WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

free weight


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"free" este afișată mai jos.

Vezi și: weight

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gratis, no charge)gratuit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  (uneori cu prep. pe)gratis adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I paid for the coat, but the hat was free.
 Am plătit pentru haină, dar pălăria a fost gratuită.
 Am plătit pentru haină, dar pălăria am luat-o gratis.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not restrained physically)liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The prisoner was free at last.
 Prizonierul era liber în sfârşit.
free to do [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at liberty)liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  în măsură loc.adv.
  autorizat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The citizens were not free to criticize the government.
 Cetățenii nu erau liberi să critice guvernul.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (seat: unoccupied)liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Excuse me, is this seat free?
 Scuzaţi, scaunul ăsta este liber?
free [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (release, liberate [sb], [sth])a elibera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Slaves were freed in 1865 in the USA.
 Sclavii din America au fost eliberaţi în 1865.
free [sb] from [sth] vtr + prep figurative (exempt [sb] from duty)a elibera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a scuti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Household appliances have freed us from many of the time-consuming chores our grandparents had to do.
 Electrocasnicele ne-au scutit de multe din corvezile consumatoare de timp pe care bunicii noștri trebuiau să le facă.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: available)liber, disponibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Are you free this Saturday?
 Ești liber (or: disponibil) sâmbăta asta?
free to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: available to do [sth])disponibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Sandra said that she would be free to help us tomorrow.
 Sandra a spus că mâine va fi disponibilă pentru a ne ajuta.
free for [sth] adj + prep (person: available for [sth])disponibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I'm free for coffee tomorrow morning if you fancy meeting up.
 Dacă vrei să mergem la o cafea mâine dimineața, sunt disponibil.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not literal)liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The newspaper gave a free interpretation of events.
 Ziarul a publicat o interpretare liberă a evenimentului.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (politically independent)independent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The former colony became free last year.
 Fosta colonie a devenit independentă anul trecut.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (view: unobstructed)direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neobstrucţionat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We have a free view of the stage from here.
 Avem vedere directă la scenă de aici.
 De aici, vederea e neobstrucţionată.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unfettered)nerestricţionat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 After the divorce, he was given free access to his children.
 După divorţ, a primit acces nerestricţionat la copii.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exempt)scutit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  lipsit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Your life will be free from stress.
 Viaţa ta va fi scutită de stres.
 Viaţa ta va fi lipsită de stres.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (chemistry: uncombined)liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Substances conduct because of free electrons.
 Unele materiale sunt conductoare datorită electronilor liberi.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loose)lejer adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I prefer clothes that are free and light.
 Prefer hainele lejere şi uşoare.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrestrained)liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nestingherit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Feel free to ask questions.
 Sunteţi liberi să puneţi întrebări.
 Puteți pune întrebări nestingheriți.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (frank)sincer adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 If I can be free with you, I'll tell you what's wrong.
 Dacă pot fi sincer cu tine, o să-ţi spun ce s-a întâmplat.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lavish)generos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He was very free with his advice.
 Era generos când era vorba de dat sfaturi.
free,
-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (without: [sth] undesirable)fără prep.prepoziție: Exprimă raporturi sintactice de dependență între părțile unei propoziții: pe, pentru, despre.
  lipsit de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
Notă: Used in combination
 This tube station has step-free access.
free advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (freely)nestingherit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I love to run free along the beach.
 Ador să alerg nestingherit de-a lungul plajei.
free advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gratis)gratuit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I got this book free.
 Cartea asta a fost gratuită.
free [sb] from [sth] vtr + prep (exempt)a scuti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 His hearing problem freed him from military service.
 Problema lui cu auzul l-a scutit de armată.
free [sb] of [sth] vtr + prep (relieve of)a scuti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Buying online will free you of the need to go to the shops.
 Cumpărăturile pe internet te scutesc de a mai merge prin magazine.
free [sb/sth] from [sth] vtr + prep (disengage)a descâlci vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a elibera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He couldn't free the fishing line from the weeds.
 Nu a putut descâlci undiţa dintre alge.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
break free v (escape)a scăpa vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The two convicts were finally able to break free from the chain gang.
break free from [sb] vi + adj (escape)a se elibera vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
break free from [sth] vi + adj (escape)a evada vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The two convicts were finally able to break free from the chain gang.
duty free,
duty-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(law: exempt from customs tax)scutit de taxe vamale adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 Airports are a great place to do some duty-free shopping.
duty-free goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (merchandise free of customs tax)produse neimpozitate s.n.pl.
  duty-free
 Duty-free goods can be purchased only by those who are over 18 years of age.
duty-free shop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (airport: untaxed goods store) (magazin cu produse scutite de taxe)duty-free s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You must show your boarding pass at the checkout counter of the duty-free shop.
fat-free,
fat free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(food: containing no fats) (alimente)fără grăsimi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: hyphen used when term is before a noun
 I bought some fat-free yogurt, but it does not taste as good as the real thing!
