drop

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdrɒp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/drɑp/ ,USA pronunciation: respelling(drop)


Inflections of 'drop' (v): (⇒ conjugate)
drops
v 3rd person singular
dropping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dropped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
dropped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (liquid: small amount) (lichide)picătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  strop s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The witch tilted the bottle carefully, adding precisely three drops to her potion.
 Vrăjitoarea a înclinat sticla cu atenție, adăugând fix trei picături poțiunii pe care o pregătea.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Stropii de ploaie erau mari şi reci.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (let fall accidentally) (fără intenţie)a scăpa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a scăpa din mână loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a cădea (cuiva ceva)
 He dropped his keys on the pavement.
 A scăpat cheile pe jos.
 A scăpat cheile din mână.
 I-au căzut cheile pe jos.
a drop of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (liquid: small amount)picătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  strop s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I just felt a drop of rain.
 Tocmai am simțit o picătură de ploaie.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (let fall intentionally) (cu intenţie)a arunca vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a lansa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The table tennis player dropped the ball on the table to serve.
 Jucătorul de ping pong a aruncat mingea pe masă pentru a o servi.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Jucătorul a lansat mingea în teren.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decline, reduction) (financiar)cădere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The stock's drop in value surprised analysts.
 Căderea valorii la bursă i-a surprins pe analişti.
drop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (decline, fall)a scădea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a se diminua vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The water level will drop at low tide.
 Nivelul apei va scădea în timpul refluxului.
 This sentence is not a translation of the original sentence. S-a diminuat nivelul apei din pahar.
drop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (decline, fall) (financiar)a cădea vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The stock dropped today.
 Astăzi bursa a căzut.
drop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reduce)a reduce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a diminua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The weak market dropped the stock by thirty points.
 Piaţa nerealistă a redus valoarea la bursă cu treizeci de puncte.
drop [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (abandon)a abandona vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a renunţa vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The project was dropped after it was found to be unprofitable. She decided to drop her geology class.
 Proiectul a fost abandonat după ce s-a constatat că nu este profitabil.
 S-a renunţat la proiect după ce s-a constatat că nu este profitabil.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small amount)picătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Just put a drop of ointment on the wound.
 Aplică o picătură din acest unguent pe rană.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fall in altitude) (de altitudine)pierdere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The plane's drop scared everyone.
 Pierderea de altitudine a avionului i-a speriat pe toţi.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)pantă abruptă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This ski slope has a five hundred metre drop.
 Pârtia de ski are o pantă abruptă de cinci sute de metri.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (delivery)livrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  predare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The drop of the merchandise is supposed to take place before three o'clock.
 Livrarea mărfii trebuia să se efectueze înainte de ora trei.
 Predarea mărfii trebuia să se efectueze înainte de ora trei.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (espionage)livrare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The drop occurred in a park close to the CIA building.
 Livrarea a avut loc într-un parc din apropierea clădirilor CIA-ului.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sweet, lozenge)drajeu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  bomboană, pilulă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He bought some cough drops to soothe his sore throat.
 A cumpărat nişte drajeuri pentru tuse, ca să îi mai calmeze durerea de gât.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (parachute) (cu paraşuta)săritură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (paraşutism)coborâre s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Yeah, we had a good drop today. The sky was clear and we could see for miles.
 Da, am avut o săritură reuşită azi. Cerul era limpede şi se vedea până foarte departe.
 Da, am avut o coborâre reuşită azi. Cerul era limpede şi se vedea până foarte departe.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stage scenery)cortină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The drop was lowered onto the stage as a background for the day scene.
 A fost coborâtă cortina deasupra scenei, ca să servească drept fundal pentru ziua respectivă.
drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trapdoor on gallows)trapă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The drop opened and the convict was executed by hanging.
 Trapa s-a deschis şi condamnatul a fost executat prin spânzurare.
drop,
drops
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(liquid medicine)picături s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 Eye drops might help take away your itch and redness.
