hole

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhəʊl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hoʊl/ ,USA pronunciation: respelling(hōl)

Inflections of 'hole' (v): (⇒ conjugate)
holes
v 3rd person singular
holing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
holed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
holed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opening)gaură, deschizătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (formal)deschidere, fantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They watched the construction through the hole in the wall.
 Au privit construcţia printr-o gaură în perete.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Înăuntru se zărea lumină printr-o deschidere mică în perete.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in the ground) (în pământ)groapă, gaură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He dug a hole with his spade.
 A săpat o groapă cu sabia.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hollow)scorbură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A bird lived in the hole in the tree.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in a road)groapă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Watch out for that hole in the road.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (predicament)impas s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ananghie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  jenă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I'm in a real financial hole.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (burrow, animal home)vizuină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  adăpost s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The badger comes out of his hole at night.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shabby home)cloacă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  cocină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  cocioabă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 That man lives in such a dirty hole.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (prison: solitary confinement) (închisoare)izolare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If you get in a fight, they put you in the hole for two weeks.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (argument: flaw)defect, neajuns s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  fisură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The politician couldn't see the hole in his argument.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cavity)gaură, cavitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There is a hole in the plaster casting that needs filling.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swimming place)bazin s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  piscină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Do you know about the swimming hole that we go to in summer?
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf: target)gaură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His drive from the tee nearly reached the ninth hole.
hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf: number of strokes)gaură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Not bad! You got a hole in two!
hole [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (golf: hit a ball into the hole)a nimeri vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He holed it in three strokes.
hole [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dig)a săpa, a excava vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Hole out that swampy area, so it can drain.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (asset, trump)as în mânecă s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Gloria's ace in the hole is her fantastic singing voice.
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advantage hidden from opponents)as în mânecă s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
air pocket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aeronautics: current of air)curent de aer s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 When the plane hit an air pocket, the turbulence knocked the flight attendants off their feet.
black hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (space: area with strong gravity)gaură neagră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A black hole has strong gravitational pull.
black hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (void) (figurat)gol s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  vid s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  gaură neagră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
bolthole,
bolt-hole
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly UK (hideout, place to escape to)ascunzătoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  refugiu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (de scăpare)portiţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
bullet hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole made by a fired bullet)gaură de glonţ s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The bullet hole through his chest marked the path the bullet took as it flew through him.
cash machine,
cash dispenser,
hole in the wall
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (money dispenser)bancomat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I'll have to get some money out of the cash machine before I can go shopping.
cubbyhole,
cubby-hole
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (narrow classification, stereotype)stereotipism s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  clasificare restrictivă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
glory hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mine shaft) (de mină)puț s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
glory hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole in a wall used for sex acts) (în perete pentru picanterii sexuale)gaură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The glory hole was a bit too low so I found I had to kneel on the floor.
hole in one,
hole-in-one
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(golf: one stroke) (golf)gaură dintr-o lovitură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 At 103 years old, Gus Andreone is the oldest golfer to ever record a hole in one.
hole punch,
hole-puncher,
punch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device for making holes in documents)perforator s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
hole up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (take shelter, hide)a se adăposti, a se ascunde vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The bears will hole up in their caves until spring.
hole-puncher,
hole punch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device: makes holes in documents)perforator s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I use a hole-puncher to put holes in the pages and then put them in my binder.
in a hole advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal, figurative (trapped in a situation)strâmtorat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 After losing his job, Joseph found himself in a hole from which he couldn't make his way out.
in the hole exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." US, figurative, informal (in debt)dator adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pe jantă loc.adv.
in the hole advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sports: with a score below zero)scor negativ s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
make a hole in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (puncture)a face o gaură în loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 That piece of glass made a hole in your tyre.
pigeonhole,
also UK: pigeon-hole
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mail compartment)sertar,compartiment s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
pigeonhole,
also UK: pigeon-hole
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(coop for pigeons)gaură pentru porumbei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
pigeonhole [sb/sth] as [sth],
also UK: pigeon-hole [sb/sth] as [sth],
invisible pigeon hole
vtr + prep
figurative (categorize as) (figurat)a categorisi, a eticheta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a încadra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The media pigeonholed the demonstrators as "communists and anarchists."
pothole,
kettle hole,
kettle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cylindrical hole in rock)cavitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
rabbit hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opening of a rabbit's burrow)vizuină de iepure s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The small dog disappeared down a rabbit hole.
rabbit hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (strange, surreal situation)situație ciudată, situație suprarealistă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
waterhole,
water hole
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(natural pool of drinking water)fântână s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  puț s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
watering place,
watering hole,
waterhole,
water hole
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pool where animals drink)baltă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  adăpătoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 On safari animals can often be seen coming down to the watering hole.
watering place,
watering hole,
watering spot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang (bar)bodegă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  crâșmă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  birt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We found the drunk at his usual watering hole.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'hole' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: hole up in a [shed, bunker, cabin], a [deep, wide, small] hole, a hole [punch, puncher], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'hole' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'hole'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.