WordReference nu poate traduce exact această frază, dar poți face click pe fiecare cuvânt pentru a afla ce înseamnă:

day name


Nu am putut găsi întreaga frază pe care ai căutat-o.
Intrarea pentru"day" este afișată mai jos.

Vezi și: name

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of 24 hours)zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It took three days for the letter to get here.
 Scrisoarea a ajuns în trei zile.
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time from sunup to sunset)zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They spent all day painting the house.
 Toată ziua au vopsit casa.
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of the week: Monday, Friday)zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 What day did I go to the bank? Tuesday?
 În ce zi am mers la bancă? Marţi?
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work day)zi de lucru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  program s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He works a very short day.
 Ziua lui de lucru e foarte scurtă.
 Are un program scurt.
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (daylight)lumină s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Open the curtains and let the day in.
 Trage perdelele şi lasă lumina să intre.
days nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (period of time)zile s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  vremuri s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  timpuri s.n.pl.
 In the days before homes had electric lighting, people had to read by candlelight in the evenings.
 În zilele în care casele nu aveau electricitate, oamenii trebuiau să citească la lumina lumânărilor seara.
[sb]'s days nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (remaining lifetime) (de trăit)zile s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
days advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (regularly during the day)în timpul zilei, pe timp de zi loc.adv.
 I work days, but I could meet you in the evening.
 Lucrez în timpul zilei, dar ne-am putea întâlni seara.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (era)epocă, eră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  vreme s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 In Caesar's day people used to wear togas.
 În era lui Cezar, oamenii purtau togi.
 Pe vremea lui Cezar, oamenii purtau togi.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
all day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout the whole day)toată ziua adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She's been practising all day.
all day long advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout the whole day)toată ziua adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I could water the flowers all day long. I sat in the sun all day long and read my book.
all in a day's work exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal, figurative (routine activity)munca de zi cu zi, rutina de zi cu zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There's no need to thank me - it's all in a day's work for me.
All Saints' Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christian calendar: 1st November) (1 noiembrie)ziua tuturor sfinţilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 All Saints' Day is the day after Halloween.
All Souls' Day,
All Souls,
All Souls'
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(November 2 holiday)Moşii s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
  pomenirea morţilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
all-day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lasting the whole day)care durează toată ziua adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
any day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (some time soon)în orice zi loc.adv.
  în orice moment loc.adv.
 I ordered it weeks ago. It should arrive any day.
any day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (willingly, without hesitation)oricând adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I'd do that for you any day.
April Fools' Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st April)ziua păcălelilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 On April Fools' Day it's traditional to play practical jokes on people before midday.
Armistice Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (11th November: war remembrance day)ziua armistiţiului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 On Armistice Day, many countries take a two-minute moment of silence as a sign of respect for those who died. On Armistice Day the mayor laid flowers at the town war memorial.
Ascension Day,
Ascension
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Christian feast day) (religios)Înălţare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There will be a special evening service on Ascension Day.
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (in the evening)la sfârşitul zilei expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He went home at the end of the day.
at the end of the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (ultimately)în cele din urmă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 At the end of the day, there's nothing we can do.
back in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (introduces reminiscence)pe vremea aia loc.adv.
  în timpurile acelea loc.adv.
Bastille Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (14th July: French national day)căderea Bastiliei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Boxing Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (26th December) (reduceri la cumpărături pe 26 decembrie)Boxing Day s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Nowadays, many people go to the sales on Boxing Day.
break of day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dawn, sunrise, early morning)zori s.m.pl.: Substantiv masculin, forma de plural
 The hunt assembles and is ready to ride at the break of day.
business day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day of trading)gestionarea afacerilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Your phone call will be returned within one business day.
calendar day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (date)zi calendaristică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The package will be delivered in five to eight business days, not calendar days.
call it a day v informal (stop doing [sth])de ajuns pe ziua de azi
 I've been working for hours, I'm going to call it a day.
carry the day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (win, triumph)a câștiga vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a ieși învingător loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 We hope that our team will carry the day.
child care center,
childcare center (US),
day nursery,
childcare centre (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(day nursery)creşă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  grădiniță s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Many companies have an on-site child care center for their employees' children.
