heavy

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɛvi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈhɛvi/ ,USA pronunciation: respelling(hevē)


Inflections of 'heavy' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
heavier
adj comparative
heaviest
adj superlative
Inflections of 'heavy' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": heavies

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of great weight)greu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Don't try to lift the box. It is heavy.
 Nu încerca să ridici cutia, e foarte grea.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intense) (ploaie)torenţial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  năpraznic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That was a heavy rain we had last night.
 Ploaia de astă noapte a fost torenţială.
 Ploaia de astă noapte a fost năpraznică.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (culinary: dense)dens adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  gros adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 In this recipe, we use heavy cream.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (powerful)greu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  puternic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 To destroy the enemy, the army used the heavy artillery.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sea: very choppy)agitat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  clocotitor, fremătător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The boat sank in heavy seas.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excessive)excesiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  înrăit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He was a heavy drug user.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (strict)strict, sever, dur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 My mother used to get really heavy with me when I misbehaved.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (profound)profund, adânc adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That is a really heavy thought, man.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gloomy)sumbru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  grav adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The death in the family led to a discussion of some heavy issues.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated (pregnant)însărcinată, gravidă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She was heavy with child.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (onerous)copleșitor, apăsător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The heavy demands of his father caused him to leave home.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bread: not fully raised)greu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This bread is heavy because you did not use enough yeast.
heavy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rich, difficult to digest)greu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  indigest adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The dense meat made for a heavy meal that you really felt in your stomach.
heavy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (role as [sb] mean)personaj negativ s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  rău s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  dur s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 John played the role of the heavy in the play, so he had to yell a lot.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
heavy blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (forceful punch or strike)lovitură puternică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The boxer fell after taking a heavy blow from his opponent.
heavy blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (emotional setback)lovitură puternică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Not getting into her school of choice was a heavy blow.
heavy cream nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (whipping cream) (pentru frișcă)smântână dulce s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
heavy demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (popular need)cerere mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's a heavy demand for these smaller cars, sir.
heavy drinker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alcoholic)alcoolic s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He was a heavy drinker before he joined Alcoholics Anonymous.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (strong)solid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 These heavy-duty plastic bags cannot be ripped or torn easily. Morphine is a heavy-duty pain reliever.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensive)intensiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prominent)important adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  proeminent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
heavy going,
heavy-going
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(laborious, dull)laborios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  plictisitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
heavy hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (lack of tact or subtlety)metode severe s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 The principal accused the teacher of using a heavy hand in correcting her students.
heavy hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of delicacy or gentleness)lipsă de tact s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
heavy hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (oppressive force)opresiune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The state responded to the protests with a heavy hand, swiftly imprisoning thousands of people.
heavy heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feeling of great sadness or regret)inimă grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She had a heavy heart as she stepped to the podium to deliver her best friend's eulogy.
heavy meal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large or rich meal that is hard to digest)masă grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mâncare grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 That heavy meal kept me up all night with indigestion.
heavy metal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal with high density)metal greu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Heavy metals, like lead and mercury, are toxic and therefore are a frequent environmental problem.
heavy metal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hard rock music) (gen de muzică)heavy metal
 She was not pleased when her son's heavy metal band began practicing in the basement.
heavy petting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kissing and cuddling)mozoleală, morfoleală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  pipăială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 When we were teenagers we frequently engaged in heavy petting, but never actually had intercourse.
heavy rain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (torrential rainfall)ploaie torenţială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Heavy rain is forecast for the next few days, and there is a risk of severe flooding.
heavy seas nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (nautical: stormy conditions)mare agitată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The heavy seas forced them to turn the boat around and head back to shore.
heavy smoker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who smokes a lot)fumător înrăit s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He died from lung cancer because he had been a heavy smoker all his life.
heavy transport nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large haulage vehicles)transport de tonaj greu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  transport greu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Heavy transport was banned from passing through the village, because the vibrations were undermining the older houses.
heavy water,
deuterium oxide
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(in nuclear reactors)apă grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Heavy water is an ingredient used in reactors to convert uranium into plutonium.
heavy-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (severe, oppressive)cu mână de fier loc.adj
  aspru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  despotic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
heavy-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (clumsy)stângaci adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neîndemânatic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
heavyhearted (US),
heavy-hearted (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (sad, despondent)supărat, mâhnit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cătrănit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cu inima grea loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'heavy' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: the [nightclub, mobster's, president's] heavies, a heavy [man, woman, person, boy], (threatened to) set his heavies on them, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'heavy' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'heavy'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.