door

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɔːr/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɔr/ ,USA pronunciation: respelling(dôr, dōr)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entry to room, building)uşă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  poartă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He opened the door and walked into the room.
 A deschis uşa şi a intrat în cameră.
door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entry to vehicle)portieră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ușă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Amber unlocked the car and opened the door.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (access)acces s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A college degree is the door to financial success.
 O diplomă universitară îţi permite accesul către reuşita financiară.
door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance: houses)casă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She lives three doors down the street.
 Locuieşte la trei case distanţă pe strada asta.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
at death's door advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (very ill, about to die)cu un picior în groapă loc.adv.
back door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building: rear door)uşa din spate
 In this house the back door opens directly into the kitchen.
barn door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door of a farm building)poarta hambarului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Buying an alarm system after you've been burgled is a lot like closing the barn door after the horses are out.
beat a path to [sb]'s door v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be keen to meet with [sb](figurat)a se bate pe vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  (a căuta atenția, favorurile)a curta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 If you have a good idea, investors will beat a path to your door.
cellar door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door leading into basement)uşă de pivniţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Be careful going through the cellar door because the stairs are very steep. He went to get another bottle of wine and walked straight into the cellar door.
close the door on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (rule out, exclude)a exclude vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The politician's latest comments, unfortunately, closed the door on a peace agreement between the two countries.
close the door on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (on [sb]: shut door to exclude)a închide uşa în faţa cuiva loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
door frame nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wooden structure surrounding a door)rama uşii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If you slam the door, you will damage the door frame.
door handle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (knob, etc. for opening a door)mâner s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Don't kick the door open - use the door handle!
door hinge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joint in a door frame)balama s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  țâțână s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It squeaks when you open and close it: you need to oil the door hinges.
door key nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (key to the door of a building)cheie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 In modern hotels the door key is a plastic card.
door knocker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal fixture for knocking at a door)dispozitiv de bătut la ușă, dispozitiv de ciocănit la ușă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The door knocker on Jane's house is in the shape of an owl.
door lock nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal fixture for securing a door shut)lacăt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 After the thief broke in, I had a hard time replacing the door lock.
door prize nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US ([sth] won in raffle)premiu de participare
door to door,
door-to-door
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(selling: from one door to another) (a vinde)din uşă în uşă adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
Notă: hyphen used when term is adj before a noun
 I got my start in sales selling vacuum cleaners door to door.
door to door,
door-to-door
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(sales: from one door to another) (vânzare)din uşă în uşă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I started my sales career as a door-to-door insurance salesman.
door-to-door adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shipping: all-inclusive) (cheltuieli de livrare)la domiciliu loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Are those shipping costs door-to-door or port-to-port?
door-to-door sales nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (selling: knocking on doors)vânzare din ușă în ușă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
door-to-door salesman,
plural: door-to-door salesmen
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(salesperson: knocks on doors)comis voiajor s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 James is a door-to-door vacuum salesman.
fire door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire-resistant inner door)ușă cu rezistență la foc s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The employees were told off for wedging the fire doors open in the hot weather.
French door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door with floor-length window)uşă franceză s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The French doors bring a lot of light into the room.
front door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (entrance door at the front of a house)ușa din față s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ușa principală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My family usually goes in and out of the house by the kitchen door, but we prefer that guests use the front door.
hinge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joint in a door frame)balama s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ţâţână s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Jake greased the hinge on the door.
 Jake a uns balamalele ușii.
inner door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (interior door)uşă interioară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The inner door of this room has not been painted yet.
keep the door open v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (allow possibility)a lăsa uşa deschisă, a ţine uşa deschisă vb.
 The Prime Minister said he would like to keep the door open for future negotiations.
leave the door open for [sb/sth],
leave the door open to [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (allow possibility, access)a lăsa loc de loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a da mână liberă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 When the reigning gold medalist fell, she left the door open for her competitors. By not completely cutting ties with the country's former allies, the prime minister is leaving the door open for negotiations to be resumed in the future.
listen at the door viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (eavesdrop)a asculta la uşă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 You will hear what they say if you quietly listen at the door.
lock the door v (close and secure the door with a key)a încuia uşa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I always set the burglar alarm and lock the door when I go out.
next door advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the next house along)la numărul vecin loc.adv.
 She lives next door with her mother and half a dozen cats.
next door to [sb/sth] adv + prep (in the next house along from)la ușa vecină loc.adv.
  vecin cu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  intrarea următoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
next-door n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (neighboring)vecin adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  învecinat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The people in the next-door apartment are very nosy.
next door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, UK (next-door neighbors)vecin s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 I see that next door have visitors over the holidays.
next-door neighbor (US),
next-door neighbour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (person: in next house, apartment)vecin s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 My next-door neighbor is always waking me up with his loud music.
open door,
open-door
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(policy of inclusion)ușă deschisă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 My boss has an open-door policy -- he wants his employees to feel comfortable talking to him any time.
open-door policy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (politics: free movement)politica ușilor deschise s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  acces liber s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The country decided to adopt an open-door economic policy.
revolving door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door that rotates)ușă turnantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
revolving door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (organization: high staff turnover) (firmă)înlocuire frecventă a angajaților s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
screen door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outer door: mesh screen)ușă cu sită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
shut the door v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (put up a barrier)a închide uşa
 He failed his entrance exam, which has shut the door on him becoming a lawyer.
sliding door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door which opens on a runner)ușă glisantă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
stage door nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (backstage entrance to a venue)uşa actorilor / artiştilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The band entered the club through the stage door. Groupies hang out around the stage door, hoping to get a glimpse of their idols.
swing door,
also US: swinging door
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(door that swings in both directions)uşă rabatabilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There was a large swing door at the entrance of the bar.
trapdoor,
trap door
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(opening in floor or ceiling)trapă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The magician disappeared by way of a trapdoor in the stage floor.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'door' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: a [sliding, revolving, hidden, automatic] door, a door [stop, knob, hinge], the [entrance, exit, front, back, side] door, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'door' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'door'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.