lean

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈliːn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/lin/ ,USA pronunciation: respelling(lēn)


Inflections of 'lean' (v): (⇒ conjugate)
leans
v 3rd person singular
leaning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
leaned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US & UK)
leant
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (UK)
leaned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
leant
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (UK)
Pe pagina aceasta: lean, leaning
'lean' este un termen alternativ pentru 'leaning'. Îl veți regăsi pe unul sau pe mai multe dintre rândurile de mai jos.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (meat: having little fat) (fără grăsime)slab adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I prefer lean meat to fatty meat.
 Prefer carnea slabă celei grase.
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (body: thin and strong) (despre muşchi)puternic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The female athlete's muscles were lean.
 Muşchii atletei erau puternici.
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: thin)slab, subţire, adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sfrijit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  uscăţiv, deşirat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Her lean figure was silhouetted by the sun.
 Figura ei slabă era conturată de soare.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Devenise un om sfrijit de foame.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nu-mi plăcea băiatul, era uscăţiv şi lipsit de vlagă.
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (poor; lacking richness)anevoios, dificil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  strâmtorat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 These are lean times for many people, as prices rise and wages decline.
 Acestea sunt vremuri anevoioase (or: dificile) pentru mulți oameni, deoarece prețurile cresc, iar salariile se micșorează.
lean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (slant, not be vertical)a fi înclinat vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a fi strâmb vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The Leaning Tower of Pisa leans away from the sea.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Tabloul era puțin înclinat și ea a observat imediat.
lean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (angle of slant)înclinare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  aplecare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
leaning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not straight)aplecat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  înclinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  strâmb adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The leaning outbuilding is dangerous and will have to be demolished.
leanings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (tendency, inclination)înclinaţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  tendinţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The governor has some liberal leanings, but somehow still keeps cutting the budget for education.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
lean | leaning
EnglezăRomână
lean in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (incline your body: to listen, etc.)a se apleca vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se înclina vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
 The little girl was soft-spoken, so Dawn leaned in to hear her better.
lean in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative, slang (be assertive)a fi asertiv vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a fi categoric vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
lean on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (pressure to do [sth](figurat)a presa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a constrânge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a forța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
lean toward [sth/sb],
also UK: lean towards [sth/sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (tend towards, prefer)a înclina spre vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a prefera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 In the upcoming election, he is leaning towards the Democrats.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
lean | leaning
EnglezăRomână
lean against [sth] vi + prep (for support)a se rezema de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se sprijini de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 He felt dizzy and had to lean against the wall for support.
lean against [sth] vi + prep (be propped against [sth])a fi sprijinit de, a fi rezemat de vb.+adj.+prep.
 The board is leaning against the wall.
lean against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prop [sth] up on [sth])a rezema vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The thief leaned his ladder against the wall of the house.
lean back viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (recline)a se lăsa pe spate expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
lean forward vi + adv (incline your body)a se apleca în faţă vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
lean meat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal flesh which is not fatty)carne slabă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Jack Spratt could eat no fat, so his wife gave Jack only the lean meat.
lean on [sth],
lean upon [sth]
vi + prep
(rest your weight on)a se rezema de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Don't lean on the railing of this balcony - it isn't secure! If you will lean on my shoulder as we walk, it will take some of the weight off your sore ankle.
lean on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (rely on for support)a se baza pe vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 You can always lean on me.
lean out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bend or tilt one's body outwards)a se apleca în afară expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
lean over vi + adv (bend forwards or down)a se apleca vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 I have to lean over to tie my shoe laces.
lean over viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bend sideways)a se apleca în lateral vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 In Pisa there is a famous tower that leans over to one side.
lean toward [sth/sb],
also UK: lean towards [sth/sb]
vi + prep
(incline body in the direction of)a se apleca spre vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 My grandmother often leans toward me in order to hear every word that I say.
lean-to nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shed with slanted roof)șopron cu acoperiș într-o apă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
leanings,
also US: lean
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
figurative (inclination, slant)punct de vedere s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  atitudine s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 That TV station has a liberal lean.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'lean' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: lean against the [wall], [chose, served, cooked, picked] the lean, the [meat, steak] is (very) lean, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'lean' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'lean'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.