WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

great albacore


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"great" este afișată mai jos.

Vezi și: albacore

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (excellent)grozav, excelent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The concert was great!
 Concertul a fost grozav (or: excelent)!
great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (very good!)bine, grozav, nemaipomenit, minunat interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 You got the job? Great!
 Ai primit postul? Minunat!
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (numerous)numeros adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There was a great crowd outside the door.
 La ușă aștepta o mulțime numeroasă.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in intensity)imens adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He had a great love for the Scottish Highlands.
 Nutrea o dragoste imensă pentru ținuturile muntoase ale Scoției.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in degree)foarte mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  deosebit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The party was a great success.
 Petrecerea a fost un succes foarte mare.
 Petrecerea a avut un succes deosebit.
great advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (very well)excelent adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  foarte bine adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You did great.
 Te-ai descurcat excelent.
 Te-ai descurcat foarte bine.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in power)neașteptat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Her death was a great blow to him.
 Moartea ei a fost o lovitură neașteptată pentru el.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (important)important adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Beethoven's Ninth is one of the great pieces of music of its era.
 Simfonia a noua de Beethoven este una din piesele muzicale importante ale epocii.
 Simfonia a noua de Beethoven este una dintre marile capodopere muzicale ale vremii sale.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (eminent)important adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de seamă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Churchill was one of Britain's great leaders.
 Churchill a fost unul din liderii importanți ai Marii Britanii.
 Churchill a fost unul din liderii de seamă ai Marii Britanii.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (principal, chief)principal adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The ball will be held in the Great Hall.
 Balul se va ține în sala principală.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very large)mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The great fire of London occurred in 1666.
 Marele incendiu din Londra a avut loc în anul 1666.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lofty)măreț adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  grozav adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He's full of great thoughts.
 Are numai planuri mărețe.
 Are numai idei grozave.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of good reputation)cu renume loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  de soi, de viță nobilă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 He came from a great family.
 Provenea dintr-o familie cu renume.
 Provenea dintr-o familie de soi (de viță nobilă).
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very admirable)extraordinar, nemaipomenit, excelent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  minunat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That was a great speech you gave.
 Ai ținut un discurs extraordinar.
 Discursul ținut de tine a fost minunat.
great at (doing) [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (expert)expert (ă), specialist (ă) s.m., s.f.
  foarte bun loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 She's great at crosswords.
 E expertă la cuvinte încrucișate.
 E foarte bună la cuvinte încrucișate.
great nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] important)personalitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  figură de seamă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He's one of history's greats.
 E una din personalitățile istoriei.
 E una din figurile de seamă ale istoriei.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bargain)chilipir s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  ofertă avantajoasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I chose the car because it was reliable and a great deal.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(much, large amount)cantitate mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mult de lucru expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I have a great deal to accomplish before the end of the semester.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])mult, multă, mulți, multe adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I value your input a great deal.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(considerably)considerabil adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  (stare: bine, rău)mult mai loc.adv.
 I'm feeling a great deal better since I ate some soup.
a great deal of effort,
a good deal of effort
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(a lot of work)efort supraomenesc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I put a great deal of effort into this project, and I was really offended when management ignored it.
a great one for doing [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person: does [sth] frequently)a se pricepe la vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a fi mare meșter la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a fi mare amator de expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He's a great one for telling stories.
a great time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fun, enjoyment) (informal)de minune loc.adv.
 Thanks so much for inviting me; I had a great time!
at great cost advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at great financial expense)cu cheltuieli mari loc.adv.
at great cost advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (involving great sacrifice or loss)cu mari sacrificii adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
at great expense advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at great financial cost)cu cheltuieli mari adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 My parents paid my way through four years of college at great expense.
the beyond,
the great beyond
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(the afterlife)tărâm de dincolo s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  viața de apoi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The dying woman hoped to meet her beloved husband again in the beyond.
Britain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (Great Britain)Britania s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There will be rain across most parts of Britain this weekend.
 Weekendul acesta, va ploua în majoritatea regiunilor din Britania.
by a great deal,
by a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by a large amount or extent)cu mult loc.adv.
 The Indian Ocean is smaller than the Pacific Ocean by a great deal.
the Depression,
the Great Depression
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Great Depression: 1930s economic crisis)Marea depresie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Marea criză economică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Many who grew up in the Great Depression are very frugal.
do great harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hurt [sb] greatly)a răni pe cineva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Smoking can do great harm to your body.
do great harm v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause serious trouble or damage)a devasta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a distruge, a nimici vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The hurricane did great harm to the coastline.
GB,
G.B.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (Great Britain: England, Scotland, Wales)Marea Britanie abr.
 Maxwell shows his British pride with a "GB" bumper sticker on his car.
go to great pains to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go to a lot of effort to do)a se da peste cap ca să loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se face luntre și punte expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
great abundance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plentiful amount)abundență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There always seem to be a great abundance of fools.
great age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advanced age, old age)vârstă înaintată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Turtles can live to a great age.
great ape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large ape: gorilla, etc.)primată mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Gorillas are without doubt the most powerful and majestic of the great apes.
Great Barrier Reef nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reef off Australian coast)Marea barieră de corali
Great Bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (constellation, Ursa Major)Ursa Mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  carul mare s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
great beauty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (very beautiful woman)mare frumusețe s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His wife was a great beauty.
great beauty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (immense physical attractiveness)mare frumusețe s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The people admired the great beauty of the statue.
great big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (huge)foarte mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Anna noticed a great big spot on her face.
Great Britain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (England, Wales, Scotland)Marea Britanie s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
 During the Victorian Era, Great Britain had a huge empire.
great cause nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb], [sth]: deserves charity)cauză măreață s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Great Dane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breed of large dog) (rasă câine)ogar danez s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
