heart

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɑːrt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hɑrt/ ,USA pronunciation: respelling(härt)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (human organ) (anatomie)inimă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He was so nervous that he could hear his heart beating.
 Era atât de emoţionat încât îşi auzea inima bătând.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal organ)inimă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Scientists are working on using pig hearts for human transplants.
 Oamenii de știință lucrează la folosirea inimilor de porc în transplanturile umane.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (centre of feelings) (figurat)inimă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  suflet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In his heart, he knew that she would stay loyal.
 În inima lui ştia că va rămâne credincios.
 În sufletul lui ştia că va rămâne credincios.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (centre of a place) (figurat)centru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (figurat)inimă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The heart of the city is alive with bars and restaurants.
 Centrul oraşului este animat, cu multe baruri şi restaurante.
 Sunt multe baruri şi restaurante în inima oraşului.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (courage)curaj s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  tenacitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The basketball player wasn't the tallest, but he played with a lot of heart.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lettuce, cabbage)miez, mijloc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The hearts of butterhead lettuce are delicious with a vinaigrette.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (feelings, sympathy)inimă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  suflet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  sentimente s.n.pl.
 While my head says I should stay, my heart tells me to go.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (innermost part of [sth])miez, mijloc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 There are seeds at the heart of this fruit.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (core)bază s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  fond s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  esență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 At heart, the issue is quite simple. It is an argument over money.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breast, bosom)piept s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The mother drew her children to her heart.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (person)persoană, fată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  om s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  suflet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She's a kind heart.
heart,
loveheart
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(shape: loveheart)inimă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The child drew a heart and coloured it red.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards)inimă roșie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She held three hearts and two diamonds in her poker hand.
heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: tree core)lemn s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Many sailing ships were made from heart of oak.
heart n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to the heart)de inimă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  cardiac adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The old man has some heart problems.
hearts nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (card game) (joc de cărți)cupă, inimă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
affair of the heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (love affair, romantic involvement)implicare sentimentală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Romance novels describe affairs of the heart.
be a man/woman after [sb]'s own heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (sharing your tendencies)a fi pe placul, a fi pe gustul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
artificial heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical device)inimă artificială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He has an artificial heart while he is waiting for a transplant.
at heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (deep down, by one's true nature)în adâncul sufletului adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She's always been an animal lover at heart.
have [sth] at heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consider, be concerned with)a avea în vedere expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se preocupa de, a se îngriji de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 I have your best interests at heart.
at the heart of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the centre of)în miezul / inima loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 At the heart of the financial crisis there was a lot of greed.
big heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kind, generous nature)suflet mare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The children love him because he has such a big heart.
bleeding heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant: dicentra) (plantă cu flori)Dicentra s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The red flowers of bleeding heart brighten my garden in spring.
bleeding heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, pejorative (person: liberal)sentimental s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  (peiorativ, figurat)filantrop s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  (ironic)Bunul Samaritean expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Some bleeding heart will come and tell you you can't do that.
break [sb]'s heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make [sb] sad)a rupe inima loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a durea sufletul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 It breaks my heart to hear you are quitting.
broken heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (grief at end of romance)inimă frântă
 Susie left NIck with a broken heart.
by heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from memory)pe de rost adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I learnt the sonnet by heart.
change of heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reversal of an attitude or feeling)schimbare de atitudine s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  răzgândire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I don't know what has brought about his change of heart, but Reza now says he'd love to come to France with me.
close to your heart,
near your heart
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(cherished, important)drag adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  îndrăgit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  a avea la inimă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 It's a subject that's close to my heart.
cold heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (lack of compassion)inimă de piatră expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 She had a cold heart and nothing I could say or do would melt it.
congenital heart disease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heart defect at birth)cardiopatie congenitală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Mr. and Mrs. Hollins were devastated to learn that their newborn son had a congenital heart disease.
congestive heart failure (disease)insuficiență cardiacă congestivă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
coronary heart disease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac illness)boală cardiacă coronariană s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Cross my heart and hope to die interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" infantile (promise)pe cuvânt de onoare
 Mum, I'll clean my room in the morning. Cross my heart and hope to die!
deep down in his heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (his conscience)în adâncul sufletului loc.adv.
 Deep down in his heart he knew what he had done was wrong.
eat your heart out,
Eat your heart out!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
slang, figurative (be envious)a fi copleşit de (durere sau bucurie)
 Ronaldo, eat your heart out! Worcester City striker Sean Geddes has just scored a sensational goal.
faint of heart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking courage or determination)slab de înger, slab de inimă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  fricos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
from the heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sincerely)din inimă, din suflet adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She read her love poems to me from the heart. When he began to cry, we knew that his apology was truly from the heart.
from your heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with sincerity)din inimă adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Don't say you're sorry just because I told you to; say it from your heart. Say it like you actually mean it, from your heart.
have a change of heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go against your previous decision)a se răzgândi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se suci vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 She's had a change of heart and is inviting her sister after all.
have a heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be compassionate)a avea milă de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Have a heart and consider making a donation to this worthwhile charity.
have a heart interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (be more compassionate)a avea milă de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  ai milă!, fii bun! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Have a heart! Timmy's only a child and didn't mean any harm.
have a heart of gold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (be kind, generous)a avea o inimă de aur expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi pâinea lui Dumnezeu expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi bun la suflet expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 He may seem surly at first, but he really has a heart of gold.
heart and soul advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (with all one's being)trup şi suflet loc.adv.
