fell

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɛl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fɛl/ ,USA pronunciation: respelling(fel)

From the verb fall: (⇒ conjugate)
fell is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
Pe pagina aceasta: fell, fall

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
fell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tree: chop down) (copac)a doborî, a tăia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a reteza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The loggers felled several large pine trees.
 Cherestegiii au doborât mai mulți pini mari.
fell adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." archaic (deadly)mortal, fatal adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 A fell disease spread through the population of the hamlet.
 O boală mortală (or: fatală) s-a răspândit în rândurile populației din cătun.
fell [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sewing: fold edges seam)a tivi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
fell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional (hill)deal s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Mr. Mawson's family plans to scatter his ashes on a fell in the Lake District.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come down)a cădea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a pica vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I fell from a ladder yesterday. It's autumn and the leaves are falling.
 Ieri am căzut de pe scară.
 Ieri am picat de pe scară.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (abate)a scădea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a se diminua vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Demand for this product has fallen recently.
 Cererea pentru acest produs a scăzut în ultimul timp.
 Cererea pentru acest produs s-a diminuat.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of falling)cădere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The fall of nuts from the tree makes a loud sound.
 În cădere, nucile fac un sunet puternic.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (autumn) (anotimp)toamnă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Classes will resume in the fall.
 Cursurile vor reîncepe în toamnă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decline)scădere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  reducere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The fall in prices will harm our profits.
 Scăderea preţurilor va afecta negativ produsele noastre.
 Reducerea preţurilor va afecta negativ produsele noastre.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)pantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The field is flat except for a fall towards the river.
 Terenul e plan, cu excepţia unei pante înspre râu.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ruin)prăbuşire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This is the story of the decline and fall of Richard Nixon.
 Aceasta e povestea declinului şi prăbuşirii lui Richard Nixon.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (defeat)înfrângere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She wrote a book about the Fall of France in 1940.
 Ea a scris o carte despre înfrângerea Franţei în 1940.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance [sth] falls)cădere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The river has a fall of about fifty metres.
 Râul are o cădere de aproape cincizeci de metri.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (falling down)căzătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She suffered a bad fall, while horseriding.
 A suferit o căzătură serioasă, în timpul călăritului.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable ([sth] hanging down) (păr etc)fel în care cade expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He was enchanted by the fall of her hair on her shoulders.
 Era încântat de felul în care îi cădea părul peste umeri.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sinful lapse)păcat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A sinner must confess his fall.
 Un păcătos trebuie să-şi mărturisească păcatele.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surrender, capture)capturare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  cădere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Odysseus wandered for ten years after the fall of Troy.
 Odiseu a peregrinat timp de zece ani după capturarea Troiei.
 Odiseu a peregrinat timp de zece ani după căderea Troiei.
the Fall,
the Fall of Man
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Bible)Căderea lui Adam din Rai expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  păcat originar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In the Bible, the serpent brought on the Fall.
falls nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (waterfall)cascadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You can hear the falls from far off.
 Cascada se poate auzi de la distanţă.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come to rest) (despre privire)a cădea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a poposi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Her gaze fell upon the letter I was writing.
 Privirea i-a căzut asupra scrisorii pe care o scriam.
 Privirea i-a poposit asupra scrisorii pe care o scriam.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse)a se prăbuşi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The roof fell under the weight of the snow.
 Acoperişul s-a prăbuşit sub greutatea zăpezii.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (die)a muri vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  (în luptă)a cădea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 He fell in battle, dying like a hero.
 A murit în luptă ca un erou.
 A căzut în luptă, ca un erou.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drop wounded)a fi rănit vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The soldier fell, and was treated by the medics.
 Soldatul a fost rănit şi tratat de medici.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (temperature: decline)a scădea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Temperatures will fall below freezing tomorrow.
 Mâine, temperatura va scădea sub zero grade.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (government: lose ability)a fi desfiinţat vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a cădea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The government fell, following a scandal.
 Guvernul s-a desfiinţat, în urma unui scandal.
 Guvernul a căzut în urma unui scandal.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become)a se îmbolnăvi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a cădea la pat loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 She fell ill.
 S-a îmbolnăvit.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. A căzut la pat, grav bolnavă.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (commit a sin)a decădea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 He fell from grace after the discovery of his crimes.
 A decăzut din graţii după descoperirea crimelor lui.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be included)a se încadra vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Their request falls within the scope of our project.
 Cererea lor se încadrează în aria de lucru a proiectului nostru.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
figurative (occur on)a pica vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 My birthday falls on a Saturday this year. The election falls on my birthday.
 Anul ăsta ziua mea de naştere pică într-o sâmbătă.
fall on [sth/sb],
fall upon [sth/sb]
vi + prep
(attack)a ataca, a asalta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a lua cu asalt loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(eat hungrily)a înfuleca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a mânca lacom loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(opportunity: grab enthusiastically)a înșfăca, a înhăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a apuca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
fell | fall
EnglezăRomână
in one fell swoop,
at one fell swoop
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(in a single fast action)cât ai clipi, într-o clipită expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  fulgerător adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  subit adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Pests or disease can wipe out the entire crop in one fell swoop.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'fell' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Sintagme: [cut public funding] in one fell swoop, how to fell a tree, fell a tree in the [woods, forest], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'fell' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'fell'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.