late

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈleɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/leɪt/ ,USA pronunciation: respelling(lāt)

Inflections of 'late' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
later
adv comparative
latest
adv superlative
Inflections of 'late' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
later
adj comparative
latest
adj superlative

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (after the scheduled time)în întârziere loc.adv.
 I need to go. I am late for my appointment.
 Trebuie să plec. Sunt în întârziere.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near the end of the day etc.)târziu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 It is late. Let's go home.
 E târziu. Hai să mergem acasă.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (latter part of)la finalul, la sfârșitul loc.adj
 They married in the late sixties. He married a woman in her late 40s.
 Ei s-au căsători la finalul (or: la sfârșitul) celei de-a șasea decade de viață.
late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after the scheduled time)târziu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I arrived ten minutes late for the meeting.
 Am ajuns cu zece minute mai târziu la întâlnire.
late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near the end of: night, etc.)până târziu loc.adv.
 We talked late into the night.
 Am stat de vorbă până târziu în noapte.
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal (former, deceased)defunct, răposat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  decedat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The late John Peters was a good man.
 Defunctul (or: răposatul) John Peters a fost un om bun.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fruit, vegetables: maturing later)târziu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  întârziat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The ripening times are different for early and late fruit.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
as of late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (recently, lately)recent adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în ultimul timp, în ultima vreme loc.adv.
 She has been acting unusually as of late. She hasn't eaten for four days nor slept for two nights.
be late viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not arrive on time)a întârzia vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 We have a departmental meeting this morning so I daren't be late.
late at night advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a late hour, during the night)seara târziu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I used to stay up late at night listening to music and reading.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in the evening)ziua târziu loc.adv.
 We arrived late in the day, but the hotel staff were very accommodating.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (belatedly)cu întârziere loc.adv.
 Joanne apologized for sending her birthday wishes late in the day.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (belated)târziu, tardiv adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You should have apologized while he was still alive, now it's a little late in the day.
late-night adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taking place at a late hour)de noapte adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I saw it on the late-night news.
of late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (until recently)până de curând, până recent, până nu de mult loc.adv.
 He has been riding the bus of late.
run late viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be behind schedule)a întârzia vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I'd love to stop and talk to you, but I'm running late for an important meeting with my boss.
sleep late viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wake up later than usual)a dormi până târziu loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I usually sleep late on Sundays.
stay up late viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not go to bed as early as usual)a se culca târziu vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 He never allows his son to stay up late if he has school the following day. I stayed up late to watch the World Cup game.
too late adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not in time for [sth])prea târziu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Simon was too late to catch his train.
too late advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not in time for [sth])prea târziu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You turned in your homework too late to get full credit for it. I arrived an hour too late for my appointment.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'late' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: the [bus, train, homework] was late, is getting too late for, [are, came] too late, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'late' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'late'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.