WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

fixed charge


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"fixed" este afișată mai jos.

Vezi și: charge
Pe pagina aceasta: fixed, fix

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not movable)fix adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  stabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  imovibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That's a fixed piece of equipment; you can't move it somewhere else.
 Asta e o piesă fixă, nu poți s-o muți în altă parte.
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not variable)fix adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  neschimbat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  invariabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The interest rate on the mortgage was fixed.
 Rata dobânzii la creditul bancar era fixă.
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (repaired)reparat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Tom's broken down car was fixed when he came home on his birthday.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. După ce a reparat frigiderul, acesta mergea ca nou.
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (result prearranged) (colocvial)aranjat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  trucat, măsluit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It was clearly a fixed game; there's no way that team won fairly!
 Clar a fost un meci aranjat, echipa aia nu avea cum să câștige pe drept!
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
fixed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, euphemism (animal: neutered)castrat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Kate made sure her dog was fixed before she adopted him.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put right, repair)a repara vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Will fixed his bike with some small tools. The student fixed the mistakes in her homework.
 Will și-a reparat bicicleta folosind niște scule mici.
fix [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attach)a agăța, a atârna vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a lipi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Let me fix this poster to the wall.
 Lasă-mă să agăț posterul ăsta pe perete.
 Lasă-mă să lipesc posterul ăsta pe perete.
fix [sth],
fix [sth] at [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(price: set)a fixa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a stabili vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We fixed the price at nineteen dollars each.
 Am fixat prețul la nouăsprezece dolari bucata.
 Am stabilit prețul la nouăsprezece dolari bucata.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (meal, food: prepare)a pregăti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a găti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She fixed the meal for the children.
 A pregătit masa pentru copii.
fix [sth],
fix [sth] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(attention: direct)a fixa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a concentra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Now fix your attention on the tallest player.
 Acum fixează-ți atenția asupra celui mai înalt jucător.
 Acum concentrează-ți atenția asupra celui mai înalt jucător.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (artificially ensure result)a aranja vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a măslui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The election was fixed, and the government candidate won easily.
 Alegerile fuseseră aranjate și candidatul guvernului câștigase cu ușurință.
 Alegerile fuseseră măsluite și candidatul guvernului câștigase cu ușurință.
fix [sth],
fix [sth] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hold steady)a fixa privirea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The optometrist told him to fix his eyes on the dot on the wall.
 Optometristul i-a spus să-și fixeze privirea pe punctul de pe perete.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make permanent)a fixa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 We use this chemical to fix the colours in the T-shirt.
 Folosim această soluție chimică pentru a fixa culorile pe tricou.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (repairs)reparație s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The fix had not lasted long, and the car was back in the repair shop.
 Reparația nu îl ținuse mult timp și acum venise din nou cu mașina în service.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drugs)plin s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  doză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The addict got his fix from cocaine.
 Drogatul își făcuse plinul de cocaină.
 Drogatul își luase doza de cocaină.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (bribery)măsluire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The mafia arranged the fix for the boxing match.
 Mafia aranjase măsluirea meciului de box.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determined position)poziție determinată, poziție stabilită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
fix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become solid)a se întări vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The gelatine fixes in one hour.
 Gelatina se întărește într-o oră.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (photography)a fixa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The photographer fixed the prints in the correct solution.
 Fotograful fixase imaginile în soluția corectă.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (adjust, touch up)a se pregăti vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se aranja vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Let me fix my make-up and we can go.
 Am nevoie de o jumătate de oră să mă pregătesc înainte de a pleca.
 Am nevoie de o jumătate de oră să mă aranjez înainte de a pleca.
fix [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (take revenge on)a pedepsi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a învăța minte loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He is going to fix you right when he finds out about this!
 O să te pedepsească atunci când va afla ce ai făcut.
 O să te-nvețe minte când va afla ce ai făcut.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (neuter)a steriliza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a castra, a emascula vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Yes, all the dogs have been fixed so they won't have any puppies.
 Da, toți câinii fuseseră sterilizați ca să nu mai facă pui.
 Da, toți câinii fuseseră castrați ca să nu mai facă pui.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
fixed | fix
EnglezăRomână
fixed assets nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (capital holdings: property, etc.)active imobilizate s.n.pl.
 His wealth was completely tied up in fixed assets.
fixed cost nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (set price or fee)preț fix s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 My biggest fixed cost is the rent I pay for the premises.
fixed income,
fixed-income
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with a set rate)venit fix s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The fixed-income housing was rent controlled at a low price.
fixed price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cost set in advance)preț fix s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In general, department stores sell goods at fixed prices.
fixed-price,
fixed price
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(option: with set cost)cu preț fix loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  cu tarif forfetar loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: A hyphen is commonly used when the adjective precedes the noun.
 Two types of mortgages are available: the fixed price mortgage and the variable mortgage.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'fixed charge' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'fixed charge'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.