Christmas Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christian festival: 25th December)Ziua de Crăciun s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Children can't wait to get out of bed on Christmas Day.
clear as day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." literal (visible, easy to see)clar ca lumina zilei adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Despite the police spokesman's denial, the onlooker's video showed the policeman's unprovoked aggression, as clear as day.
clear as day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (obvious, easy to understand)evident adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 It was as clear as day to me that the Prime Minister had no intention whatever of honouring his promises once re-elected.
close of day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of the day, evening)sfârşit al zilei s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  seară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
close of day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism (death)amurgul vieţii s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In his famous poem, Dylan Thomas urges that approaching death is to be resisted, that "old age should burn and rave at close of day".
day after day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (every day)zi după zi
 I'm sick of doing the same thing day after day.
day and night advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time)zi şi noapte
 Edgar's been working day and night to get the house ready in time.
day away (US),
day out (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(one-day trip, outing)ieșire de o zi, excursie de o zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We had a lovely day out at the seaside.
day before nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (previous day)ziua anterioară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
day by day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gradually)zi de zi loc.adv.
 His pain decreased day by day as his injuries gradually healed.
day care,
daycare,
day-care
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(daytime childcare)grădiniţă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My 2-year old daughter goes to day care every weekday morning.
day care nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. esp US (care for elderly, disabled) (de bătrâni)azil s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  ospiciu, adăpost s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  centru de îngrijire s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 I take my Dad to seniors' daycare every day so that I have time to run errands.
day in,
day out
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
informal (day after day, every day)zi după zi adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 It must be really boring working in a factory, doing the same thing day in, day out.
day labor (US),
day labour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (work: paid by the day)muncă cu ziua s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Day labor is a growing part of the informal economy in the United States.
day laborer (US),
day labourer (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(worker hired by the day)lucrător cu ziua
 Sadly, day laborers usually lack benefits or job security.
Day of Atonement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Jewish day of fasting) (sărbătoare evreiască, zi de post)Iom Kipur s.propriusubstantiv propriu: Denumește individual o ființă, un lucru real sau un concept pentru a le deosebi de alte lucruri din aceeași categorie; se scrie cu inițială majusculă și denumește nume de persoane, munți, țări, continente, ape, planete, constelații etc.
day of reckoning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious: judgment day)ziua judecății s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 On the day of reckoning, Jesus Christ is coming to judge whatever we might have done.
day of reckoning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day to deal with [sth] unpleasant)minutul adevărului s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 On the day of reckoning, it will be interesting to see how the team performs against the league leaders.
day of rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious: Sabbath)zi de odihnă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Sabbath is for Jews a day of rest.
day of rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day free of work)zi de odihnă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  zi liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Today he had a day of rest from work.
Day of the Dead nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (celebration: All Souls)ziua morţilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
day off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day of holiday from work)zi liberă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 No, I can't come into the office today, it's my day off!
day shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (daytime work period)tură de zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The day shift starts at 5.30 a.m.
day shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (workers on duty during the day)schimbul de zi s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Don't worry about cleaning that up, the day shift will do it in the morning.
day to day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a daily basis)de zi cu zi expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
day-to-day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (everyday, daily)zilnic, cotidian adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de fiecare zi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
day trip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outing made in a day)excursie de o zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If you live in New Jersey it's easy to take a day trip to New York City.
day-trip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (make a day trip)escapadă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  călătorie de o zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
day-trip to [sth] vi + prep US (make a day trip to a place)a face o escapadă expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a face o excursie de o zi expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
day-trip from [sth] vi + prep US (make a day trip from a place)a face o excursie de o zi expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 We met a couple in Oxford who were day-tripping from London.
day's work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work done in one day)o zi de muncă, o zi de lucru s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It will take one more day's work to finish the job.
daybed,
day bed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(furniture: sofa bed)canapea extensibilă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
during the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the daytime, in daylight hours)în timpul zilei loc.adv.
 Nocturnal animals, like owls, sleep during the day and hunt during the night.
Earth Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (environmental awareness day)Ziua planetei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The first Earth Day took place on April 22, 1970 and is now celebrated around the world.
election day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (date when votes are cast)ziua alegerilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 On election day, polling stations are open from 7am until10pm.
every day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on a daily basis)în fiecare zi loc.adv.
 I have a shower every day.
every other day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on alternate days)o dată la două zile loc.adv.
 The medication should be taken every other day.
Father's Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (annual celebration day for fathers)ziua taţilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 This year, Father's Day falls on Sunday 21st June. I always make sure to call my dad on Father's Day.
field day,
sports day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(school's outdoor sports event) (activitate sportivă elevi)zi în aer liber s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
a field day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (opportunity to enjoy yourself)zi de pomină, zi minunată, zi reușită s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
for a rainy day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (in case of future need) (figurat)zile negre s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  ananghie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I put the extra money in my emergency fund for a rainy day. It's important to put some money aside for a rainy day.
forever and a day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." poetic (for all eternity)pentru totdeauna adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I shall love thee forever and a day!
from day to day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (between one day and the next)de la o zi la alta adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The weather's very unpredictable here: it changes dramatically from day to day.
good day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day spent well)zi bună s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 William had a good day at the races, winning a considerable amount of money.