feel free interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (please do, go ahead)te rog, îndrăzneşte interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Please feel free to call if you need any help. If you ever want to borrow a book, feel free.
for free advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (free of charge, without paying)gratis adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  pe degeaba
 Joe somehow managed to get hold of some concert tickets for free.
foul line,
free throw line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(basketball)linie de aruncări libere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The crowd fell silent as the player stepped up to the foul line.
free admission nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no cost to enter)intrare liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Tickets cost $20, except on Tuesdays when the museum offers free admission.
free agent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] independent)agent independent s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
free agent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: player not bound by contract)jucător fără contract, jucător liber de contract s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 His contract with the Yankees has expired so now he's a free agent.
free as a bird adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (really free)liber ca pasărea cerului adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 When this school year is over, I'll be free as a bird.
free association nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spontaneous response to words)asociere liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Let's do free association: I'll say a word and you say the first word that comes to mind.
free association nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (right to associate with anyone)asociere liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We have the right to free association in this country.
free choice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unrestricted options)alegere liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You can only control your own life by exercising your own free choice.
free choice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] chosen freely)alegere liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free citizen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] whose freedoms are not restricted)cetăţean liber s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
free clinic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (centre offering free medical treatment)clinică medicală gratuită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This free clinic has been providing health care to the uninsured since the '60s.
free competition nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (no restrictions on trading for profit)concurenţă deschisă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Free competition cannot exist where the government is controlling the market.
free diving nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: skin diving)apnee liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Snorkeling and spearfishing are two free-diving activities.
free enterprise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (liberal economics)liberă iniţiativă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The G8 is a group of nations who share a belief in free enterprise as the best route to growth.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fall: subject to gravity)cădere liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The plane went into free fall when both engines stalled.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sharp decline)cădere liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The global economy went into free fall in the fall of 2008.
free flowing,
free-flowing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(fluid, moving easily)fluid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 A little work with this plunger and we'll have this drain free flowing again. The Yellowstone River is free flowing: it has no dams anywhere on its course.
free flowing,
free-flowing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (without procedural rules, constraints)cursiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fluid, curgător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Their free-flowing discussion touched on everything from their jobs to their relationships.
free form,
freeform
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(improvised style)formă liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  improvizație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  stil liber s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Free form is a type of jazz introduced in the 1950s.
free from adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not containing)liber de adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The river was free from pollution before the factory was built nearby.
free gift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] offered free with a purchase)cadou s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  bonus s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
free hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (carte blanche, unrestricted freedom)mână liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (independently-owned pub) (privat)bar, birt s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  tavernă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: kick awarded after a foul)lovitură liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (extra-marital or promiscuous sex)amor liber s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
free man nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who is not in prison)om liber s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He'll be on probation for the rest of his life, so he isn't really a free man. After ten years of a bad marriage, I am once again a free man.
free market nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic system with price competition)piață liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free-market n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (relating to free market)de piață liberă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
free of adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not containing)care nu conţine adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I try to use personal care products that are free of artificial scents.
free of charge adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having no cost)gratuit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The film was rubbish but it's okay because the seats were free of charge.
 Filmul a fost o porcărie, dar e ok pentru că locurile au fost gratuite.
free of charge advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at no cost)gratis adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Breakfast is provided free of charge.
 Micul dejun este asigurat gratis.
free of cost adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not requiring payment)gratuit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Anti-pollution measures are never free of cost.
free pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (access to [sth] at no cost)intrare gratuită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The package includes free passes to all the park attractions.
free port nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (port open to commercial vessels) (port fără formalități fiscale)porto-franco s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
free press (uncensored press)presă necenzurată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free range,
free-range
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(farm animal: roaming freely)crescut în aer liber loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  de fermă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Free-range chickens are not kept in small cages.
free range,
free-range
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(produce: from free-range animals)de la animale crescute în aer liber expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Eggs generally cost more if they're free range.
free ride nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (obtaining [sth] without putting in effort)blat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  pleașcă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 There are no free rides here: if you don't work, you don't eat.
free rider nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (person: freeloader)blatist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  a-i pica pleașca loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
free speech nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (speech unrestrained by censorship)exprimarea liberă a opiniei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  liberă exprimare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Seventy percent of Americans agreed that people should have the right to free speech.
free spirit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (non-conformist)non-conformist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 She's a free spirit: she wears what she likes, does what she likes, and doesn't care what anybody thinks.
free state nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, historical (US state prohibiting slavery)stat antisclavagist s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Not all of the Union states were free states; four were slave states.
free throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (basketball: throw awarded after a foul)aruncare liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free ticket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (entitlement to [sth] at no cost)bilet gratuit s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You can work at a festival to get a free ticket.
free time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leisure hours)timp liber s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She often reads in her free time.
free trade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unrestricted commerce)liber schimb s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The USA has a free trade agreement with Mexico and Canada.
free trade area,
free trade zone
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(country: unrestricted commerce)zonă liber-schimb s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The purpose of NAFTA is to make North America a free trade area.
