'five o'clock' este un termen alternativ pentru 'five'. Îl veți regăsi pe unul sau pe mai multe dintre rândurile de mai jos.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 5)cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 Two and three make five.
 Doi plus trei fac cinci.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 5)cinci s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I can't read your writing: is that a "5" or an "S"?
 Nu înțeleg ce ai scris aici: e un „cinci” sau un „s”?
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(people, things: set, group of 5)câte cinci loc.adv.
  pachet de 5 expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 They supply the pens in a plastic packet and sell them in fives.
 Furnizează pixurile într-un pachet de plastic și le vând câte cinci.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 5 o'clock) (oră)cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 It's five already? I should go home soon.
 E cinci deja? Trebuie să plec acasă în curând.
five,
5
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(5 in number) (general)cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 There are five people in there.
 Sunt cinci persoane înăuntru.
five,
5
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(5 years of age)cinci ani expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 My daughter is five today!
 Astăzi fiica mea face cinci ani.
five,
5
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 5 of them)cinci pron.pronume: Ține locul unui substantiv (nume de ființă, de lucru, de acțiune etc.): eu, noi, voi.
5 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (fifth day of specified month) (ale lunii)cinci num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
Notă: The example would be spoken "January fifth".
 I get back from vacation on January 5.
 Mă întorc din vacanță pe cinci ianuarie.
5 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (fifth day of specified month) (ale lunii)cinci num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
Notă: The example would be spoken as "(the) fifth of October". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 If your birthday is 5 October, you're a Libra.
 Dacă ziua ta este pe 5 octombrie ești balanță.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a musical group with 5 members)cvintet s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The Ben Folds Five had a few hits.
 Cvintetul Ben Folds a scos câteva piese celebre.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 5 pips)cinciar s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Three fives beat her two kings.
 Cei trei cinciari au fost mai buni decât cei doi popi ai ei.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, Can, AU, informal (paper money: bill worth 5 dollars)bancnotă de cinci dolari s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Do you have a five that you can lend me? I need some money for lunch.
 Poți să-mi împrumuți o bancnotă de cinci dolari? Am nevoie de niște bani pentru prânz.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 5 pips) (la zaruri)cinci s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (paper money: note worth 5 pounds)(bancnotă de) cinci lire sterline s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(paper money: note worth 5 euros)(bancnotă de) cinci euro s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(basketball team)echipă de baschet s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
fifty-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 55)cincizeci şi cinci num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
fifty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (55 of [sth])cincizeci şi cinci num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
fifty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (55 years old)în vârstă de cincizeci şi cinci de ani
five hundred nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 500)cinci sute num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
 The child proudly announced that she could count to five hundred.
five hundred,
500
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(500 in number)cinci sute num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
 I need five hundred dollars to fix my car.
five hundred,
500
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(group of 500)cinci sute num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
five senses nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (sight, hearing, smell, touch, taste)cinci simţuri
 Nature provides endless banquets for our five senses.
five stars nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (highest rating)cinci stele
five-dollar bill,
five dollar bill
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, Can (banknote: $5)bancnotă de cinci dolari
 I paid for my lunch with a five-dollar bill.
five-o'clock shadow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (stubble on a man's chin)barbă de o zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My beard grows so quickly that I always have a five o'clock shadow by lunchtime.
five-star n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." figurative (highly rated, recommended)cinci stele loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
  de cinci stele loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  de cea mai bună calitate loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
fivefold,
five-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having five parts)cu cinci părți loc.adj
fivefold,
five-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(quintuple, times five)încincit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
fivefold,
five-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by five, five times)de cinci ori loc.adv.
fivefold,
five-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in five ways)în cinci feluri loc.adv.
forty-five,
45
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 45)patruzeci şi cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 The song entered the charts at number forty-five.
forty-five,
45
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(45 in number)patruzeci şi cinci loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 He claimed he could live without food or water for forty-five days. The record was designed to be played at forty-five revolutions per minute.
forty-five,
45
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(45 years of age)în vârstă de patruzeci şi cinci de ani expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He couldn't believe he would be forty-five on his next birthday.
give me five interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (congratulatory) (argou)bate palma! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  bravo! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 You passed your driving test? Give me five!
high five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (hand-slapping gesture)salut prin baterea palmelor s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Great job on the playing field! Give me a high five!
seventy-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (75 of [sth])şaptezeci şi cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 There were seventy-five houses in the street.
seventy-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 75)şaptezeci şi cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 His address is seventy-five Maple Avenue.
seventy-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (75 years of age)în vârstă de şaptezeci şi cinci de ani
 He is seventy-five.
thirty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (35: of [sth])treizeci şi cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 The posted speed limit is 35 miles per hour.
thirty-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 35)treizeci şi cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 Thirty-five is my lucky number.
thirty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (35 years old)în vârstă de treizeci şi cinci de ani loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 As of today, my brother is thirty-five.
twenty-five,
25
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 25)douăzeci şi cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 There are twenty-five children in the class.
twenty-five,
25
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(25 in number)douăzeci şi cinci num.numeral: Parte de vorbire care exprimă un număr: doi, cinci.
 He requested twenty-five of those screwdrivers.
twenty-five,
25
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(25 years of age)în vârstă de douăzeci şi cinci de ani expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Tania is twenty-five. Sharon has a twenty-five-year-old brother.
twenty-five,
25
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 25 of them)douăzeci și cinci adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
25 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (twenty-fifth day of specified month) (zi din lună)douăzeci și cinci num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
Notă: The example would be spoken "February twenty-first to February twenty-fifth".
 Winter Break will be from February 21 to February 25 inclusive.
25 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (twenty-fifth day of specified month) (ale lunii)douăzeci și cinci num.card.numeral cardinal: Exprimă un număr: cinci.
Notă: The example would be spoken as "(the) twenty-fifth of April". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 The letter was dated 25 April, 2010.
twenty-five cents nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (coins worth quarter of a dollar)douăzeci şi cinci de cenţi
 One quarter equals 25 cents.
twenty-five percent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a quarter)douăzeci şi cinci la sută
 Twenty-five percent is a quarter of one hundred.
twenty-five percent,
25 percent,
25%
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(a quarter: of [sth])douăzeci şi cinci la sută
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'five o'clock' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'five o'clock'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.