hard

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈhɑːrd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/hɑrd/ ,USA pronunciation: respelling(härd)


Inflections of 'hard' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
harder
adv comparative
hardest
adv superlative
Inflections of 'hard' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
harder
adj comparative
hardest
adj superlative

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (solid)tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This bed has a hard mattress.
 Patul ăsta are o saltea tare.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (firm)dur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  ferm, tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This bed has a hard mattress.
 Patul ăsta are o saltea dură.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forceful)puternic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He struck him a hard blow to the head.
 I-a dat o lovitură puternică în cap.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (difficult)greu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  dificil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That exam was really hard!
 Examenul a fost greu.
 Examenul a fost dificil.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with impact)tare adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 He hit the ground hard with the pickaxe.
 A lovit tare pământul cu târnăcopul.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (with deep emotion) (figurat)adânc, profund adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 His death hit them hard.
 Moartea lui i-a lovit profund (or: adânc).
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (solid)bocnă adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The lake was frozen hard.
 Lacul a înghețat bocnă.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with effort, energy)intens adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She exercises hard to keep in shape.
 Se antrenează intens ca să se mențină în formă.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rugged)solicitant, dificil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  anevoios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This is a very hard hike, over rocks and boulders.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inclement)dur, nemilos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  aspru, greu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It was a hard winter, but they survived.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stern)aspru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She gave him a very hard stare.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (vigorous)intens adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  vehement adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 They put up a long, hard fight.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bad)rău, prost adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  ghinion s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We have had some very hard luck.
hard on [sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (severe)dur, sever adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He's too hard on his children.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (person: tough, unemotional)dur, împietrit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sever, drastic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The old woman rarely showed any emotion and people said she was hard.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sharp, distinct)ferm adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  distinct, marcant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Her face has hard features.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (photograph: high contrast)tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cu contrast mare loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Print the photo using hard paper.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (unsentimental)aspru, tăios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 When I started to cry in his office, he just gave me a hard look and asked me to leave.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (stingy)zgârcit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He won't lend you any money? That's rather hard.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (currency)disponibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  lichid, cash adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 You'll need hard currency to pay for this.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (drink: alcoholic)tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He only drinks hard liquor, never beer.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (water: with minerals) (apă)dur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Water is hard if it leaves deposits in the shower.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baked goods: crusty)tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  crocant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This bread has a lovely hard crust.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baked goods: stale)a se întări vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Ellen used the previous day's hard bread to make breadcrumbs.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." technical (textiles: smooth) (fibră)tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neted, întins adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The cloth is made with a hard fibre.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (destructive)brutal, destructiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The army made a very hard attack on the enemy town.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (military installation: protected)protejat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The location of the army's hard missiles is secret.
hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (phonetics)dur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 You should pronounce this word with a hard "c", not a soft.
be hard on [sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (treat [sb] harshly, sternly)sever, aspru adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 My parents were hard on me when I was growing up.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (intently)cu atenție loc.adv.
 She looked hard at the exam question.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (severely)cu asprime loc.adv.
 The teacher looked at him hard, and told him to leave the room.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nautical: to an extreme)maxim adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Go hard aport and make sure everything is alright.
hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with difficulty)greu, dificil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Her victory was all the sweeter for being hard won.
hard on [sth],
hard upon [sth]
adv + prep
(near, coming up to)aproape adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 It was hard upon nightfall when they arrived.
Hard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (solid beach)mal tare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
Notă: usually capitalized
 You can access the hard during low tide.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
a hard one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb] difficult)E o persoană dificilă. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Mark is a hard one; you never know what he is thinking.
a hard one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb] cold, severe)persoană dură, persoană insensibilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (om)dur s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The boss is a hard one; he is very strict.
blow-hard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (boastful person, braggart)lăudăros adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That guy's such a blow-hard! He never stops talking about his achievements.
cider,
also UK: cyder
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (alcoholic apple drink)cidru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 After work, we stopped by the pub to have a half pint of cider.
