full

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfʊl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fʊl/ ,USA pronunciation: respelling(fŏŏl)


Inflections of 'full' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
fuller
adj comparative
fullest
adj superlative

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (filled)plin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This box is full. Can you get me another?
 Cutia asta e plină. Poţi să-mi aduci alta?
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete)terminat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 My notebook is full. I should get another one.
 Mi s-a terminat caietul, trebuie să-mi iau altul.
be full of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be filled with)plin de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  doldora de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I can't eat this breakfast cereal: it's full of nuts.
 Nu pot să mănânc aceste cereale pentru micul dejun; sunt pline de nuci.
be full of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (contain many or much)plin de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  a deborda de vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I am full of enthusiasm for this project.
 Sunt plin de entuziasm pentru acest proiect.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (entire)întreg adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She waited a full week before saying no.
 A aşteptat o săptămână întreagă înainte de a spune nu.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (maximum)plin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The cherry trees are in full bloom.
 Cireşii sunt în plină floare.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (satiated)plin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  sătul adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I was full and didn't have room for dessert.
 Eram plin și nu mai aveam loc de desert.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ample)mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She had a very full bosom.
 Avea sânii mari.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (abundant) (despre păr)des adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She had full, thick hair.
 Avea părul des.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (engrossed)plin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  îngâmfat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He's good-looking, but very full of himself.
 Arată bine, dar e prea plin de sine.
 Arată bine, dar e prea îngâmfat.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blood lines) (grade de rudenie)bun adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  natural adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I have two full sisters and two half-brothers.
 Am două surori bune şi doi fraţi vitregi.
 Am două surori naturale şi doi fraţi vitregi.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music) (despre sunet)plin, amplu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  profund adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The composer uses lots of violins to achieve a full sound.
 Compozitorul foloseşte multe viori pentru a obţine un sunet plin.
 Compozitorul foloseşte multe viori pentru a obţine un sunet profund.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wine, food) (despre vin)puternic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This red has a full flavour and lots of body.
 Vinul acesta roşu are o aromă puternică şi multă personalitate.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baseball: count) (baseball)trei mingi și două lovituri expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 With a full count, he tripled to left.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baseball: men on base)acoperit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Ortiz always seems to go to bat when the bases are full.
full advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (directly)direct adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The car came at us, full on.
 Maşina venise direct spre noi.
full advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very)prea adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You know full well that he's not coming.
 Ştii prea bine că el nu va veni.
full [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (textiles: clean and thicken) (țesături)a piua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
at full blast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (loudly)cu toată puterea adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 If you must play your music at full blast, please use headphones.
at full blast advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (forcefully)cu toată puterea adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I accidentally turned the hose on at full blast and washed away all my seedlings.
at full gallop advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (horse: at top speed)cu toată viteza adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Even at full gallop, the horse could not outrun the train for long.
at full gallop advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (very fast)repede, rapid adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  pe nerăsuflate loc.adv.
 She was talking at full gallop: I couldn't understand most of what she said.
at full speed,
at top speed
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(as fast as possible)cu toată viteza loc.adv.
  la maxim loc.adv.
 If you run the motor at full speed for more than an hour, there is a danger it will overheat and seize up.
at full throttle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (vehicle: at top speed)cu toată viteza adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
at full throttle advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (person: as fast as possible)cu toată viteza adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
at full tilt exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at top speed or power)cu toată viteza loc.adv.
 The train had been travelling at full tilt when the accident happened.
at full tilt exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (energetically)la turație maximă loc.adv.
  cu toată viteza loc.adv.
  energic, impetuos adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 My three-year-old runs around full tilt right before bedtime.
come full circle v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (return to original situation)a se învârti în cerc expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se întoarce de unde a plecat expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Today I'm starting work back at the firm where I had my first job; I feel like my career's come full circle.
crammed full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (full, packed)plin ochi, plin până la refuz adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The suitcase was crammed full of clothes almost to the point of bursting.
full age nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (majority, legal age of adulthood)vârsta majoratului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
full authority nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete control)autoritate totală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The judged granted him full authority over his father's estate.
full beard nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hair grown long on chin and cheeks)barbă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Santa Claus has a full beard and moustache.
full board nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accommodation: room and meals)pensiune completă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Full board costs less than 50 euro per day. Her university scholarship includes full board.
full color (US),
full colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(printing process) (imprimare în patru culori)cvadricromie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 It's rare to find such an old magazine printed in full colour.
full color,
full-color (US),
full colour,
full-colour (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(printed in color)cvadricrom adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  în paletă completă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Almost all magazines these days are full-color.
