loving

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlʌvɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlʌvɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(luving)

From the verb love: (⇒ conjugate)
loving is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Pe pagina aceasta: loving, love
'loving' este un termen alternativ pentru 'love'. Îl veți regăsi pe unul sau pe mai multe dintre rândurile de mai jos.'loving' is an alternate term for 'love'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (feeling love)drăgăstos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  iubitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  afectuos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Matt had a loving family, so it was a surprise when he ran away.
 Matt avea o familie drăgăstoasă, așa că a fost o surpriză când a fugit.
loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that shows love)drăgăstos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  iubitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  afectuos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Zoe gave her boyfriend a loving kiss.
 Zoe i-a dat un sărut drăgăstos iubitului ei.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
-loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (liking [sth])iubitor de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  amator de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 My cheese-loving boyfriend would never give up eating dairy, even if it made him sick.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (affection)dragoste, iubire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  afecțiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Love is perhaps the most important human emotion.
 Dragostea (or: iubirea) este probabil cea mai importantă emoție umană.
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (romantic feelings)iubire, dragoste s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You could see her love for him in her eyes.
 I se citea în ochi iubirea (or: dragostea) pentru el.
love vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feel affection for [sb])a iubi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a ţine la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Of course I love my mother.
 Bineînţeles că o iubesc pe mama.
 Bineînţeles că ţin la mama.
love vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (feel affection for sthg)a plăcea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I love basketball.
 Îmi place baschetul.
love [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be fond of)a-i plăcea de vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I love Jane. She's always such fun to be with!
 Îmi place de Jane. E mereu atât de amuzant să fii cu ea.
love [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have romantic feelings for)a iubi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 You can tell that she loves her boyfriend by the look on her face.
 Se vedea că-şi iubea prietenul după expresia feţei ei.
love doing [sth],
love to do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(activity: enjoy)a-i face plăcere să loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a-i plăcea să vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a se bucura să vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 I love jogging in the park when the weather is warm.
 Îmi face plăcere să alerg în parc când vremea e caldă.
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lover)dragoste s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She was my first love.
 Ea a fost prima mea dragoste.
love interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (affectionate term)dragă interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  iubire interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Can you give me the remote control, please, love? When I got to the bar, the barman asked me, "What would you like, love?"
 Poți să îmi dai telecomanda, dragă? Când am ajuns la bar, barmanul m-a întrebat „Ce dorești, dragă?”
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (passion)pasiune, patimă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His love made her feel so good.
love,
loving
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (sexual gratification)sex s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He was in a good mood. His wife probably gave him some love the night before.
love of [sth],
love for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strong liking)pasiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His love for basketball was apparent to everybody.
 Pasiunea lui pentru baschet era evidentă.
love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] loved, interest)pasiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Ballet was her first love.
 Baletul era pasiunea ei.
love viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have deep affection) (emoțional)a se implica intens expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 She just loves too much.
love [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (have sex)a face dragoste loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I want you to love me passionately tonight, baby.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
loving | love
EnglezăRomână
fun-loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enjoying amusement)iubitor de distracție loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  vesel adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
loving care nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (affectionate attention)îngrijire atentă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  afecțiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The young boy lavished loving care on his pet rabbit.
loving couple nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (two people in a caring relationship)cuplu de îndrăgostiţi s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Matt and Anna are such a loving couple!
loving kindness nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (affection and consideration)bunătate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A good husband always treats his wife with loving kindness.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'loving' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: she is very loving, is a very loving person, a loving [partner, daughter, parent, wife], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'loving' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'loving'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.