cold,
hard cash
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (making money) (figurat)mălai s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  banu' grup expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  bani gheață s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
 He didn't care about performing a service; all he cared about was cold, hard cash.
cold,
hard cash
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(money, not credit)bani peșin, bani gheață s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
 I'll sell you this bike, but you have to pay me in cold, hard cash.
die-hard,
diehard
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(rigid traditionalist)ultratradiţionalist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 She's a die hard who believes in the old ways.
die-hard,
diehard
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(rigidly traditionalist)ultratradiţionalist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He's a die-hard supporter of the Republican Party.
drive a hard bargain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be tough negotiator)a negocia la sânge expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se tocmi la sânge expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi dur în afaceri expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The shopkeeper drove a hard bargain, but we eventually agreed on a price for the vase.
give [sb] a hard time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (treat harshly)a se purta urât cu cineva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a tăvăli vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They gave me a hard time at the interview.
give [sb] a hard time about [sth],
give [sb] a hard time over [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (berate)a certa, a muștrului vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a scoate pe nas expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 My dad gave me a hard time about not finishing my homework.
go hard at [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (do [sth] intensely)a face ceva intensiv expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a se ține serios de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I started learning Italian a year ago, and I've been going hard at it ever since.
hard as nails adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tough, durable)solid, durabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I can't crack the ice, it is as hard as nails.
hard as nails adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: tough, without sympathy)dur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Don't expect any sympathy from him, he is as hard as nails.
hard at work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working hard)muncitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  silitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Miguel was hard at work doing his history project.
hard blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (forceful punch or strike)lovitură puternică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Although the jab to the chin dropped him, it was the hard blow to the ribs that did the damage.
hard blow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (emotional setback)lovitură puternică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The loss of his job dealt a hard blow to his self-confidence.
hard boiled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (egg: cooked until firm) (ou)fiert tare loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 How do you prefer your eggs - hard boiled or soft?
hard boiled,
hard-boiled
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (person: tough) (persoană)dur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 The main character is a hard-boiled private detective.
hard candy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (boiled sweets)bomboane s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 My grandmother always kept a dish of hard candies on her coffee table.
hard cider nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (alcoholic apple drink)cidru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 That tavern serves the best hard cider in the state.
hard copy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical copy of data)copie pe suport de hârtie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: A hyphen is used when the term is an adjective.
 Can you send me a hard copy of the data?
hard core nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (those most committed to [sth])înverşunat, convins adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The arduous ascent soon separated the wimps from the hard core.
hard-core,
hardcore
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(pornography: obscene) (anglicism, pornografie)hardcore adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
hard-core,
hardcore
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: staunch, committed)dedicat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  devotat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
hard court nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis: type of playing surface) (tenis)teren dur s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (suprafață pentru jocul de tenis)asfalt, ciment s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
hard currency nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coins and bills)valută forte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We accept only hard currency, no checks or credit cards.
hard currency nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (currency unlikely to lose value)valută forte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The price of a hard currency tends to remain stable in the short term.
hard disk,
magnetic disk
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(computing: disk-reading hardware)hard s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
hard drive nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (data-reading hardware) (calculatoare)hard drive s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The police were able to retrieve information from the fraudster's hard drive.
hard drugs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (cocaine, heroin, etc.)opioide s.n.pl.
 He started off abusing alcohol and later moved on to hard drugs.
hard fact nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] harsh but true)crudul adevăr s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The hard fact was that I had failed, and nothing could change that.
hard feelings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal, often neg (resentment)resentimente s.n.pl.
  pică, ostilitate
 When they broke up there were no hard feelings.
hard-fought adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (achieved through great struggle)câștigat cu greu loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  obținut cu greu, obținut cu efort loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The campaigners were celebrating their hard-fought victory.
hard goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (durable goods)bunuri solide s.n.pl.
