far

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɑːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fɑr/ ,USA pronunciation: respelling(fär)


Inflections of 'far' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
farther
adj comparative
further
adj comparative
farthest
adj superlative
furthest
adj superlative

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
far adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not close to [sth])departe de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 Springfield is far from here.
 Springfield e departe de aici.
far adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extreme)extremă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 His beliefs put him on the far right of the political spectrum.
 Convingerile sale îl încadrează în extrema dreaptă a spectrului politic.
far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (great distance)departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She walked far this morning - almost ten kilometres.
 În dimineaţa asta s-a plimbat până departe - aproape zece kilometri.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
far adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most distant)îndepărtat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Jim called to his kids at the far end of the pool.
 Jim și-a strigat copiii care se aflau la marginea îndepărtată a piscinei.
far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (much, to a great degree)mult adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She was far more likely to succeed than people thought.
 Era mult mai aproape de reuşită decât îşi imaginau oamenii.
far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not close to [sth])la distanţă loc.adv.
 She walked far away from him.
 Mergea la distanţă de el.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
be a far cry from [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (very different from)cu totul diferit loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  complet opus loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Life in Canada is a far cry from what she's used to in Haiti.
as far as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (the same distance as)la fel de departe ca expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Our new grocery store is just as far as the old one.
as far as I am concerned advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in my opinion)în ceea ce mă priveşte loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  din punctul meu de vedere expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 As far as I'm concerned, that was the best film of the year.
as far as I am concerned advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as for me, as regards me)în ceea ce mă priveşte
 As far as I'm concerned, I never want to eat another fried alligator steak.
as far as I know advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to my knowledge)din câte ştiu expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 As far as I know, the bank approved the loan. The boss is in his office, as far as I know.
as far as I'm concerned advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in my opinion)în ceea ce mă privește loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  din punctul meu de vedere expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 As far as I'm concerned, he needs no help from us.
as far as possible advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the greatest possible extent)cât de mult posibil
 Please avoid cell phone usage as far as possible during your visit.
as far back as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (long ago)pe vremea, în vremea loc.adv.
  pe timpul loc.adv.
 As far back as Cleopatra's time, sugaring has been used as a hair removal technique.
as far back as preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (from a point in the past)încă de acum loc.adv.
 These cave paintings are believed to date as far back as 17,000 years.
by far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by a large margin)de departe loc.adv.
 The U.S. is, by far, the largest producer of corn in the world.
far afield advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a long distance away)departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în depărtare loc.adv.
 The writer travelled far afield during his lifetime, exploring many areas of South-East Asia.
far and wide exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in or to many places)în lung și-n lat loc.adv.
  peste tot loc.adv.
 Alice searched far and wide for the perfect place to live, but eventually she decided to live in her hometown.
far apart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distant)departe
 China and Romania enjoy a long-standing friendship though the two countries are far apart.
far away advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distance)departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în depărtare loc.adv.
 I could see the skyline far away on the horizon.
far away advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a distance)departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 My family lives far away.
Far East nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eastern Asia)Orientul îndepărtat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Traders brought valuable spices to Europe from the Far East.
far end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (furthest part, limit)capătul cel mai îndepărtat
 The station is situated at the far end of the village.
far from [sth] adv + prep (not at all)departe de adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The dish is far from delicious. This competition is far from over.
far from [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (instead of)mai degrabă decât loc.adv.
 Far from feeling satisfied with her present job, she decided to look for another.
far less adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not nearly so, nowhere near as)mult mai puțin loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
far less adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not nearly as much)mult mai puțin decât loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
far less advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a much lesser degree)mult mai puțin loc.adv.
far more than preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (a much greater quantity than)mai mult de expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The Chinese army has far more than a few thousand soldiers.
far more than preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to a much greater degree than)mai mult decât expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 After she cheated on him, Mike was far more than just mad at her.
far off advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distance) (în timp)îndepărtat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
 Far off, Eric could just make out a village.
far off,
far-off
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(lands, places: distant)îndepărtat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I'd love to be able to travel to far-off lands and have adventures.
far off,
far-off
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (estimate: inaccurate) (în timp)îndepărtat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Your estimate wasn't far off.
far out advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into the distance)departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în larg loc.adv.
 The current caused the boy's inflatable boat to drift far out to sea.
far out,
far-out
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
figurative, slang, dated (amazing) (argou)marfă! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 You're having a 70s-themed party on Friday? Far out!
far out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, figurative (eccentric)excentric adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 That Howard Hughes dude was far out.
the far side nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the other side)celalată parte s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
far too advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (excessively)mult prea adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She was far too skinny to be attractive.
far-fetched adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (improbable, extravagant)forţat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  tras de păr, cusut cu aţă albă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 He told me that he earned one million euro per year, but I told him that this seemed a little far-fetched.
far-flung adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (found over a wide area)întins, vast adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Rome found it increasingly difficult to control its far-flung empire.
far-flung adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distant, remote)îndepărtat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The missionaries were sent to a far-flung outpost in the tropics.
far-reaching,
far reaching
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having an extensive influence) (influenţă)vast adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is before a noun
 The reaction to the arrest was far reaching and will affect people across the country.
far-removed,
far removed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unrelated)foarte îndepărtat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is before a noun
 Adam felt at peace in the mountain cabin, far removed from the bustle of city life.
few and far between adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial (rare)rar, sporadic adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  din loc în loc loc.adv.
 These days, public telephone boxes are few and far between.
go far viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be successful)a ajunge departe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 My sister's a very talented writer - she'll go far.
go too far viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (take [sth] past acceptable limits)a merge prea departe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I've warned you before, but this time, you've gone too far.
How far ...? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to or at what distance?)cât de departe e expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  cât mai e până expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 How far is it to the nearest gas station from here? How far can you go on one tank of gas?
in so far as (to the extent that)atât cât loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
  în măsura în care loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 The boys liked the school in so far as the games facilities were good.
insofar,
in so far
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
rare, formal (to such an extent)în măsura în care loc.adv.
  în sensul că loc.adv.
 All these issues are in so far a cause of difficulty that we cannot ignore them.
near and far adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (close and distant)aproape și departe expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Focusing the camera can be a problem in shots where objects are near and far.
near and far,
far and near
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(everywhere)peste tot loc.adv.
  pretutindeni adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We hunted near and far for that missing shoe. People came from near and far to see the boy wonder play the piano.
not far adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fairly close)nu departe adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The cinema is not far; it's just two blocks from here.
not far from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (fairly close to)nu departe de loc.adv.
 The park is not far from here, carry on down this street then turn left.
over the hills and far away exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (into the distance)în depărtare loc.adv.
 The horseman disappeared over the hills and far away.
so far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (up until now)până acum, deocamdată adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
so far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to a limited extent)până la un anumit punct loc.adv.
 The road's closed: you can only go so far before you have to turn round.
so far as conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (as far as, in as much as)atât timp / atâta vreme cât loc.adv.
 So far as I know, everything's still going well on the project.
so far so good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (all is well up to this point)până acum toate bune expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 How do I like retirement? So far so good. But ask me again in six months.
thus far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (up to now)până acum loc.adv.
 Thus far we have only finished chapter four. It's not been an easy road thus far.
too far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (distance: further than necessary)prea departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I wanted to walk to Paris but it was too far for me.
too far advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (past acceptability)prea departe adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 Carol's one of those people who take things too far in an argument.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'far' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sinonime: away, mai mult...
Sintagme: on the far side of [town, the park], is a far distance to, a far stretch to [say, go, do], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'far' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'far'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.