WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

de turno


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"de" este afișată mai jos.

Vezi și: turno
Pe pagina aceasta: de, DE

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
de prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (removal)dez, des prefix
 For example: detach, deforestation
de prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (reversal)dez, des prefix
 For example: deactivate
de prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (move away)des, dez prefix
 For example: decamp
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
de prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (do thoroughly)de prefix
 For example: despoil
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
DE,
Del,
Del.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
written, abbreviation (US state: Delaware) (stat în SUA)Delaware s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
de | DE
EnglezăRomână
cassis,
crème de cassis
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(blackcurrant liqueur)lichior de coacăze s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
cologne,
eau de cologne
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
French (perfume)apă de colonie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The heady scent of cologne made me feel dizzy.
coup de grâce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, Gallicism (decisive or finishing stroke)lovitură de graţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
coup de grâce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Gallicism (mercy killing)lovitură de graţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The count delivered the coup de grâce to his wife's lover.
creme de la creme,
crème de la crème
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (best, elite)cei mai buni dintre cei buni
 The World Cup is the creme de la creme of international football competitions.
creme de menthe,
crème de menthe
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mint liqueur)lichior de mentă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
cul-de-sac nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (road with no exit, dead-end street)fundătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The neighborhood children played in the cul-de-sac since it was free of traffic.
cul-de-sac nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (close: residential road with no exit)fundătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
de facto adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (actual, real)adevărat, real adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Although not officially in charge, he is the de facto decision maker.
de facto advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (actually, in reality)în realitate, de fapt loc.adv.
 The military has been ruling the country de facto.
de jure adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lawful)de jure adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
de jure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by law)de jure adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 De facto segregation continued long after the courts ended de jure segregation.
de rigueur adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expected)de rigoare
 When attending the opera at Bayreuth, formal evening dress is de rigueur.
de-escalate [sth],
deescalate
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(lessen in scale, intensity)a miniaturiza vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (la scară)a face mai mic loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a diminua vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
de-militarized zone,
demilitarized zone,
also UK: de-militarised zone,
demilitarised zone
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(area where military operations are prohibited)zonă demilitarizată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The demilitarized zone between North and South Korea is the world's most heavily armed border.
de-stress viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (relax after feeling tension)a se relaxa vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
  a se detensiona vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
deescalation,
de-escalation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(downscaling, making [sth] smaller)reducere la scară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  diminuare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
deice,
deice [sth],
de-ice,
de-ice [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(thaw, defrost)a decongela vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a dezgheţa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a dejivra vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
deicer,
de-icer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(substance: anti-freeze)antigel s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  anticoagulant s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
deicer,
de-icer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(defrosting device)dispozitiv de dezgheţat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
deluxe,
de luxe
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(luxurious)somptuos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 We stayed in a deluxe resort for our honeymoon.
deluxe,
de luxe
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in luxury)în lux adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  cu somptuozitate loc.adv.
 The upscale condominium allows residents to live deluxe.
dulce de leche nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (milk-based caramel sauce or candy)cremă de caramel s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 For dessert, we had flan with a dulce de leche sauce.
esprit de corps nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. French (military, sport: team spirit)spirit de echipă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
fleur-de-lis,
fleur-de-lys
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol, emblem: iris)iris s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  stânjenel s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 The fleur-de-lis was the emblem of the French royal family.
how-do-you-do,
how-d'ye-do,
how-de-do
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, dated (difficult situation)dificil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
nom de guerre nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Gallicism (pseudonym, alias)pseudonim s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  nume fictiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 The leader of the Zapatistas goes by the nom de guerre of Subcomandante Marcos.
nom de plume nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Gallicism (pseudonym: writer's alias)pseudonim literar s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Charlotte Bronte published her books using the nom de plume of Currer Bell.
piece de resistance,
pièce de résistance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(highlight or finest part)piesă de rezistenţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The main course was delicious but the piece de resistance was the dessert.
piece de resistance,
pièce de résistance,
plural: pieces de resistance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (most important element) (figurat)piesă de rezistență s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
tour de force nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great accomplishment)tur de forţă loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
 John Coltrane's saxophone solo on "My Favorite Things" was a tour de force.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'de turno' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'de turno'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.