mark

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈmɑːk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/mɑrk/ ,USA pronunciation: respelling(märk)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (visible sign)semn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The falling chair left a mark on the wall.
 Scaunul care a căzut a lăsat un semn pe perete.
mark vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate)a marca, a indica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Mark the text to be studied.
 Marchează textul de studiat.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spot, scratch)pată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  urmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The antique table has a dark mark towards the left side.
 Masa antică are o pată în partea stângă.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (punctuation symbol) (punctuaţie)semn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You need to put a punctuation mark at the end of every sentence.
 Trebuie să pui un semn de punctuaţie la sfârşitul fiecărei propoziţii.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (grade)notă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He received a low mark in Spanish.
 El a luat o notă mică la spaniolă.
mark [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (scratch, mar)a marca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a zgâria vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a lăsa urme pe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The cat marked the table leg with its claws.
 Pisica a marcat piciorul mesei cu ghearele.
mark [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grade)a nota vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pune notă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The teacher marked the students' essays with the scores they had earned.
 Profesorul a notat pe eseurile studenților punctajele pe care le-au obținut.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (cross)semn, însemn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I need your signature or mark at the bottom.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (badge, brand)însemn, simbol s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The rising sun is the mark for that brand of floor wax.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (token)semn, simbol s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 This gift is a mark of my respect for you.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (target)țintă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He hit the mark on his third shot with the bow and arrow.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (landmark)reper, obiectiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 St Paul's Cathedral is the most obvious mark in this area of London.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standard)record s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The four-minute mile is the mark that all middle distance runners want to beat.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (dupe, victim)victimă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The pickpocket looked for a new mark with a full wallet.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reference point)reper, marcaj s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There are four marks along the trail.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: record)record, standard s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The mark to beat is three point two metres.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competition: record)notare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The players tallied the marks on the scorecard.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (identifying stamp)sigiliu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 They realized that the letter was genuine when they saw the prince's mark.
mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (indication)garanție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His involvement in the project is a mark of real quality.
mark [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be a notable characteristic of)a marca, a caracteriza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Violence marked each night of the war.
mark [sth] (with [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (draw, write on)a marca, a însemna vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She marked her ballot paper with a cross.
mark [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attach price tag, label)a marca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The store marked the goods on sale with red price tags.
mark [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (notice)a remarca, a observa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He marked her displeasure and responded appropriately.
mark [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be a sign of, signal)a semnala vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a evidenția vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a scoate în evidență loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a indica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
mark [sth] down,
mark down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(give lower grade to)a da o notă proastă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a depuncta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The teacher marked my paper down because I misspelled so many words.
mark [sth] down,
mark down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(reduce price of)a reduce prețurile expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The store marked down the Christmas merchandise in January.
mark [sth] down,
mark down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(record, note)a nota vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Mark down your dentist appointment on the calendar so you don't forget it!
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
accent mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (diacritical mark on letter) (semn diacritic)accent s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
benchmark,
bench mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (standard)nivel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  etalon s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 By the end of the school year, all third-grade students will need to meet this benchmark.
 Până la sfârșitul anului școlar, toți elevii din clasa a treia trebuie să atingă acest nivel.
benchmark,
bench mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mark used for surveying)reper, indicator s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  bornă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Start the measurement at the benchmark on the stone post at the edge of the field.
 Începe măsurătoarea la reperul (or: indicatorul) de pe stâlpul de piatră, de la marginea câmpului.
benchmark,
bench mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (standard of excellence) (de excelență)standard s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  reper s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 This restaurant is the benchmark against which I measure all other restaurants.
 Acest restaurant este standardul după care evaluez toate celelalte restaurante.
check mark,
checkmark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (tick: list item, correct answer, etc.)bifare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bifă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (semn de bifare)văzut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He wrote a check mark next to each completed task on his list.
easy mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] easily targeted or victimized)ţintă uşoară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She was an elderly lady who lived alone: an easy mark for the con-man.
exclamation point (US),
exclamation mark (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (punctuation)semnul exclamării s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It is considered poor style to use too many exclamation points when writing.
fingermark,
finger mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(smear, print left by a finger)amprentă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  urmă a degetului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
good mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (high grade: in exam, test)notă mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I got a very good mark in my Spanish exam.
hash mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cross-hatched symbol) (semn)diez s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 To abbreviate the word "number" in English, just use the hash mark.
high-water mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sea, river: highest level)nivel maxim al apei s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The high-water mark is easy to identify on a beach by a line of debris such as seaweed.
high-water mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (achievement)succes s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  reușită, victorie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The end of the second century was the high-water mark of the Roman Empire.
identification mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (barcode or serial number)cod de bare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  număr de serie s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 All meat products must have an identification mark to show where they come from.
index mark,
index track
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(point marked on hard disk drive) (la discul dur)pistă de index s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The index mark indicates the starting point of a track on a hard drive.
leave your mark on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make an impact)a-și lăsa amprenta asupra expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a modela vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Parents leave their mark on their children.
make a mark on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (write, draw or paint)a marca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pune semn, a face un semn loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He made a mark on the pavement to show where to turn.
make a mark on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (have an impact)a se impune vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a intra în istorie expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Dick Button made his mark on figure skating when he performed the first double axel jump.
make your mark on/in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have an impact)a semna
 Peter Jackson has made his mark in the cinematic realm.
mark as vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate to be)a marca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Entries marked as "private" are not visible to other users.
mark off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (delineate, outline)a demarca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Mark off the area to be tiled and find the centre.
mark out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (delineate, define) (contur, marcaj)a defini vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Animal mark out their territory with a variety of visual and scent signals.
mark up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sell at higher price)a vinde la suprapreț loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
mark up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark with proofreading symbols)a însemna cu corecturi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Please mark up your document to indicate bold, italic, or underlined.
mark [sth] up vtr + adv US (scratch, mar)a mâzgăli vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a scrijeli, a zgâria vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The children had marked up the walls with crayon.
markup,
mark-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(price increase) (prețuri)majorare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  creștere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The dealer added a 5% markup to the car.
markup,
mark-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(printing instructions)instrucțiuni de tipărire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Lindsay printed the final document without markups.
on your mark,
on your marks
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(sport: take up starting position)pe locuri expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 On your marks; get set; go!
question mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (interrogative punctuation symbol)semnul întrebării s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A written sentence that is a question must end with a question mark.
question mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (element of doubt)semnul întrebării s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There's a question mark over his ability to manage the team.
quick on the draw,
quick on the trigger,
quick off the mark
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (quick to act or react)a-i sări repede muștarul expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  ușor iritabil loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
quotation mark,
speech mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
usually plural (punctuation indicating speech, etc.)ghilimele s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 Should quotation marks come before or after a full stop?
reference mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for a footnote, etc.) (lectură)notă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Students must follow the university's style rules when including reference marks in their essays.
scuff,
scuff mark
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (scratch mark, scrape)zgârietură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  tocitură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was a black scuff on the white floor tile.
stretch mark nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (streak on skin)vergeturi s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
up to the mark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (acceptably good)destul de bun loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 My teacher told me that my work wasn't up to the mark.
watermark,
water mark,
water line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mark of water level)semn al nivelului apei s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  urmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The flood had left a watermark on the wall.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'mark' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: UK: mark the [assignments, tests, exams, papers], a [punctuation, speech, line, stress] mark, mark the [assignment] down for [incompletion, poor quality], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'mark' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'mark'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.