duty

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdjuːti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈduti, ˈdyu-/ ,USA pronunciation: respelling(do̅o̅tē, dyo̅o̅-)


Inflections of 'duty' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": duties

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moral obligation)datorie, îndatorire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  obligaţie morală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It is your duty to vote.
 E datoria ta să votezi.
 Votatul e obligaţia ta morală.
duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (job, function)sarcină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  responsabilitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 One of my duties as manager is to lead team meetings.
 Una dintre sarcinile mele ca manager este aceea de a organiza ședințe cu întreaga echipă.
duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tax)taxă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The country had an import duty on all electronics.
 Ţara aceea percepea o taxă de import la toate electronicele.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: assignment)post s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Report to duty at 0600 hours.
 Prezintă-te la post la ora 06:00.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
call of duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsibilities)chemarea datoriei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  îndatorire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Sirens wailed as the firefighters responded to the call of duty.
customs duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: tax on imports)taxă de import s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There is a standard 15% customs duty on every imported item except medicines.
devotion to duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (professional dedication)dedicare pentru o sarcină
 The police chief praised the lieutenant for his devotion to duty.
do your duty v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fulfil responsibilities)a-ţi face datoria
 You should do your duty as a responsible citizen of this country.
duty free,
duty-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(law: exempt from customs tax)scutit de taxe vamale adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 Airports are a great place to do some duty-free shopping.
duty-free goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (merchandise free of customs tax)produse neimpozitate s.n.pl.
  duty-free
 Duty-free goods can be purchased only by those who are over 18 years of age.
duty-free shop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (airport: untaxed goods store) (magazin cu produse scutite de taxe)duty-free s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You must show your boarding pass at the checkout counter of the duty-free shop.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (strong)solid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 These heavy-duty plastic bags cannot be ripped or torn easily. Morphine is a heavy-duty pain reliever.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intensive)intensiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
heavy-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prominent)important adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  proeminent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
jury service,
jury duty
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(service on a court jury)muncă de jurat s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Jury duty might seem like a break from work, but really it's very boring.
off-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not working)în afara serviciului loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  în timpul liber loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Fortunately, an off-duty policeman was there and detained the thief.
off duty advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (outside work hours)în afara orelor de lucru loc.adv.
 Most police in the U.S. carry weapons when off duty. I take dance lessons during my time off duty.
on active duty exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (working as a soldier)înrolat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  în serviciu activ loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Max won't be called to serve because he is no longer on active duty.
on-duty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working)de serviciu loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 The on-duty staff had to call for backup to help deal with the crisis.
on duty advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (working)de serviciu loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  (medicină)de gardă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 I can't go to the party since I am on duty all weekend.
sense of duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feeling of responsibility)simţul datoriei s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The volunteer continued her work only out of a sense of duty.
stamp duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (land tax)taxă de proprietate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
tour of duty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: period of service in one place)planton s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 On his last tour of duty the soldier was wounded in combat.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'duty' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: have (to go to) jury duty, is a duty-free zone, [got, was assigned, is doing] jury duty, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'duty' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'duty'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.