 Picăturile de ochi te vor ajuta să scapi de mâncărime şi roşeaţă.
drop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall in drops)a picura vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a curge, a șiroi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Rain began dropping from the sky.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (stop from working)a fi întrerupt vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 The telephone call was dropped and he had to call again.
 Convorbirea telefonică fusese întreruptă şi a trebuit să sune din nou.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mention)a menţiona vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She let drop the fact that she was single.
 A menţionat în trecere că era disponibilă.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (omit, when speaking)a omite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a nu pronunţa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 It was obvious that he was from Boston because he kept dropping his r's.
 Era clar că provenea din Boston, pentru că tot omitea "r"-urile.
 Era clar că provenea din Boston, pentru că nu prea pronunţa "r"-urile.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dismiss)a tăia de pe listă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 They dropped him as a customer after he started complaining too much.
 L-au tăiat de pe listă ca client, dat fiind că se plângea aşa de mult.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give a lift to) (cu maşina)a lăsa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Please drop me in town when you go to buy groceries.
 Te rog, lasă-mă în centru, când te duci să faci piaţa.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (write and mail)a trimite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a expedia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I'll drop you a postcard when we get there.
 O să îţi trimit o vedere când vom ajunge acolo.
 Voi expedia o vedere când vom ajunge acolo.
drop vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to)a naşte, a face vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Mary has dropped another baby. That's seven she's got now!
 Mary a mai născut un copil. Acum are şapte!
drop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (from a plane) (din avion)a da drumul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a arunca, a livra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The aid organisation often drops supplies from planes into disaster areas.
 Organizaţia de ajutorare dă adesea drumul la ajutoare din avioane care survolează zonele calamitate.
drop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (lose through gambling, spend)a păpa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (bani)a spânzura vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He dropped a thousand dollars at the casino over the weekend.
 În weekend, a păpat o mie de dolari la cazino.
 În weekend, a spânzurat o mie de dolari la cazino.
drop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lose points, a game)a pierde vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The Red Sox dropped two games to the Yankees yesterday.
 Red Sox a pierdut două meciuri ieri în faţa celor de la Yankees.
drop [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (take: a drug) (droguri)a lua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a consuma vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The addict dropped a lot of acid while he was alive.
 Toxicomanul luase mult acid la viaţa lui.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
drop around,
also UK: drop round
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (visit [sb]'s house)a trece pe la cineva expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Steve dropped round earlier, while you were out; I said you'd phone him when you got back.
drop around,
also UK: drop [sth] round
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (bring [sth])a aduce vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 As you'll be passing my house anyway, could you drop that paperwork around?
drop away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (fall off, slope steeply)a cădea de pe vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
drop away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (disappear)a dispărea vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
drop back,
drop behind
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(fall behind)a rămâne în urmă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 Towards the end of the race, Stacey was becoming tired and started dropping back.
drop by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (pay a casual visit)a trece pe la cineva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Peter dropped by earlier this afternoon.
drop by [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (pay a casual visit to)a poposi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  (pentru scurt timp)a se opri vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
 Could you please drop by the pharmacy and pick up my medication?
drop in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (visit casually)a trece pe la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 I just dropped in to tell you about the party on Saturday.
drop in on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (visit)a trece pe la cineva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Matilda enjoys dropping in unannounced on her friends.
drop [sth] off,
drop off [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative (take [sth] somewhere) (în drum spre)a lăsa ceva expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a livra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Don't forget to drop the keys off at your mother's before you go.
drop out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (reject convention)a respinge normele expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 In the 60's, like so many young people in that era, he dropped out for a while and went to live in a hippy commune.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (amount: trivial)o nimica toată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The U.S. needs to redevelop passenger rail; Amtrak funding is just a drop in the bucket.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth]: inconsequential)frecţie la piciorul de lemn s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
a drop in the ocean (UK),
a drop in the bucket (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, figurative, informal (amount: trivial)o picătură într-un ocean expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The money I give to charity is a drop in the ocean compared to some people.
at the drop of a hat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the least provocation or invitation)la cea mai mică provocare
 That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.
cough drop,
also UK: cough sweet
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (throat lozenge)drajeuri de tuse s.n.pl.