full color,
full-color (US),
full colour,
full-colour (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with full range of hues)cvadricrom adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  în paletă completă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
full consent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete agreement, full permission)consimţământ total s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The marriage has my full consent.
full employment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (all of workforce is employed)încărcare maximă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ocupare maximă a forței de muncă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Full employment is a goal of every administration.
full force nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (maximum power)putere maximă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
full house,
full hand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(poker: 3 of a kind and a pair) (pocher)ful s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
full length,
full-length
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(longest extent, length when extended)toată lungimea s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 The full length of the snake was four feet, six inches.
full measure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measured quantity, serving of [sth])măsură completă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  cantitate maximă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I asked for a gallon, and he gave me full measure.
full measure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete realisation or understanding of [sth])amploare, anvergură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
full moon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moon: fully visible)lună plină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The light of the full moon made it easier to travel by night.
full moon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (phase: moon fully visible)lună plină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Legend states that werewolves only appear during the full moon.
full name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first, middle and last names)nume complet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You must always give your full name when filling out government forms. Please state your full name to the judge.
full name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete given and family names)nume complet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Hispanic cultures use the mother's last name as part of the child's full name.
full of energy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lively, energetic)plin de energie adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She was so full of energy that I could hardly keep up with her.
full of enthusiasm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very eager)plin de entuziasm adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It's good to see our new recruits so full of enthusiasm.
full of hate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensely hostile)plin de ură adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She is so full of hate that it has made her psychotic.
full of hatred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensely hostile)plin de ură adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
full of holes adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (perforated)plin de găuri adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 You're not wearing that jumper, it's full of holes.
full of holes adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (easily disproved)atacabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neconvingător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  a șchiopăta vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Your theory is ridiculous, and it's absolutely full of holes.
full of hope adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very optimistic)plin de speranţă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 She is full of hope that they will discover a cure before it is too late.
full of life adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lively, energetic)plin de viaţă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He's nearly 80 but still full of life and with an eye for the ladies.
full of meaning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deeply symbolic or significant)plin de înţelesuri adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That song is full of meaning to me.
full of piss and vinegar adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, vulgar, slang (person: energetic, lively) (argou)plin de vitalitate, plin de vigoare loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  energic, dinamic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Well, aren't you full of piss and vinegar today! Why so enthusiastic?
full of pitfalls adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hazardous)periculos, riscant adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cu rezultate nesigure loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Your strategy has the potential to return a large profit but threatens to be full of pitfalls.
full of promise adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: talented, likely to succeed)care promite loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  promițător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 As a child, she was full of promise.
full of promise adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enticing)promițător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Life was full of promise for the young man.
full on,
full-on
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(intense or intensive)intens adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is an adjective before a noun
full on,
full-on
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (extreme, utter)extrem adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  maxim adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
full on,
full-on
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
slang (extremely, completely)complet, total, absolut adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
full particulars nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (all the details)toate detaliile s.n.pl.
 If you can give me the full particulars, I can help you find what you need.
full permission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete agreement, total consent)permisiune totală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You need to obtain full permission from your parents, otherwise you won't be able to go.
full power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heat, lighting, etc.: highest setting)putere maximă, capacitate maximă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  la maxim loc.adv.
 Microwave your soup at full power for 1 minute to re-warm it.
full power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete authority)putere absolută, autoritate absolută s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
full sail advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (ship: with all sails up)cu toate pânzele sus adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The storm passed and they continued at full sail to make up for lost time.
full sail advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (forcefully)din plin, cu tot avântul loc.adv.
  cu toate pânzele sus loc.adv.
 Now that we have the permits we're going ahead full sail with the project.
full scope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extent, reach of [sth])amploare, anvergură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The full scope of the crimes they committed in office is finally being revealed.
full scope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opportunity for full use of powers)autoritate maximă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  sferă maximă de competență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Congress used the full scope of its powers to change the law.
full sentence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (duration of a prison term)termen integral al pedepsei s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He won't have to serve the full sentence: he'll get time off for good behavior.
full sentence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete grammatical structure)frază completă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A full sentence always contains (or implies) a subject and a verb. A full sentence begins with a capital letter and ends with a period, question mark or exclamation mark.
full size nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standard size)talie normală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  mărime standard s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: A hyphen may be used when the term is an adjective that precedes the noun.
