flush

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈflʌʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/flʌʃ/ ,USA pronunciation: respelling(flush)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
flush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (toilet: waste removal)rezervor de apă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The toilet had a very loud flush; whenever someone got up to use it at night it woke up the entire house.
 Toaleta avea un rezervor de apă foarte zgomotos. De fiecare dată când cineva o folosea noaptea, trezea toată casa.
flush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (action of draining waste) (toaletă)tras apa s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A good toilet should be able to clear just about anything with one flush.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Trasul apei după folosirea toaletei nu este un obicei obligatoriu în toate țările.
flush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (red face)îmbujorare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You could see Tom was embarrassed from the flush spreading over his face.
 Se vedea că lui Tom îi era rușine din cauza îmbujorării ce se răspândea pe fața lui.
flush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards: poker hand) (la pocher)culoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Amy won the game with a flush.
 Amy a câștigat mâna la culoare.
flush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (toilet: remove waste)a trage apa expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The toilet won't flush. We'll have to call a plumber.
 Nu se mai trage apa la toaletă. Va trebui să chemăm un instalator.
flush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (toilet: use flush) (la toaletă)a trage apa expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 You used the toilet - good boy. Did you remember to flush?
 Bravo, ai folosit toaleta. Ți-ai adus aminte să tragi apa?
flush [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dispose of: toilet waste) (la toaletă)a arunca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Don't flush too much paper down the toilet, you will block it!
 Să nu arunci prea multă hârtie în toaletă, o s-o înfunzi!
flush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (get a red face)a se înroși, a se îmbujora vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Roz flushed when Paul paid her a compliment.
 Roz s-a înroșit atunci când Paul i-a făcut un compliment.
flush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (face: turn red)a se înroși vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se îmbujora vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Tommy's cheeks flushed when the teacher told him he was a good boy.
 Lui Tommy i s-au înroșit obrajii atunci când profesorul i-a spus că e un băiat bun.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
flush with [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level, aligned with)aliniat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  la același nivel cu loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The hooks should be flush with the wall, otherwise the pictures will not hang properly.
flush adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (having money)în bani loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  blindat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I'm feeling flush. Let me buy you all a drink!
flush adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level, aligned)aliniat, drept adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  egal adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The kitchen fitter made sure the two work surfaces were flush.
flush with [sth] adj + prep (having abundance of [sth])a fi îmbelşugat expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a deborda de, a deversa de vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
flush advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (hit, punch: squarely) (despre lovituri)direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Rose hit Paul flush on the chin and he went flying backwards.
flush advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (level, aligned)la acelaşi nivel cu loc.adv.
 Check that the cupboard doors close flush once you have fitted the hinges.
flush advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (hit golf ball: straight)drept adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
flush [sth/sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (scare out, bring to light)a scoate la iveală, a aduce la iveală loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a aduce în vizor expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
flush [sth/sb] out of [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (scare out, bring to light)a goni vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a alunga afară din loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a scoate la iveală loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Our dog had flushed a deer out of the woods and into the open field.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
flush left adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (printing)aliniat la stânga loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
flush out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (run liquid through to clean) (lichid din recipient)a evacua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 They had to flush out the sewer pipe to make it drain properly.
flush out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (eliminate, get rid of)a elimina vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Drinking lots of water helps to flush out the toxins.
flush the toilet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lavatory: use flush) (la toaletă)a trage apa loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Please flush the toilet after you've used it.
hot flash (US),
hot flush (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (heat: symptom of menopause)bufeu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The hot flash I had yesterday made me feel feverish, dizzy and tired.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'flush' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: has a (royal) flush draw, a flush toilet, a [red, pink] flush, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'flush' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'flush'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.