 The cough drops helped to relieve Mac's sore throat. I prefer cherry-flavored cough drops.
drop a line viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (send a message, make contact)a trimite un mesaj loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I should drop a line to my brother because I haven't written him in a long time.
drop anchor vtr + n (secure a ship in place)a arunca ancora vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The ship dropped anchor in Port Arthur.
drop box nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (receptacle: for donations, etc.)cutie pentru donaţii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Please leave all donations in the drop box next to the front door.
drop by drop advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (one droplet at a time)picătură cu picătură loc.adv.
  câte un pic loc.adv.
 Squeeze the rubber bulb of the dropper to release the liquid drop by drop.
drop cloth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protective sheet)folie de protecție, folie de acoperire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Before you start painting the walls, please put down a drop cloth to protect the floors.
drop dead vi + adj (die suddenly)a pica mort loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He dropped dead of a heart attack.
Drop dead! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative, informal (go away!)dispari! interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 When he wouldn't leave her alone, she said, "Drop dead" and walked away.
drop-dead adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (spectacular)spectaculos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  extraordinar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
drop-dead advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (spectacularly)spectaculos adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  extraordinar adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
drop down,
drop-down
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(computer menu: be displayed)listă derulantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  meniu vertical s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 All of my on-line dictionaries are on a drop-down menu.
drop-forge [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shape with a drop forge)a forja în matriță expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
drop it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (stop talking about it)termină interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 I don't want to discuss the subject any more – please drop it.
drop it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (stop talking about [sth])a termina vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a nu mai vorbi despre vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a încheia subiectul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 He kept mentioning my marriage problems so I asked him to drop it.
drop kick [sth],
drop-kick [sth],
also US: dropkick [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(sports: do a drop kick) (sport)a servi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a lansa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
drop off viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (decrease)a scădea, a diminua vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 There has been a sharp drop-off in sales as the economic crisis bites.
drop off viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (fall asleep)a-l lua somnul loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I dropped off at the wheel and crashed the car.
drop off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (leave [sb], [sth] somewhere)a lăsa (ceva / pe cineva) într-un loc vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I drop my husband off at work every morning.
drop-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (decrease)scădere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  descreștere s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There has been a sharp drop-off in sales as the economic crisis bites.
drop out,
drop-out
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
informal (withdraw from [sth])a se retrage vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
Notă: hyphen used when term is a noun
 The driver of the leading car dropped out of the race with engine trouble.
drop out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (withdraw from [sth])a se retrage vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
  a se lăsa de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 He dropped out of school before completing his degree. Several competitors have dropped out of the tournament due to injuries.
drop the ball v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fail to do one's part)a se sustrage de la datorie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a face o gafă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The company dropped the ball when the product was late in reaching some key markets.
drop-down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (computer list: displayed when selected) (meniu, listă)desfășurat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  derulat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  în cascadă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Select your country of residence from the drop-down list.
drop-down menu nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computing: list of options)meniu derulant s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
dropout,
drop-out
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
slang ([sb]: left school)student care a renunţat la studii expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 It's hard for high school dropouts to get a good job.
egg drop soup nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (egg flower soup, Chinese soup containing eggs)supă cu ouă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A typical appetizer on a Chinese restaurant menu is egg drop soup.
lemon drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small lemon-flavored sweet)bomboană cu aromă de lămâie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  drops cu aromă de lămâie s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Jimmy ate too many lemon drops and began to feel sick.
mail drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mail receiving agency)cutie poștală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  companie de colectare a poștei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
mail drop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slot or container for depositing mail)cutie poştală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
ready to drop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang, vulgar (heavily pregnant)a fi gata să nască expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 She's so huge she must be ready to drop any day now.
ready to drop adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (tired)mort de obosit, moartă de obosită loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  rupt adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I shouldn't have done that long hike after the gym: I'm ready to drop!
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'drop' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: drop [a plate, the ball, your keys], a [sharp, gradual, slow] drop (in), dropped a bomb on, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'drop' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'drop'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.