greeting

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgriːtɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈgritɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(grēting)


Pe pagina aceasta: greeting, greet

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
greeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spoken welcome: hello, etc.)urare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  felicitare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  salut s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Logan welcomed the visitor with a polite greeting.
 Logan l-a întâmpinat pe vizitator cu o urare politicoasă.
greeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (message in card)urare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  felicitare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Anna's mother always sent a greeting at Christmas.
 Mama Annei trimitea mereu o urare de Crăciun.
greetings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (message on special occasion)felicitări s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  urări s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 Thank you to everyone who sent me birthday greetings.
 Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis felicitări de ziua mea.
greetings interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" dated (way of saying hello)salutare! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Greetings, Harold!
 Salutare, Harold!
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
greet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (welcome guests, customers)a întâmpina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a ura bun venit loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 While Mary goes to greet the guests, Fred finishes setting the table for dinner.
 În timp ce Mary se duce să întâmpine oaspeții, Fred termină de pus masa pentru cină.
greet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say hi)a saluta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da bună ziua loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 In this small town, strangers greet you in the street.
 În acest oraș mic, oamenii te salută pe stradă.
greet [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (react to)a întâmpina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a reacționa la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The teacher's questions were greeted by confused silence from her students.
 Întrebările profesoarei au fost întâmpinate cu o tăcere confuză din partea elevilor.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
greeting | greet
EnglezăRomână
greeting card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (card given to mark an occasion)felicitare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Marilyn awoke to find an array of greeting cards at her bedside.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'greeting' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Sintagme: a greeting card, gave him [an enthusiastic, a formal] greeting, greetings!, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'greeting' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'greeting'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.