direct

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈrɛkt/, /daɪˈrɛkt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/dɪˈrɛkt, daɪ-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(di rekt, dī-)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (straight)direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This is a direct route to the airport.
 Este o stradă directă spre aeroport.
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lineal)direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He is a direct descendant of Thomas Jefferson.
 E un descendent direct al lui Thomas Jefferson.
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give directions)a îndruma vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He directed her to the closest supermarket.
 A îndrumat-o către cel mai apropiat magazin.
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (math: proportion)direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The interest rate is in direct proportion to the level of inflation.
 Rata dobânzii e direct proporțională cu nivelul inflației.
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (plain speaking)sincer adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He was direct with her and told her that she had to stop.
 A fost sincer cu ea și i-a spus că trebuie să înceteze.
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manage)a dirija vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The police officer directed traffic.
 Ofițerul de poliție dirija traficul.
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (consequential)direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 This was a direct result of his actions on Tuesday.
 Fusese un rezultat direct al faptelor lui de marți.
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (straightforward)clar, direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Please give me a direct answer. "Yes" or "no"?
 Dă-mi te rog un răspuns clar: da sau nu?
direct advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (without interruption)direct adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  fără escală loc.adv.
 I flew to Paris direct.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with personal contact)nemijlocit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  între patru ochi, fără intermediar loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 He had a direct conversation with her.
 A avut o discuție nemijlocită cu ea.
 A avut o discuție între patru ochi cu ea.
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exact)exact adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 They're twins, but they're direct opposites in character.
 Sunt gemeni, dar sunt exact unul opusul celuilalt.
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accounting: cost type)direct adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We need to keep track of all direct and indirect costs associated with the merger.
 Trebuie să ținem evidența tuturor costurilor directe și indirecte aferente acestei fuzionări.
direct adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (quotation, equivalent: exact)exact adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  echivalent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The direct translation for "book" in French is "livre."
direct advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." colloquial (directly)direct adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  sincer adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  fără ocolișuri loc.adv.
 Her friends said that she should tell him direct that she liked him.
direct [sb/sth] away from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (point in different direction)a direcționa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a devia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The police were directing traffic away from the street where they were repairing the gas leak.
direct [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (command)a cere, a porunci vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pune să vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The man directed his children to clean the house.
direct viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play, film)a regiza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 After many years as an actor, he tried his hand at directing.
 După mulți ani de actorie, și-a încercat mâna la regizat.
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (command)a porunci vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a cere vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The man directed his children to clean the house.
 Bărbatul le-a poruncit copiilor săi să curețe casa.
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (guide, instruct)a instrui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a ghida vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The trainer directed her in the best way to lift weights.
 Antrenorul a instruit-o cât mai bine cum să ridice greutăți.
 Antrenorul a ghidat-o cât mai bine în privința ridicării greutăților.
direct [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (theatre, music: lead) (muzică)a dirija vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He directed the orchestra.
 A dirijat orchestra.
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (address in speech)a adresa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a dedica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The politician directed his speech at undecided voters.
 Politicianul și-a adresat discursul votanților nehotărâți.
 Politicianul și-a dedicat discursul alegătorilor nehotărâți.
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (address a letter, package)a adresa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a trimite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 To whom shall I direct the letter?
 Cui să adresez scrisoarea?
 Cui să-i trimit scrisoarea?
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (aim)a îndrepta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a ținti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Don't direct that gun at me!
 Nu îndrepta arma aia spre mine.
 Nu ținti cu arma aia înspre mine.
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (aim remarks)a îndrepta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 You should direct your criticisms at the person responsible.
 Ar trebui să-ți îndrepți criticile spre persoanele responsabile.
direct vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (play, film)a regiza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Who directed Gone with the Wind?
 Cine a regizat "Pe aripile vântului"?
direct [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (actor)a regiza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îndruma vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He directed Peter O'Toole in "Lawrence of Arabia".
direct [sb] in [sth] vtr + prep (guide, instruct)a antrena vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a ghida, a sfătui vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The trainer directed her in the best way to lift weights.
direct [sth] to [sb] vtr + prep (address in speech)a adresa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îndrepta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The professor directed his comments to the two noisy girls in the back of the classroom.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
DC nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (direct current)curent direct s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
direct access,
direct access to [sb]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(without intermediary)acces direct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 She has direct access to the prime minister.
direct access,
direct access to [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(without intervening places)acces direct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A gate at the end of the garden gives direct access to the beach.
direct attention to [sth/sb],
direct [sb]'s attention to [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(attract notice, highlight)a îndrepta atenția spre, a atrage atenția asupra loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a pune în evidență expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  a sublinia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I'd like to direct your attention to the graph at the top of Page 5 in the report.
direct broadcast nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (satellite broadcasting)transmisiune directă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We don't have cable in this village so we get direct broadcast via satellite.
direct communication nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (communication without intermediary)comunicare directă
 The pilot is in direct communication with the control tower.
direct costs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (expense of goods and services)costuri directe
 Direct costs include salaries, materials, supplies, and equipment.
direct debit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (regular automatic bank payment) (plată la bancă)debitare automată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
direct evidence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: clear, first-hand proof)dovadă directă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Everything points in that direction, but there is still not enough direct evidence to know the truth.
direct labor (US),
direct labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(production work)mână de lucru directă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
direct line nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (immediate access by phone)linie directă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The vice president has a direct line to the president.
direct mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advertising sent by mail)publicitate prin poștă
 The effectiveness of advertising by direct mail depends on the quality of the mailing list.
direct object nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar)complement direct
 The direct object comes immediately after the verb.
direct question nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (interrogative sentence)întrebare directă
 A question mark always comes at the end of a direct question.
direct speech nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (actual words spoken)discurs direct s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
in a direct line advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (straight)în linie dreaptă loc.adv.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'direct' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: direct [traffic, the intersection], direct [access, links] to, directed to a [website, reference book, the appendix], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'direct' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'direct'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.