 Miranda threw herself heart and soul into her performance of the song.
heart attack nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blocked circulation to the heart)atac de cord s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  infarct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Shortness of breath and a pain in your arm may signal a heart attack.
heart block nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac disorder)bloc cardiac s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  dereglare a ritmului inimii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
heart condition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac disorder)afecţiune cardiacă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
heart disease nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac illness)boală cardiacă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Heart disease is a serious health problem in the modern Western world.
heart failure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heart attack, cardiac arrest)stop cardiac s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He died of heart failure at the young age of 32.
heart murmur (medicine)murmur cardiac s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
heart of stone nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (lack of compassion)inimă de piatră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You would need a heart of stone to see those starving children and not feel compassion.
heart patient nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] being treated for cardiac problems)pacient cardiac s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
heart rate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rhythm of the heart)ritm cardiac s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Your heart rate increases when you exercise.
heart surgery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (operation to treat cardiac problems)operaţie pe cord s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His only hope to survive was heart surgery.
heart transplant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surgery to replace a patient's heart)transplant de inimă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
heart trouble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac condition)probleme cardiace s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 He was rushed to the hospital because of heart trouble. My neighbor was having a lot of heart trouble, so they implanted a pacemaker in her shoulder.
heart-shaped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in shape of heart)în formă de inimă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
heart-to-heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frank discussion)conversație sinceră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
heart-to-heart talk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sincere, frank discussion)discuţie de la suflet la suflet s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You need to have a heart-to-heart talk with your son, or he'll soon be in trouble with the police.
heart-warming adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (touching, gratifying)înduioșător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cordial adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  agreabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
heartthrob,
heart-throb
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(attractive or idolized person)idol s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Milly was so excited to meet her heartthrob that she fainted.
heavy heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feeling of great sadness or regret)inimă grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She had a heavy heart as she stepped to the podium to deliver her best friend's eulogy.
in the heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in the central part)în inima
 The hotel we are staying at is in the heart of the old city.
ischemic heart disease (US),
ischaemic heart disease (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(common form of cardiac illness)cardiopatie ischemică loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Ischaemic heart disease can eventually lead to a heart attack if not treated.
know [sth] by heart,
know [sth] off by heart
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(have memorized)a şti pe de rost loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a şti pe dinafară expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The students had to know the poem by heart.
know [sth] by heart,
know [sth] off by heart
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (be completely familiar with)a şti pe de rost loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a şti pe dinafară, a ști ca în palmă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I never get lost in this neighborhood; I know it by heart.
large heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (generous nature)inimă bună s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  suflet mare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She's known for helping people in trouble; she has a large heart. The hospital volunteers have large hearts.
learn by heart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (memorize)a învăţa pe de rost expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 When I was a child I learned my times-tables by heart.
lonely heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (single person)suflet singuratic s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  burlac, burlăciță s.m., s.f.
  persoană solitară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There are many lonely hearts out there looking for someone to love.
lonely heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (personal advertisement)anunț personal s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Carol answered an advert in the lonely hearts.
lose heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become discouraged)a se descuraja vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
murmur,
heart murmur
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(medicine: heart irregularity)murmur cardiac s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The doctor says my heart murmur isn't serious.
My heart bleeds for you.,
My heart bleeds,
How my heart bleeds for you
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
figurative, ironic (I feel compassion for you)Mi se rupe inima. expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 "I have to pay a fortune in income tax these days," said Theo. "My heart bleeds for you!" said his brother.
open your heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (find or show compassion)a face loc în inima sa pentru expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi milos, a fi generos vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Open your heart and your wallet; donate today to the Haiti relief effort!
open-heart surgery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardiac operation)operaţie pe cord deschis s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They split his chest open and performed open-heart surgery to replace a faulty valve.
Purple Heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (military medal)decoraţie militară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He was awarded the Purple Heart in Vietnam.
set your heart on [sth],
have your heart set on [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(desire greatly, long for)a tânji după vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a jindui la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 She had set her heart on a trip to Japan. The little boy had his heart set on getting a puppy for Christmas.
take heart v (feel encouraged)a prinde curaj loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 You can take heart in the improvements we see in the economy.
take [sth] to heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take seriously, be upset by)a pune la suflet loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Jack made a joke about Sarah's hair, but she took it to heart and got upset.
take [sth] to heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (apply to oneself)a pune la suflet loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 She took all the advice to heart, and tried to be a better person.
tender heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kind nature, compassion)inimă bună s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Her tender heart had won her many friends in the slum district.
to the heart of [sth] advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the centre, middle of [sth])în mijlocul adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în inima adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The explorers made their way to the heart of the jungle.
to the heart of [sth] advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (to the crux of [sth])în mijlocul adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în inima adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He wasted no time in getting to the heart of the problem.
to your heart's content advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (as much as you please)după placul inimii tale loc.adv.
 You can ask me to your heart's content, but I won't answer your questions.
touch your heart vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (move you emotionally)a emoţiona, a înduioşa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She touched my heart with her beautiful poem.
win [sb]'s heart v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (endear yourself)a câştiga inima cuiva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Our new neighbor's son won my heart when he raked up the leaves for us.
with all my heart advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely and sincerely)din tot sufletul loc.adv.
  din toată inima loc.adv.
 My darling, I love you with all my heart.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'heart' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: the human heart, check your heart rate, a [pig, rat] heart, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'heart' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'heart'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.