 There has been a slowdown in sales of hard goods such as appliances and furniture.
hard hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protective helmet)cască de protecţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Visitors to this building site are required to wear a hard hat at all times.
hard hat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (construction worker)cască de protecţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was a group of hard hats hanging out at the bar tonight.
hard head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (unsentimental person)dur s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  om fără inimă s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He has a hard head on him for someone so young.
hard job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult occupation)muncă grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Long haul trucking is a hard job.
hard job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult task)sarcină dificilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 In this recession, we're going to have a hard job persuading the boss to spend money on new computers.
hard knocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, informal (real-life experience)experiență de viață s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Dan brings to the job a life-long experience of hard knocks.
hard knocks nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, informal (difficult experiences)șoc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  dificultăți s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 The advertising industry has taken some hard knocks in the recent economic downturn.
hard labor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical work done by prisoners)muncă silnică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
hard landing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft: descending with heavy impact)aterizare bruscă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The pilot misjudged his rate of descent and made a hard landing, which buckled the undercarriage.
hard life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (difficult existence)viaţă grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Working in the coal mines was a hard life.
hard liquor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spirits, alcoholic drink)băutură alcoolică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The store sells wine and beer but no hard liquor.
hard luck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (misfortune)ghinion s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  nenoroc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  neșansă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
hard-luck adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to unfavorable conditions) (eveniment)nefericit, trist adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (poveste, istorisire)tragic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  lacrimogen adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Tired of all the hard-luck updates her friend kept posting on social media, Tania unfriended him.
hard news nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (information about serious and current events)știri serioase
 This newspaper has a reputation for hard news rather than celebrity gossip.
hard of hearing,
hard-of-hearing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(partially deaf)tare de ureche loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  surd adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphens used when term is before a noun
 My grandfather is hard of hearing, so don't bother talking to him from across the room.
hard rock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heavy form of popular music)hard rock s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I prefer easy listening and jazz to hard rock.
hard rubber nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vulcanized rubber)cauciuc vulcanizat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The truck's tires were made of hard rubber.
the hard sell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (aggressive sales)vânzare agresivă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The hard sell is a tactic designed to quickly close a sale.
hard sell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative ([sth]: hard to make desirable)lucru greu de acceptat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It will be a hard sell to convince the rebels to back a plan to end the civil war.
hard stuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (liquor, alcoholic drink) (băutură)tărie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Some people like beer or wine, but others prefer the hard stuff.
hard times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (financial hardship)dificultate financiară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  criză de bani s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Both he and she are unemployed and they're going through some hard times.
hard times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (difficult period)perioadă dificilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  moment inoportun s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 These are hard times for those wanting to start their own business.
hard to avoid adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (found or seen everywhere)greu de evitat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  omniprezent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Those advertisements are hard to avoid; we see them on any page with Google ads.
hard to believe adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not credible)greu de crezut loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 It's hard to believe that this was once all open fields.
hard to please adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fussy, not easily satisfied)greu de mulţumit loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 My boss has very high expectations of our work and as a result is very hard to please.
hard to understand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not reasonable)greu de înţeles loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 His motives are hard to understand.
hard up,
hard-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (poor)sărăntoc adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is before a noun
 I'm not exactly hard up, but I still don't like to waste money.
hard up,
hard-up
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
slang (desperate for sex) (după sex)disperat, ahtiat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Go on a date with John? No thanks, I'm not that hard up!
hard water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (water with high mineral content)apă dură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If you live in a hard water area you will get lime deposits in your kettle.
hard work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great effort)muncă din răsputeri s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  efort susținut s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 We would like to commend you on your hard work for the company over the years.
hard work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth]: requires effort)muncă grea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Riding a bike uphill is hard work.
hard worker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who works diligently)silitor, harnic, muncitor adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
hard-and-fast adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rule: strictly enforced)strict, rigid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  riguros adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The company has no hard-and-fast dress code, but everyone wears a business suit.
hard-and-fast rule nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rule: unbreakable)regulă strictă, regulă fixă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's no hard-and-fast rule about what makes good picnic food.
hard-boiled egg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (egg boiled until the yolk is set)ou fiert tare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Hard boiled eggs are frequently required for slicing and adding to salad dishes.