 In marketing language, the smallest size is called 'full size'.
full speed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (highest possible speed)viteza maximă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If you run the motor at full speed for more than an hour, there is a danger it will overheat and seize up.
full speed ahead interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (train: at top speed)cu toată viteza înainte interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 The enemy's approaching from the south – full speed ahead!
full stop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (punctuation mark: period) (semn de punctuaţie)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You should always use a capital letter after a full stop.
full stop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (period: and that is that)punct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  și cu asta basta, am terminat discuția expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 We're not doing it. Full stop!
full stop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete end of motion)oprire totală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The police will ticket you for anything less than a full stop at a stop sign.
full sun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direct sunlight)plin soare s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Tomatoes and eggplants prefer full sun, but lettuce grows better in partial shade.
full support nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total approval or backing)suport total s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Our financial backers have given the project their full support.
full support nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (every possible encouragement or assistance)suport total s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In an ideal world, a teacher has time to give each student his full support.
full term nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (completion)mandat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  îndeplinire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
full term,
full-term
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(complete)complet adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cu mandat complet loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: A hyphen is used when the adjective comes before the noun it modifies.
 John F. Kennedy was not a full-term president as he was assassinated after less than three years in office.
full time,
full-time
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(standard weekly working hours)normă întreagă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: hyphen used when term is an adj before the noun
 Now that I moved from part time to full time I am covered under the company's medical program.
full time,
full-time
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of standard weekly working hours)complet, integral adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  normă întreagă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They think that cutting down the full-time working week to 36 hours will increase employment.
full time,
full-time
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on a full-time basis) (contract)permanent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cu normă întreagă loc.adv.
 I'm now working full time at the baker's on the corner.
full up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (completely full)plin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
full-blown,
full blown
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(fully developed)complet dezvoltat expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  matur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It usually takes years for the HIV virus to develop into full-blown AIDS. It started as a minor political scandal but the constitutional crisis is now full blown.
full-bodied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of full strength, flavour) (vin: tărie)tare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (vin: arome)aromat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This is a full-bodied wine with hints of blackcurrant and raspberry.
full-fledged,
also UK: fully fledged
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(achieved rank)calificat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  desăvârșit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 John was finally a full-fledged professor.
full-fledged,
also UK: fully fledged
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(completely developed)matur, complet adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (despre păsări)cu pene loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  (despre persoane)cu drepturi depline loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
full-length adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (showing complete length of body)pe toată lungimea loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 After losing 20 pounds, she no longer dreaded looking at herself in the full-length mirror.
full-length adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothing: reaching to floor) (îmbrăcăminte)lung adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This full-length dress feels too old-fashioned to me.
full-length adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (novel, film: usual length, complete) (film, roman)lung adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
full-length advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with body extended)în întregime, pe de-a-ntregul loc.adv.
  cât e de lung loc.adv.
 There she was, stretched out full-length on the couch.
full-length film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feature-length movie)film de lung metraj s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
full-scale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (life size) (dimensiuni)în mărime naturală loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
full-scale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (using all resources) (resurse)la scară largă loc.adj
full-size,
full-sized,
full size,
full sized
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(largest dimensions)mare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de mari dimensiuni loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I want to buy a full-size car so there's room for my whole family.
full-time job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work that fills standard weekly hours)slujbă cu normă întreagă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 When we were children, my mother obtained a full-time job so that she could support us financially.
full-time worker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] employed on a full-time basis)angajat cu normă întreagă s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
in full advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (fully, completely)în totalitate adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I've read the instructions in full but I still can't work out how to turn the camera flash off.
in full bloom adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (plant: flowering openly)în floare adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 When the roses are in full bloom the perfume is wonderful.
in full swing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well underway)în plină desfăşurare adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The party was in full swing when I arrived - everyone was having a great time.
jam [sth] full of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (overfill)a îngrămădi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îndesa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Tom jammed his backpack full of useless things.
 Tom a îngrămădit în rucsac numai lucruri inutile.
know full well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be very much aware)a şti foarte bine loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He knew full well that what he was doing was illegal, but it didn't stop him.
long shot,
wide shot,
full shot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(movie, photo: wide-angle view) (film, fotografie)cadru larg s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  plan general s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The film begins with a long shot in which you can see the whole town.
paid in full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (completely paid or repaid)plătit în întregime adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
pay in full vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pay completely)a plăti în întregime loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I was happy to pay the invoice in full and be free of debt.
pay in full vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (repay completely)a plăti în întregime loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 After I made my last loan payment, I received a copy of the note marked "paid in full".
the full package nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (attractive person)frumusețea întruchipată loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 That guy is the full package: good-looking, employed and owns his own house.
to the full extent advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the maximum degree)în întregime loc.adv.
  pe de-a-ntregul loc.adv.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'full' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: [write, type, fill out, state] your full [name, address], the full [details, specifications] (for), a full [tank, container, load] (of), mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'full' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'full'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.