eye

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈaɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/aɪ/ ,USA pronunciation: respelling(ī)


Inflections of 'eye' (v): (⇒ conjugate)
eyes
v 3rd person singular
eyeing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
eyed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
eyed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ of sight)ochi s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 She had beautiful green eyes.
 Avea ochi verzi şi frumoşi.
eye vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look at)a privi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a fixa cu privirea loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He eyed her across the room, making her nervous.
 O privea din celălalt capăt al camerei, făcând-o să se simtă jenată.
 O fixa cu privirea din celălalt capăt al camerei, făcând-o să se simtă jenată.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sight)vedere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He has an exceptional eye, and can read the smallest print.
 Are o vedere excepţională şi poate citi înscrisuri mărunte.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (centre)miez s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  centru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She always likes to be right in the eye of things.
 Îi place să fie mereu în miezul problemei.
 Îi place să fie mereu în centrul problemei.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (centre of a storm)centru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The eye of the hurricane was clearly defined.
 Centrul uraganului era clar definit.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (circle, loop)cârlig s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You need to hook these on the metal eyes hanging from the ceiling.
 Trebuie să atârni astea de cârligele de metal din tavan.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hole in a needle) (ac)ureche s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I used to put threads through the eyes of needles for my mother.
 Obişnuiam să bag aţa prin urechile acului pentru mama mea.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on a potato)pată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 You need to peel the potatoes and remove all the eyes as well.
 Trebuie să cureţi cartofii şi să scoţi şi toate petele de miez stricat.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of a bolt)gaură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The eye of this bolt is blocked up with grease.
 Gaura din acest zăvor e acoperită de unsoare.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on a flower)mijloc s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  androceu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The eye of the daisy is yellow.
 Mijlocul acestei margarete e galben.
 Androceul acestei margarete e galben.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (detective)detectiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The private eye usually worked on divorce cases.
 Detectivul particular lucra de obicei la cazuri de divorţ.
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (guide for the blind)ghid s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The dog worked as the blind man's eyes.
 Câinele servea drept ghid orbului.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
an eye for an eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (revenge)ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 An eye for an eye, he yelled, as he destroyed his rival's creation.
an eye for an eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (justice, fair punishment)ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 If someone commits murder than I believe in an eye for an eye and he should be executed.
apple of [sb]'s eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beloved person)febleţe, slăbiciune s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  lumina ochilor loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 Jenny loved all her children, but her eldest child was the apple of her eye.
 Jenny îşi iubea toţi copiii, dar cel mai mare dintre ei era feblețea ei.
 Jenny îşi iubea toţi copiii, dar cel mai mare dintre ei era lumina ochilor ei.
bird's-eye view nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view from above)vedere aeriană / panoramică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I got a bird's-eye view of the Atlantic as my plane flew over it.
black eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bruising around the eye)ochi vânăt s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 He had a black eye after the fight.
black eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (bad reputation)reputație proastă, imagine proastă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The company suffered a black eye when the police charged its chairman with fraud.
not blink at [sth],
not blink an eye at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (not react to)a nu clipi la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a nu fi afectat de expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Joshua is so rich, he doesn't blink at paying $800 for a wristwatch.
bull's-eye,
bull's eye,
bullseye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(darts, archery: centre of target) (țintă)centru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 John threw a dart, which hit the bull's eye.
bull's eye,
bull's-eye,
bullseye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (target, goal)țintă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  scop s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
catch the eye,
catch [sb]'s eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be noticeable)a-şi încrucişa privirile
 The bold designs and bright colours of these dresses really catch the eye.
eagle eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (keen observation)ochi de vultur s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Ray's eagle eye soon picked out the errors in the text.
eagle eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (close watch)ochi de vultur s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I know all about your behaviour at your last school so I'll be keeping an eagle eye on you.
easy on the eyes,
easy on the eye
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (good looking, physically attractive)atrăgător adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care arată bine loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I don't know who she is but she's very easy on the eyes.
easy on the eyes,
easy on the eye
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not tiring to look at)ușor de privit loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  care nu forțează ochii expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Staring at the television for a long period of time is not easy on the eyes.
the evil eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cursed stare)deochi s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She believed someone had put the evil eye on her cattle, causing them to sicken and die.
the evil eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (angry or unpleasant gaze)privire crucișă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She was obviously jealous and gave me the evil eye when no-one was looking.
eye candy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sb], [sth] attractive)adevărată priveliște s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was some very nice eye candy at the party last night.
eye color (US),
eye colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(color of the irises)culoare a ochilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
eye contact nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (looking into [sb]'s eyes)contact vizual s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Eye contact is important when communicating with others.
eye doctor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ophthalmologist)oftalmolog s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
eye shadow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (make-up for the eyelids)fard de pleoape s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She was wearing far too much eye shadow.
eye socket (anatomy) (anatomie)orbită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
eye specialist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ophthalmologist)oftalmolog s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
eye to eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in agreement)de comun acord loc.adv.