hard-headed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stubborn, unwilling to take advice)încăpăţânat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  îndărătnic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  îndârjit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He is so hard headed he refused to turn back even when it was obvious we were on the wrong road.
hard-headed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unsentimental, without regards for morals)dur, necruțător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  hain adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  drastic, sever adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
hard-hitting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blunt, honest)dur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (formal)vehement adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
hard-line,
hardline (mainly US)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(staunch, uncompromising)inflexibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  ferm adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de neclintit loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
hard-luck story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (account of [sb]'s misfortune)poveste tragică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  istorisirea unui necaz s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The man told us a hard-luck story, before asking us for money.
hard-nosed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (tough, uncompromising)hotărât adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  încăpățânat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
hard-on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (erection)erecţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He got a hard-on when she came through the door in nothing but high-heels.
hard-pressed,
hard pressed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(finding [sth] difficult)strâns cu ușa loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 He knew that if asked to justify himself, he would be hard-pressed.
be hard-pressed to do [sth],
be hard pressed to do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(finding [sth] difficult)a-i fi greu să loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  strâmtorat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  în dificultate loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I would be hard-pressed to tell you the capital of Azerbaijan if you asked me.
hard-wired,
hardwired
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(directly circuited)conectat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
hard-wired,
hardwired
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(programmed)programat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
hard-wired,
hardwired
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (psychology: innate) (psihologie)înnăscut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Many of our fears are hard-wired, such as fear of the unknown.
hard-working,
hardworking
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(diligent)harnic, vrednic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  destoinic, capabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The seasonal workers employed to help with the harvest are very hardworking indeed.
 Angajații sezonieri care lucrează la cules sunt într-adevăr foarte harnici (or: vrednici).
hardhat,
hard hat,
hard-hat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(protective helmet)cască de protecție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
hardhat,
hard hat,
hard-hat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal ([sb] who wears a hardhat, esp construction worker)muncitor în construcții s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  constructor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
hardhat,
hard hat,
hard-hat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, slang, figurative (very conservative or patriotic person)ultraconservator s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
hardliner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (staunch traditionalist)partizan înrăit s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  tradiționalist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Howard is a Republican, but he's not a hardliner.
have a hard time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (experience difficulties)a reuşi cu greu să loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a întâmpina greutăţi în
 Be kind to her - she's having a really hard time right now.
live hard viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (behave recklessly and decadently)a trăi decadent expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Rock stars are known for living hard and dying young.
lose your hard-on v slang (no longer have an erect penis)a pierde erecţia loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
pretty hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (quite difficult)destul de greu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Wow! that test was pretty hard.
pretty hard advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (severely)destul de greu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The car was hit pretty hard in the accident.
pretty hard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (quite firm or solid)destul de solid / tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That type of wood's pretty hard.
strive hard to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make a great effort to)a se strădui din răsputeri să expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a trage tare să loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I always strive hard to finish my assignments before I go to bed.
take a hard line on [sth],
take the hard line on [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be staunch about [sth])a rămâne ferm pe poziție expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a nu da înapoi de la ceva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
think hard viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (contemplate seriously)a se gândi bine vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 He had to think hard to remember the exact details of the conversation.
a tough nut,
a hard nut
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (difficult person)persoană dificilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  dur s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  scârțar s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
a tough nut to crack,
a hard nut to crack
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal ([sb] hard to persuade)persoană greu de convins s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  încăpăţânat s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Good luck with getting him to agree - he's a tough nut to crack.
a tough nut to crack,
a hard nut to crack
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal ([sth] hard to solve)problemă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  hibă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This algebra equation is a tough nut to crack.
try hard vi + adv informal (make an effort)a încerca din răsputeri loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Try hard to be on your best behavior at the party.
Următoarele 100 Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'hard' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: sexually explicit: he [got, had] a hard, a hard [rock, substance, metal, surface], sexually explicit: he [got] a hard-on, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'hard' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'hard'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.