little

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈlɪtəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈlɪtəl/ ,USA pronunciation: respelling(litl)


Inflections of 'little' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
less
adv comparative (When talking about amount)
lesser
adv comparative (To modify an adjective—e.g. "That is a little-known work of art, but this is an even lesser-known one.")
least
adv superlative
Inflections of 'little' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
littler
adj comparative (For size or age—e.g."That tree is little, but the tree next to it is even littler.")
littlest
adj superlative (For size or age—e.g. "Theo is the littlest of my three little brothers.")
less
adj comparative (For amount—e.g. "I have little money. Certainly less money than him.")
lesser
adj comparative (For degree or intensity—e.g. "She has little love for him. Certainly, her love for him is lesser than her love for her mother.")
least
adj superlative (For amount—e.g. "I have little money, but Jim is the one who has least money out of all of us.")

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small in size)mic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (diminutiv)micuţ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This TV is big, but the one in our bedroom is little.
 Televizorul acesta e mare, dar cel din dormitorul nostru este mic.
 Televizorul acesta e mare, dar cel din dormitorul nostru e micuţ.
little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not much)puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She drinks little alcohol.
 Sunt doar puţin supărat, nu-ţi face griji.
little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I am a little drunk, but in no way incapacitated.
 Sunt puţin beat, dar în niciun caz nu sunt inconştient.
little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (small amount)puțin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The child ate little at dinnertime.
 Copilul a mâncat puțin la cină.
little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sibling: younger) (vârstă)mai mic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I have three little brothers and one big sister.
 Am trei fraţi mai mici şi o soră mai mare.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: short)scund adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She is too little to date a basketball player, isn't she?
little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (trivial)mărunt, neînsemnat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It is such a little thing. Why do they argue about it so much?
little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mind: narrow)îngust, limitat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 As Emerson said, "A foolish consistency is the hobgoblin of little minds."
little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (endearingly small)delicat, micuț adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Oh, what a beautiful little puppy!
little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (almost not at all)puțin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She was very shy, and spoke little.
little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." formal (not very)deloc adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I am little inclined to accept such an offer.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)puțin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I just want a little salt on my potatoes.
 Vreau puțină sare pe cartofi.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short time)imediat adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  îndată, numaidecât adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I'll be there in a little.
a little bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (small amount)puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 There wasn't enough salt in the soup so I added a little bit. Could I please have a little bit of cheese?
a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I'm just a little bit dizzy. It was a little bit cheeky of me to ask … but I asked anyway.
a little more nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small additional quantity)încă puțin loc.adv.
 I already added salt to the potatoes, but I think they could use a little more.
a little more adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (slightly more)încă puțin loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 May I have a little more tea, please?
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a short while longer)încă puțin loc.adv.
  puțin mai mult loc.adv.
 The girls asked her mother if she could continue playing outside a little more.
a little more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly more often)mai des loc.adv.
 You need to exercise a little more if you want to get fit.
a little thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] trivial)un lucru de nimic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I know it's just a little thing, but I find the constant tapping of your foot annoying.
a nice little earner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang ([sth] which generates income) (argou)pricopseală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  câștig, profit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sursă de venit s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  afacere bănoasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'm setting up a website to sell my photos; it should be a nice little earner.
as little as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (a quantity as small as)atât de puțin cât expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 As little as 2 grammes of it is enough to kill you.
little bugger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang, pejorative, vulgar (little bugger: annoying child)puști, țânc s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Did you see that little bugger who ran down the hall?
 L-ai văzut pe puștiul (or: țâncul) ăla mic care alerga pe gol?
little bugger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, vulgar (affectionate term: boy, animal) (simpatică)creatură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  dulceață s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Look at this possum; he's a cute little bugger, isn't he?
cost little v (be inexpensive)a costa puţin loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 A first aid kit costs little but it can save lives.
cost little v figurative (require little effort) (figurat)a costa puţin efort loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 It costs little to be polite.
do very little business v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have few commercial dealings)a nu-i merge afacerile expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a vinde puțin expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
for a little while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for a short time)pentru scurt timp adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I'll stay for a little while.
have a little talk v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (discuss [sth] sensitive)a sta de vorbă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Young lady, I think it's time you and I had a little talk.
have little in common v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have few similarities or shared interests)a avea puţin în comun loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The rich have little in common with the poor.
have no stomach for [sth],
have little stomach for [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (lack appetite, courage for [sth])a nu avea chef să loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a nu-l trage inima la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  chef s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 John had little stomach for the task at hand.
have little to say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak little)a avea puţine de spus loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 His teacher had little to say about the incident.
in a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (soon)curând adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  îndată, numaidecât adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Please set the table because dinner will be ready in a little bit.
in a little while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)curând, numaidecât adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Olivia said that she would be there in a little while.
just shy of,
a little shy of
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(slightly under)puţin sub
 The price of oil is now just shy of $50 a barrel.
little angel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child: affectionate)îngeraş s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The children were little angels right through the ceremony and didn't misbehave at all.
little beggar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal, euphemism (child: annoying)derbedeu s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Kyle told the kid to leave him alone, but the little beggar wouldn't back off.
little bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small amount)strop s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  fărâmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  vârf s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I generally add a little bit of sugar to my coffee.
little boy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (young male child)băieţel s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I've known you ever since you were a little boy!
little brother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (younger male sibling)frăţior s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I have one big sister and two little brothers.
little by little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gradually, a bit at a time)puțin câte puțin loc.adv.
  gradual adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Add the sugar little by little and your meringue will be perfect. He became better at tennis little by little.
little chance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hardly any possibility)şanse puţine s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 There's little chance of our old car making such a long journey. The doctors said he was in a coma and had little chance of recovery.
little chance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hardly any opportunity)şanse puţine s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