free up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (release, make available)a elibera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Hertz said all their cars were reserved, but they might be able to free up a sedan in the afternoon.
free verse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (poetry without regular rhythm or rhyme)vers alb s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Walt Whitman wrote free verse in the 19th century.
free will nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (choice, freedom to choose)liber arbitru s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Are all things preordained by God or does the individual have free will?
free world nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (democratic nations)lume liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Cold war divided the world into two halves: the free world and the communist world.
free yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unburden yourself of [sth])a se elibera vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 No one else can cure your addiction; you must free yourself.
free yourself from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reject, throw off)a se elibera de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
free yourself from a promise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (undo a promise)a se spăla pe mâini de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se eschiva de la vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
free yourself from an obligation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (avoid having to fulfil a duty)a scăpa de o obligaţie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
free-for-all nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fight, argument open to everyone)ceartă generală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
free-form,
freeform
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(improvised or unplanned)improvizat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  liber adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  spontan adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
freelance,
free-lance
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(working for self)pe cont propriu loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  independent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  liber profesionist loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Mike worked as a freelance journalist.
 Mike lucra ca jurnalist pe cont propriu.
freelance,
free-lance
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(work: independent) (activitate, muncă)independent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  pe cont propriu loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The teacher did some freelance tutoring in the evenings to make extra money.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Pe lângă salariul de la primărie, câștiga destul de bine și din activități independente.
freelance,
free-lance,
free lance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (self-employed or contract worker)free-lancer, liber profesionist s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  a lucra pe cont propriu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I used to work for a big corporation but now I'm a freelance.
 Am lucrat pentru o mare corporație, însă acum sunt free-lancer (or: liber profesionist).
freelance,
free-lance
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(as a freelance)pe cont propriu loc.adv.
 After the company closed, she began to work freelance.
 După ce compania s-a închis, a început să lucreze pe cont propriu.
freelance,
free lance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
historical (medieval mercenary soldier) (istorie)mercenar s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
freelance,
free-lance,
free lance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (independent in political causes) (politică)independent s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
freelance writer,
free-lance writer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(writer: self-employed)scriitor independent s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Roger hired a freelance writer to write some articles for him.
freestanding,
free-standing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not supported) (structură)autonom adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  nesusţinut adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We don't live in a duplex or apartment; our home is freestanding.
freestanding,
free-standing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (independent)independent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The novel isn't part of a series; it's a freestanding story.
freethinker,
free-thinker,
free thinker
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb] who bases opinion on reason, atheist)liber-cugetător s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
gluten free,
gluten-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not containing cereal protein)fără gluten subst. ca adj.substantiv cu valoare adjectivală: Substantive care însoțesc și determină un alt substantiv sau un alt adjectiv, intensificând calitățile acestuia: om cu scaun la cap singur cuc, frumos foc.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 Many people follow a gluten-free diet because they are allergic to wheat.
home free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sure of safety, success)scăpat de grijă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
it's a free country informal (an individual can do what he or she wishes)este o ţară liberă
 I can eat with my fingers if I want to; it's a free country!
lead-free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without lead)fără plumb loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: With a hyphen before a noun.
of your own free will exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (out of choice)de bună voie şi nesilit de nimeni expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Do you marry this man of your own free will? I retired of my own free will; I was not fired.
own free will nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal choice)propria sa voinţă
  propriul liber arbitru
 It was my own free will to start this project so I can't blame anyone else when things get tough.
set free vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (liberate from captivity)a elibera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da drumul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Can you remember what year Nelson Mandela was set free?
set free vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (emancipate)a emancipa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
squirm out of [sth],
squirm free of [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(get free by wriggling) (din îmbrățișare)a se desprinde vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The little girl squirmed out of her mother's embrace and ran off to play with her friends.
sugarless (US),
sugar-free (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(gum, soda: artificially sweetened)fără zahăr loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  îndulcit artificial loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
There is no such thing as a free lunch exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (Everything has a cost)Totul se plăteşte. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Nimic nu e gratis pe lumea asta. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I had to pay taxes on the free gift. Well, there's no such thing as a free lunch.
toll free,
toll-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (phone number: free of charge) (număr de telefon)fără taxe, gratuit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The TV commercial gave a toll-free number we can call to buy the product.
toll free,
toll-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(road: for which toll is not charged) (autostradă)fără taxe, gratuit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
toll-free number nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (phone number that can be called without charge)număr gratuit
 The area code for toll-free numbers is 800 or 888. The agency has a toll free number so you can call without charge.
troublefree,
trouble-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(without problems)lipsit de probleme loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  fără griji loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 There is no marriage that is completely troublefree.
unleaded,
lead-free,
lead free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(vehicle fuel: lead-free) (benzină)fără plumb loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
unleaded,
lead-free,
lead free
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (lead-free vehicle fuel)benzină fără plumb s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Fill it with unleaded, please.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'free weight' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'free weight'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.