-
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(middle)mijloc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  jumătate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The students took their midterm exams.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
in mid-sentence advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (halfway through saying [sth])la jumătatea frazei adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I find it very hard to stay focused when you keep interrupting me in mid-sentence.
midlife,
mid-life
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(occurring in middle age)din jurul vârstei de 50 de ani loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
midlife,
mid-life
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(middle age)jumătate a vieții s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
midterm,
mid-term
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(during term)de la jumătatea trimestrului loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The results of the mid-term vote surprised everyone.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'mid' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Sintagme: in mid [winter, summer, fall, spring], in the mid [fifties], [was born, died, was popular] in the mid [fifties], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'mid' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'mid'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.