little darling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child: affectionate)scump, dulce, drăguț adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Her three-year old's so cute – she's a little darling. I wish your sister would take her little darlings home – they're driving me mad.
little devil nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (naughty child)drăcuşor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My brother was a little devil when he was young; he was always getting into trouble at school.
little extra nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural, informal (bonus, additional feature)bonus s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  gratificație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  supliment s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
little fellow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (small man)omuleţ s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Who is that little fellow standing next to your mother?
little fellow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (boy)băieţel s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
little finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smallest digit of the hand)degetul mic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I broke my little finger playing cricket last week. The ring's too small for my ring finger so I wear it on my little finger.
little game nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deceitful plan, scheme)manevră, uneltire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  tertip s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I'm tired of all your little games – why can't you just be honest for once?
little girl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (young female child)fetiţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 When I was a little girl I loved to play with dolls.
little kid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (young child)copilaş s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I used to play marbles a lot when I was a little kid.
little known,
little-known
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not very famous)puţin cunoscut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen used when the term is an adjective before the noun
 We spent the summer in a cabin on a little-known island off the coast of Greece. She was a little-known actress before getting her big break.
little known,
little-known
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(poorly realised or understood)puţin cunoscut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the term is an adjective before the noun.
 It's a little-known fact that I'm actually a very good cook.
little man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of affection: boy)băieţaş s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Hey, little man! - let's have a talk.
little monkey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mischievous child) (figurat, despre un copil)maimuţică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We often refer to our mischievous 2-year old as "little monkey."
little one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (affectionate term: small child)micuţ s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Eight o'clock is bedtime for the little one.
little ones nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (small chlidren)cei mici s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
  copii s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
 Be quiet! The little ones are napping!
little opportunity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hardly any chance)puţine şanse, slabe șanse s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 In some places, there's little opportunity for work so unemployment is high.
little or no adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hardly any)puţin sau deloc adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I haven't done any revising so there's little or no chance of me passing the exam.
little scamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (mischievous child)năzdrăvan, zvăpăiat s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  împielițat s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My nephew is such a little scamp; I'm exhausted after babysitting him for an afternoon!
little scamp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (playful animal)animal zvăpăiat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Ramona named the little scamp Spot.
little sister nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (younger female sibling)surioară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My little sister was born three years after me. I have a big brother and a little sister.
little snot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang, pejorative (brat, unpleasant child)mucos s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The little snot was stealing the other children's' things.
little talk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, euphemism (reprimand or caution)mică discuţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I think it's time we had a little talk about the way you've been acting lately.
little tart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, pejorative (immoral woman or girl)curviștină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  stricată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If she's such a good girl, why does she dress like a little tart?
little theater (US),
little theatre (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(small venue for amateur dramatics) (de amatori)teatru mic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The high school play will be performed this Friday in the school's little theatre.
little thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (detail)detaliu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  amănunt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The little things in life are important; take time to stop and smell the flowers. Just one little thing: your socks don't match.
little thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] inconsequential)detaliu neînsemnat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  nimic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Don't focus on the little things; set a goal and work toward it.
little toe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smallest digit of the foot)degetul mic de la picior s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She broke her little toe when a car ran over her foot.
a little while nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (short time)scurt timp s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It will only take me a little while to finish this book.
matter little viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be unimportant)a conta puţin loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 It matters little whether you come with me or not, I'm going anyway.
my little one interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (affectionate term for a child)pui!, puiule! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  dragul meu!, draga mea! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  scumpule!, scumpo! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Come here, my little one, and I'll tell you a story.
not a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a lot, a great deal)nu puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I was not a little upset by his remarks.
of little consequence adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (barely significant)fără urmări majore
 Some error messages require immediate intervention, but others are of little consequence.
of little importance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (barely significant)fără importanţă
  de o importanţă minoră
 Though his role is of little importance, he feels useful.
little toe,
pinky toe,
pinkie toe,
baby toe,
pinkie,
pinky
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal (smallest toe) (la picior)degetul mic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
pinky,
pinky finger,
pinkie,
pinkie finger,
little finger
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal (smallest finger) (la mână)degetul mic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The ring's too small for my ring finger so I wear it on my pinky finger.
precious little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not much, hardly any)foarte puţin loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  de-abia loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 It's 5 o'clock - we've got precious little time to pack if we want to catch the 5:30 train!
quite a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal (striking, outstanding)nemaipomenit, grozav, fantastic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Jackie was quite a little dancer when she was young.
Red Riding Hood,
Little Red Riding Hood
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fairytale character)Scufiţa Roşie s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
 The wolf disguised itself as Red Riding Hood's grandmother.
too little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not enough)prea puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She was cold outside because she wore too little clothing.
too little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not enough)prea puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
too little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an insufficient amount)cantitate insuficientă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Ursa Minor,
Little Bear
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(constellation)Ursa Mică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
very little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (hardly anything)foarte puţin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We have very little in common.
very little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small quantity)foarte puțin adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
very little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not much)foarte puţin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The news report provided very little useful information.
yappy little dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (small noisy dog, terrier)potaie gălăgioasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Those Yorkshire terriers are yappy little dogs with a piercing bark.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'little' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: (the) little [girls, children], my little [brother, sister, boy, girl], poor little thing, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'little' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'little'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.