Good day! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (salutation)Bună ziua! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Samuel wished us "Good day!" as he passed by.
Good day to you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (salutation)o zi bună! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  ziua bună! expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 "Good day to you!" shouted Jenkins from across the street.
Groundhog Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (2nd February)Ziua cârtiţei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 If the groundhog sees his shadow on Groundhog Day (February 2), he will burrow back into his hole for 6 more weeks of winter.
half day,
half-day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(half the day)jumătate de zi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Janice is only working half days at the moment.
half-day n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (lasting half the day)de jumătate de zi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Jim decided to take a half-day holiday to go fishing in the afternoon.
half-day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day when only half is worked) (la serviciu)orar redus s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  program scurt s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 When I was a child, Wednesdays were half-days for the post office and a lot of the shops.
Happy hump day! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (Wednesday greeting) (argou pentru miercuri SUA)Zi a cocoașei fericită interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
  Zi de miercuri fericită interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
have a good day,
have a nice day
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(used to wish [sb] a pleasant day)o zi bună interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
have a nice day,
have a good day
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(used to wish [sb] a pleasant day)o zi bună interj.interjecție: Exprimă sentimente și manifestări de voință sau imită sunetele și zgomotele: vai!, zbang!, Dumnezeule!
 Thank you for shopping here; have a nice day!
have an off day v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (perform poorly)a nu fi în formă, a nu se simți în formă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a avea o zi proastă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He is normally a great performer, but I think he was having an off-day.
holy day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious festival)sărbătoare religioasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Good Friday is a holy day in Catholic countries.
hot day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day of high temperatures)zi toridă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The forecast is for a hot day tomorrow, so let's go to the seaside.
hump day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (Wednesday) (argou pentru miercuri SUA)ziua cocoașei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  miercuri s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Once we get past hump day, we only have to work Thursday and Friday, and then it's the weekend!
in this day and age advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (these days)în zilele de azi adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 No one writes hand-written letters in this day and age. It is difficult to believe that slavery is still tolerated in this day and age.
inauguration day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (president: date of coming to power)zi inaugurală s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Millions showed up on inauguration day to see the new president take the oath of office.
Inauguration Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (January 20: US President comes to power) (ceremonie de învestire a președintelui)ziua învestirii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  depunere a jurământului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Millions showed up on Inauguration Day to see the new president take the oath of office.
independence day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (4th July: United States national holiday)ziua independenţei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 We're having a barbecue to celebrate Independence Day.
judgment day,
also UK: Judgement Day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(God's final judgement)ziua judecăţii de apoi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 On Judgement Day, God will divide the sinners from the righteous.
judgment day,
also UK: Judgement Day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (when [sth] decisive will happen)ziua judecăţii de apoi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Labor Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (US national holiday)Ziua muncii s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Labor Day falls on the first Monday of September.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in the evening)ziua târziu loc.adv.
 We arrived late in the day, but the hotel staff were very accommodating.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (belatedly)cu întârziere loc.adv.
 Joanne apologized for sending her birthday wishes late in the day.
late in the day exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative (belated)târziu, tardiv adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 You should have apologized while he was still alive, now it's a little late in the day.
leap day,
Leap Day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(29th February)29 februarie
 People born on a leap day only get a birthday once every four years.
Lord's day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christianity: Sunday)Ziua Domnului s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Lord's Day should be reserved for worship and not work.
May Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st May: holiday)1 Mai muncitoresc expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Most of the world celebrates workers on May Day; the United States has Labor Day in September.
Memorial Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (US public holiday in May) (US)Ziua Eroilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Many people visit cemeteries and memorials on Memorial Day.
modern-day adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (contemporary, current)din ziua de azi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  contemporan adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Modern-day doctors would wince at some of the medieval world's medical practices.
Mother's Day,
also UK: Mothering Sunday
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(celebration for mothers)Ziua mamelor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 What date is Mother's Day this year?
New Year's Day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (1st January) (ziua de)Anul Nou s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  Revelion s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In the US, New Year's Day is often celebrated watching the Pasadena Rose Parade followed by football games.
next day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (on the following day)în ziua următoare loc.adv.
 Next day he turned up on my doorstep with a big bunch of roses.
night and day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time, constantly) (a munci, a trudi)noapte şi zi adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 We worked night and day to meet the deadline. I have been working night and day to get this project finished on time.
one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (someday: an unspecified day in the future)într-o bună zi adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 One day I hope to travel to South America.
one day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a point in the future)într-o bună zi, la un moment dat loc.adv.
  cândva adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 One day I'll be rich.
Următoarele 100 Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'day name' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'day name'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.