market

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɑːrkɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈmɑrkɪt/ ,USA pronunciation: respelling(märkit)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (street stalls) (standuri pentru comercializarea de alimente, înbrăcăminte etc.)piaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They set up the market at four o'clock in the morning.
 Au amenajat piaţa la ora patru dimineaţa.
market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conditions for trade) (condiţii de vânzare şi cumpărare)piaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The market for new houses is strong.
 Piaţa pentru imobilele noi este foarte puternică.
market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (demand) (potenţial comercial)piaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I think there is a big market for customized motorcycles.
 Cred că există o piaţă bună pentru motociclete personalizate.
market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area of trade)piață s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The employment market has changed dramatically over the past 30 years.
 Piața forței de muncă s-a schimbat dramatic în ultimii treizeci de ani.
market vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (advertise, present a product) (marketing)a scoate pe piaţă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The company marketed their new brand of toothpaste.
 Compania a scos pe piaţă noua sa marcă de pastă de dinţi.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rates of buying and selling)cotă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The market in Australian dollars is too high today, so don't buy.
market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (finance: stock market)acțiuni s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 The market went down by 2% today.
market [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put up for sale)a vinde, a comercializa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The coffee shop started marketing their special Christmas drinks in early November.
market [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sell, trade in)a vinde, a comercializa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They market video games.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bear market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stock trading)piaţă în scădere
 Oil prices are currently in a bear market.
black market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (illegal trade)piaţă neagră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Although it's illegal, many people buy merchandise on the black market. Official economic statistics do not take into account the black market economy.
booming market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rapidly increasing demand)piață în plin avânt s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There is a booming market in mobile phone apps.
bull market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (optimism on stock market) (estimează creșterea prețurilor)tendință ascendentă a bursei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  creștere a prețurilor pe piața bursei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You don't have to be a financial genius to make money in a bull market.
buyer's market,
buyers' market
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(low prices, large supply) (dirijată de cumpărător, cu prețuri mici)piață a cumpărătorului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: https://www.rubinian.com/dictionar_detalii.php?id=4317
 It is definitely a buyer's market for large gas-guzzling automobiles.
corner market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (small convenience store)magazinul de la colţ s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She didn't have enough flour so she went to the corner market to buy more.
corner the market v (have an effective commercial monopoly)a acapara piaţa loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
downmarket,
down-market
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(area, etc.: low income)ieftin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  convenabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Marion purchases houses in downmarket areas, then sells them after she renovates them.
downmarket,
down-market
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(mass-produced)pentru consum în masă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I prefer to shop at boutiques rather than buy downmarket clothing at box stores.
downmarket,
down-market
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(finance: cheaper, lower quality)de proastă calitate, de slabă calitate loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  ieftin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Down-market goods represent 42% of the country's exports.
flea market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (market selling antiques, etc.)târg de vechituri s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You can find some real bargains at the local flea market.
free market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic system with price competition)piață liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free-market n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to free market)de piață liberă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
housing market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (property trade)piaţă imobiliară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The housing market suffered a big drop during the financial crisis of 2009.
be in the market for [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (intending to buy)a intenționa să cumpere expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi amator de expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi interesat de expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 If you're in the market for a new laptop, here are our top five recommendations.
job market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment available)piaţa muncii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Our training courses should match the needs of the job market. The job market's weak right now, with very few positions available even for qualified workers.
labor market (US),
labour market (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(available employees)piața muncii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
market analysis nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (examination of consumers' needs)analiză de piaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The market analysis revealed that the number of mobile Internet users has greatly increased.
market analyst nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who examines consumers' needs)analist al pieţei s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 A market analyst has to understand the requirements of a company's customers.
market research nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (investigation into consumers' needs)studiu de piaţă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Recent market research uncovered a consumer need for lower prices.
market share nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (percentage of total sales)cotă de piaţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Microsoft has seen its market share decrease with Apple's increasing popularity.
market stall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vendor's stand)tarabă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Julie has a market stall where she sells fruit and vegetables.
market value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (commercial worth)valoare comercială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The market value's $100, but as you're family I'll sell it to you for $50.
mass market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (general public) (produse de interes general)piață pentru marele public s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: A hyphen is used when the term is an adjective
 The car was redesigned to appeal to the mass market.
mass market,
mass-market
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(aimed at the general public)piaţă pentru marele public s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The age of newspapers as cheap, mass-market goods is fast disappearing.
money market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (global financial market)piaţă financiară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Financial instruments with short-term maturities are traded on the money market.
put [sth] on the market v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (offer for sale)a lansa pe piaţă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 They put their house on the market a year ago, but it hasn't sold yet.
rising market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prospering economy, boom)piaţă în ascensiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You young people forget that a rising market doesn't last forever.
seller's market,
sellers' market
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(low supply and high prices)piaţa vânzătorilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The shortage of housing in our city makes it a real seller's market.
slave market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (auction for slaves)piaţă de sclavi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His grandfather was sold at a slave market for $100.
stock market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (financial trading)bursa de valori s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A lot of people lost money when the stock market crashed in September 2008.
street market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outdoor stalls)târg s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The weekly street market's a good place to find bargains.
target market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intended customers)public țintă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We need to define our target market for selling these new leather bags.
upmarket,
up-market
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(towards great exclusivity)de lux loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  exclusivist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 They were once known for their low prices, but now they are trying to move upmarket. That neighbourhood has really gone upmarket since we visited it last.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'market' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: market a (new) [product, service, program], a [flea, street, local, weekend, Sunday, cattle] market, a market town, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'market' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'market'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.