fold

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfəʊld/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/foʊld/ ,USA pronunciation: respelling(fōld)


Pe pagina aceasta: fold, -fold

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crease, double over)a plia, a îndoi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a împături vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a plisa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Tyler folded the paper into a triangle.
 Tyler a îndoit hârtia pentru a face un triunghi.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (business: fail) (o afacere)a eșua vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a da faliment expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The company folded because of the recession.
 Compania a dat faliment din cauza recesiunii.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (end, close)a se închide, a se termina vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se încheia vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The show is due to fold next week.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (give in)a renunța vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a se da bătut loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a abandona vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Alison was determined to get her way, so Karen folded in the end.
 Alison era hotărâtă să facă cum vrea ea, așadar Karen s-a dat bătută în cele din urmă.
fold [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hug)a strânge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îmbrățișa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Sarah's mother folded her into an embrace.
 Mama Sarei a strâns-o în brațe.
fold viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (poker: quit) (la pocher)a se retrage vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a renunța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Richard decided to fold rather than to risk all of his money.
 Richard a hotărât să se retragă decât să-și riște toți banii.
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bird, insect: wings)a plia, a strânge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a lăsa pe lângă corp vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The bird landed and folded his wings.
 Pasărea a aterizat și și-a strâns aripile.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crease)pliu, fald s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  cută s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Crumbs from Peter's lunch got stuck in the folds of his shirt.
 Peter avea firimituri de la prânz în pliurile (or: faldurile) cămășii.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pen for sheep, livestock)stână s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The shepherd found the lamb and returned it to the fold.
 Ciobanul a găsit mielul și l-a dus înapoi la stână.
fold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (church)biserică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The preacher tried to bring new converts into the fold.
 Pastorul a încercat să aducă noi enoriași în biserică.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
fold [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (bring to a close)a încheia, a termina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We're folding the play at the end of the season.
fold your hands,
fold your arms
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hands, arms: clasp or cross)a încrucișa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Cindy sat quietly, with her hands folded in her lap.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
-fold,
fold
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(multiplied by, times)multiplu s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 For example: threefold, three-fold
-fold,
fold
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(having stated number of parts)părți s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 For example: fivefold, five-fold
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
fold | -fold
EnglezăRomână
fold up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative, informal (break down) (figurat)a se prăbuși vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a suferi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a leșina vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Jim folded up when the prosecutor discredited his story.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
fold | -fold
EnglezăRomână
fivefold,
five-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having five parts)cu cinci părți loc.adj
fivefold,
five-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(quintuple, times five)încincit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
fivefold,
five-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by five, five times)de cinci ori loc.adv.
fivefold,
five-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in five ways)în cinci feluri loc.adv.
fold away vi + adv (fold up into smaller unit)a împături vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îndoi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Those chairs can be folded away when they are not in use.
fold down vi + adv (furniture: lower for use)a se plia vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
 Behind this wall panel is a bed that folds down at night.
fold down vi + adv (furniture: become flat)a se rabata vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
 The seat backs fold down to create more room in the car.
fold [sth] down,
fold down [sth]
vtr + adv
(furniture: lower for use)a întinde vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a lăsa în jos expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 On the plane, he folded down the arm rests and fastened his seat belt.
fold-down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (furniture: convertible)pliabil, rabatabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He put a fold-down craft table in the children's room.
fold in half v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (bend over on itself)a împături în două loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The table folds in half to make it more portable.
fold [sth] over vtr + adv (bend [sth] onto itself)a împături vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îndoi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
fold [sth] up,
fold up [sth]
vtr + adv
(make smaller by creasing)a împături vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Roger folded up the piece of paper and put it in his pocket.
fold [sth] up,
fold up [sth]
vtr + adv
(collapse for portability)a plia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a strânge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Fold up the table and put it in the truck, please.
fold up vi + adv (collapse, flatten)a se plia vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
  a se strânge vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
  a se aplatiza vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
 The chair folds up for easy storage.
fourfold,
four-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having four parts)împătrit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cuadruplu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
fourfold,
four-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by four, four times)împătrit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  de patru ori loc.adv.
return to the fold v figurative (come back home)a se întoarce acasă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I was travelling the world for the last nine years but now I've returned to the fold.
sevenfold,
seven-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(times seven)înșeptit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
sevenfold,
seven-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by seven, seven times)înșeptit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
sheepfold,
sheep-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pen for sheep)țarc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  ocol s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
sixfold,
six-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by six, six times)înșesit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  de șase ori loc.adv.
 The population of the town has grown sixfold over the past 50 years.
tenfold,
ten-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having ten parts)împărţit în zece adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The process is tenfold, so make sure you are familiar with each step before you begin.
tenfold,
ten-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(times ten: in greatness, etc.)înzecit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 James vowed tenfold revenge on the company that wronged him.
tenfold,
ten-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by ten, ten times)înzecit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  de zece ori mai mult loc.adv.
 The population has increased tenfold in the last fifty years.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having three parts)din trei părţi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The problem is threefold, so it cannot be solved easily.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(treble, triple, times three)triplu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  întreit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There was a threefold increase in sales last month.
threefold,
three-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by three, three times)triplu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  întreit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The size of the student body has increased threefold in the past twenty years.
threefold,
three-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery)paravan s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having two parts)cu două părți, în două părți loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  dublu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There is a twofold explanation for this phenomenon.
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(double, times two)dublu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 There had been a twofold increase in business.
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(doubly, by two)de două ori loc.adv.
  dublu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 They hope to increase their profits twofold.
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in two ways)în două moduri loc.adv.
twofold,
two-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery) (scenă)culisă făcută din două părți s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'fold' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: a [ten] -fold [increase, decrease] (in), crease the fold [well, tightly, sharply], a [tight, sharp] fold, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'fold' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'fold'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.