grading

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgreɪdɪŋ/

From the verb grade: (⇒ conjugate)
grading is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Pe pagina aceasta: grading, grade

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (act of classifying)clasificare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  triere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sortare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Grading is done automatically by sifting and weighing the coffee beans.
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US, uncountable (marking of schoolwork) (la şcoală)notare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The teacher finished her grading over the weekend.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (levelling of ground)profilare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  nivelare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The grading was wrong in the new house's landscaping, and the basement flooded in the spring.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (school year level) (an şcolar)clasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She is ten years old, so is probably in Fourth Grade.
 Are zece ani, deci probabil că e în clasa a patra.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (education: assessment) (evaluare)notă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He received a grade of "B+" on his exam.
 A luat nota opt la examen.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (level, rank) (armată)grad s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Joe is hoping to get promoted to a higher grade.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Ce grad aveai când lucrai în armată?
grade,
grade [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US (mark: homework or exam)a da note loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a corecta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The teacher graded the students' exams.
 Profesorul a dat note studenţilor la examen.
 Profesorul a corectat lucrările studenţilor.
grade,
grade [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(reduce slope of)a nivela vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The bulldozers grade the land before the road is built.
 Buldozerul a nivelat terenul înainte de a fi construită strada.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (music examination)nivel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I am studying for Grade Six violin.
 Studiez pentru examenul de nivel şase la vioară.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standard)standard s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  criteriu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Fifteen people made the grade to get on the team.
 Cincisprezece oameni au îndeplinit standardele impuse pentru a face parte din echipă.
 Cincisprezece oameni au îndeplinit criteriile impuse pentru a face parte din echipă.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)pantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  înclinare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The road has a 2% grade over the next 10 km.
 Drumul are o pantă de 2% pe următorii 10 km.
 Drumul are o înclinare de 2% pe următorii 2 km.
grade viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (correct homework)a corecta tema loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The teacher had to do his grading that night.
 Profesorul trebuia să corecteze temele în seara aceea.
grade [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (classify)a clasifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a categorisi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 People are sometimes graded according to socio-economic status.
 Oamenii sunt uneori clasificaţi pe baza statutului lor socio-economic.
 Oamenii sunt uneori categorisiți pe baza statutului lor socio-economic.
grade [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (education: award a grade to)a da notă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The professor graded the performance an A+.
 Profesorul a dat nota 10 prezentării.
grade,
grade [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(blend colour, light)a face un degradeu loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The painter graded several colours to show the sunset.
 Pictorul a făcut un degradeu ca să redea apusul soarelui.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'grading' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Sintagme: the grading [process, requirements], have my own grading system, a [strict, loose] grading policy, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'grading' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'grading'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.