the Great Depression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic crisis of 1930s)Marea depresie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Marea criză economică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We haven't seen this kind of economic turmoil since the Great Depression. My grandparents were children during the Great Depression.
great distance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long way)distanță mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Radio waves are capable of travelling a great distance.
great effort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hard work, exertion)efort enorm s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It was a great effort for her to walk up the hill.
great effort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sincere attempt)efort enorm s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 They made a great effort to move the heavy rock, but did not succeed.
Great Expectations nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (novel by Charles Dickens) (roman)Marile speranțe s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I had to read 'Great Expectations' at school.
great friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] loved and trusted)prieten bun s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He was a great friend of mine and I will sorely miss him.
great fun adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (enjoyable)distracție pe cinste s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Our day out at the theme park was great fun.
great horned owl nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird with tufted ears) (cu smocuri lungi în zona urechilor)bufniță mare cu coarne s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  bufniță mare cornută s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: Bubo virginianus
great job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (success)treabă grozavă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You did a great job on your math test.
great lady nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman: prominent)mare doamnă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The president's wife is a great lady.
great man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notable, influential man)mare om s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Napoleon was a great man, although not in terms of stature.
Great minds think alike. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." humorous (We have the same idea.)Marile spirite se întâlnesc. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Gând la gând. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
great power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority and influence)putere nelimitată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Church had great power over the population in the past.
great power nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (politics: leading states)mare putere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Brazil is a great power in Latin America.
great price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value for money, cheap cost)preț bun s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  preț avantajos s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 That's a great price for a machine with those features.
great respect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (esteem)mare respect pentru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  stimă, prețuire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He has always treated me with great respect.
great satisfaction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strong feeling of gratification)satisfacție enormă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Finishing a book written in a foreign language gives me great satisfaction.
great scale nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large dimensions)scară mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
great success nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event, etc.: popular, effective)mare succes s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The trade show was a great success, attracting a large number of visitors.
great tit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (green-and-yellow bird)pițigoi mare s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
great toe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (big toe, largest toe)deget mare de la picior s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
great value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well worth the money)valoare mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 At £4 each, the tickets are great value as they allow unlimited bus travel throughout the day.
the Great Wall of China,
the Great Wall
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(defensive structure in China)Marele Zid Chinezesc s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
 A lot of people go to China just to see the Great Wall.
great white shark,
white shark,
great white
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(large fish)marele rechin alb s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
great work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (job: done well)operă măreață s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  capodoperă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Her boss congratulated Chloe on her great work.
great-aunt,
Great-Aunt,
grandaunt,
Grandaunt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(grandparent's sister) (sora bunicului / bunicii)strămătușă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: Takes a capital letter when used as a title or term of address
 My great-aunts Cora and Clarice still live in the house they were born in.
great-aunt,
Great-Aunt,
grandaunt,
Grandaunt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(great-uncle's wife) (soția fratelui bunicului sau bunicii)mătușă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: Takes a capital letter when used as a title or term of address
 My great-aunt Nelly is 88 years old.
great-grandchild nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child of your grandchild)strănepot s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
great-grandfather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (father of a grandparent)străbunic s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My great-grandfather fought in the First World War.
great-grandma nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mother of a grandparent)străbunică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
great-grandmother nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mother of a grandparent)străbunică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Cars hadn't even been invented when my great grandmother was a young girl.
great-grandparent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (parent's grandparent)străbunic s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Each of us has eight great-grandparents.
great-grandson nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (son of [sb]'s grandchild)stră-strănepot s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
great-great-grandfather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grandfather of a grandparent)stră-străbunic s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
great-uncle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brother of your grandparent) (fratele bunicului /bunicii)unchi de bunic s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My great-uncle owns a small farm in Iowa.
Great-Uncle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of address: parent's uncle) (fratele bunicului)unchi s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Great-Uncle Pete, meet my wife, Mary!
greathearted,
great-hearted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (kind and generous)generos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  mărinimos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  bun la suflet loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
in great measure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (largely)în mare măsură loc.adv.
 The President's re-election chances are in great measure tied to the health of the economy.
matter of importance,
matter of great importance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] significant)treabă importantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I can't play with you now; I have matters of importance to deal with. I need to speak to the President now, it is a matter of great importance!
on a great scale advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (far reaching)la scară mare adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Operations are being conducted on a great scale in order to track down the flight recorder in the aftermath of last week's plane crash.
Sounds great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accepting a suggestion or invitation)Sună extraordinar! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
Sounds great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing enthusiasm)Sună extraordinar! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
to a great degree advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (largely, extremely)într-o mare măsură loc.adv.
 He is witty to a great degree and great fun to talk with.
to a great extent advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (largely, extremely)într-o mare măsură loc.adv.
the unwashed,
the great unwashed
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
figurative, pejorative (common people)nespălați s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
  sărăntoci s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
Ursa Major,
Great Bear,
Charles's Wain
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(constellation)Ursa Mare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I identified Ursa Major on the star chart.
with great care advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very cautiously)cu mare grijă loc.adv.
 Surgeons must perform open heart surgery with great care. The old woman walked with great care on the icy pavement.
with great care advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (painstakingly)cu mare grijă loc.adv.
 He cleaned the room with great care.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'great albacore' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'great albacore'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.