 We don't always see eye to eye.
eye to eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the same level)de la același nivel loc.adv.
eye-catching adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (attractive, attention grabbing)atractiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care atrage atenția, care sare în ochi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 That shirt's a very eye-catching colour. His sports car is very eye-catching.
eye-opener,
eye opener
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal ([sth] surprising or revelatory)revelaţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  descoperire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The talk was a real eye-opener. I learnt lots of new things.
eye-opener,
eye opener
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (alcoholic drink in morning) (cu alcool)păhărel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  dușcă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Pete had an eye-opener to steady his nerves.
eye-opening adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (revelatory, revealing)revelator adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  care trezește la realitate loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Seeing where caviar comes from is an eye-opening experience.
eyedrops,
eye drops
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(medication dropped into the eye)picături de ochi s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 If your eyes get too dry, use some eyedrops.
fisheye lens nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (convex, very wide-angle lens)obiectiv ochi de peşte s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Using a fisheye lens makes mediocre skateboarders look great.
glass eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (false eyeball)ochi de sticlă s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Every night before I go to bed I take out my glass eye and put it in a bowl of water by the bed.
guide dog,
also US: seeing-eye dog
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(blind person's assistance dog)câine ghid s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  câine pentru nevăzători s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Labradors have traditionally been used as guide dogs.
have an eye for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be good at noticing or observing)a avea simţul + genitiv loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The painter has an eye for detail.
have your eye on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (want)a-i rămâne sufletul la, a i se pune pata pe expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a pune ochii pe expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I've got my eye on a little yellow handbag I saw in a shop window.
have your eye on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (watch)a fi cu ochii pe, a nu scăpa din ochi pe expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a supraveghea vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I've got my eye on you, young man. So behave!
have your eye on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (aim, intend)a plănui, a intenționa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The company has an eye on future expansion into overseas markets.
have your eye on doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (aim, intend)a intenționa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a se gândi să vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 I keep working this job, but I have my eye on going back to college.
in the public eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (prominently)în public adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 If you are going to be a politician you must be prepared to live in the public eye.
in the public eye adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prominent)proeminent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Kate Middleton is even more in the public eye since she became engaged to Prince Andrew.
in the twinkling of an eye,
in the blink of an eye
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative, informal (instant, brief moment)într-o clipită loc.adv.
  cât ai clipi loc.adv.
 And in the twinkling of an eye she was gone.
keep an eye on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (watch carefully)a fi atent expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a fi cu ochii pe, a sta cu ochii pe loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a avea grijă de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 When cooking soufflés, you need to keep an eye on them so they don't fall.
keep an eye out for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remain vigilant for)a nu scăpa din ochi loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 It's important to keep an eye out for dangerous snakes in the bush.
lazy eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (squint, inability to focus)ambliopie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  slăbire a vederii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
lazy eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (amblyopia, dim vision in apparently normal eye)ambliopie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Children with a lazy eye have to wear an eye patch.
eye liner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eye liner)contur s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Rachel put some fresh eye liner on.
London Eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (London's big wheel) (atracție în Londra)London Eye s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
look [sb] in the eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (look directly at)a privi în ochi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a se uita fix la loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
look [sb] in the eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not feel ashamed)a privi drept în ochi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a se uita în ochii cuiva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Can you look me in the eye and tell me you didn't cheat on the test?
mind's eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (imagination)ochii minţii s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
 In my mind's eye, I can picture the big house that I will live in one day.
the naked eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (eyesight: without optical aids) (vedere)ochiul liber s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The naked eye cannot see infrared light.
out of the corner of your eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in your peripheral vision)din colţul ochiului loc.adv.
  cu coada ochiului loc.adv.
 She couldn't describe him accurately because she'd only seen him out of the corner of her eye.
pinkeye,
pink-eye,
pink eye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal (conjunctivitis: eye inflammation)conjunctivită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Pinkeye is so contagious that people are often asked to stay home from work until their symptoms disappear.
private eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (privately-hired detective) (colocvial)detectiv particular s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Thompson hired a private eye to find out if his wife was having an affair.
public eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (attention of the general public)atenţia publicului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The children of politicians grow up in the public eye.
red-eye,
redeye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (camera flash reflection in the eyes) (în fotografii)ochi roşu s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Most modern cameras have a setting which helps to reduce red-eye.
red-eye,
redeye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (late-night plane flight)zbor de noapte s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I'm exhausted: I took the red-eye from London to New York.
rib eye,
ribeye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cut of beef: steak)antricot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
see eye to eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (agree)a fi pe aceeași lungime de undă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a cădea de acord loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se înțelege vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 We don't always see eye to eye.
sharp eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (keen powers of observation)ochi ageri s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
  ochi de vultur s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
 He has a sharp eye for spelling mistakes.
shut-eye,
shuteye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (sleep)soileală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  tras pe dreapta s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  pui de somn s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Tania is exhausted and really needs to get some shuteye.
There is more to [sth] than meets the eye exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (This is not what it seems)E mai mult decât pare. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Aparențele înșală. expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 It seems like he's vanished into thin air, but that's impossible. There's more to this situation than meets the eye.
to the naked eye exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (without use of optical aids)cu ochiul liber loc.adv.
 On a clear night, Jupiter is visible to the naked eye.
turn a blind eye v figurative (pretend not to see [sth])a închide ochii loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se face că nu vede loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I knew exactly what she was up to but decided to turn a blind eye.
turn a blind eye on,
turn a blind eye to
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (pretend not to see)a închide ochii loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a se face că nu vede loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The corrupt inspector agreed to turn a blind eye to the safety violations.
unaided eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (normal powers of vision)ochiul liber s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 After they reach age 40, people may no longer see small details with the unaided eye. You cannot see the animal life in this water sample with an unaided eye.
watchful eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attention, vigilance)privire vigilentă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  privire atentă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  care veghează loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Sue kept a watchful eye as the children played on the seashore.
with an eye to [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in the hope of)pentru ca
  cu scopul de
 She dressed in her best clothes with an eye to making him notice her.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'eye' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: was eyeing her [shoes, bracelet, dress], have [green, blue, brown] eyes, [make, maintain] eye contact, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'eye' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'eye'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.