crashing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkræʃɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(krashing)

Pe pagina aceasta: crashing, crash

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
crashing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (complete, utter) (informal, superlativ)total adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  complet adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I can't stand listening to Peter talk; he's a crashing bore.
crashing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (exceptional)extraordinar, excepțional adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  ieșit din comun loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collide violently)a intra (în) vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a se ciocni (de) vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se izbi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The skier crashed into the other skier.
 Primul schior a intrat în cel de-al doilea.
 Cei doi schiori s-au ciocnit unul de altul.
 Cei doi schiori s-au izbit unul de altul.
crash into [sb/sth] vi + prep (collide violently)a se izbi de, a se lovi de vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
 A drunk driver crashed into the side of the house. The skier crashed into the other skier.
 Cei doi schiori s-au lovit unul de celălalt.
crash [sth] into [sth] vtr + prep (vehicle: cause to collide with [sth])a intra în vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 He crashed his car into a tree.
 A intrat cu mașina într-un copac.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall, break loudly)a se sparge vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se face praf loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  (familiar)a se face zob, a se face ţăndări loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The clock crashed to the ground when it fell off the wall.
 Ceasul s-a spart când a căzut de pe perete.
 Ceasul s-a făcut praf când a căzut de pe perete.
 This sentence is not a translation of the original sentence.: Farfuria s-a făcut zob (or: ţăndări) când a căzut pe pardoseală.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collision) (lovitură puternică)izbitură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The crash made a loud noise.
 Izbitura s-a produs cu mult zgomot.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud noise)zgomot s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  izbitură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They heard a loud crash in the kitchen.
 Au auzit un zgomot puternic în bucătărie.
 Au auzit o izbitură în bucătărie.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: fall)căderea bursei s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The crash of 1929 was one of the worst ever.
 Căderea bursei din 1929 a fost dintre cele mai nefaste.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
crash adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (course: intense, rapid)intensiv adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He took a crash course in Spanish before going to Mexico.
 A făcut un curs intensiv de spaniolă înainte de a se duce în Mexic.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aviation: violent landing)prăbuşire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The crash broke the plane in two.
 Prăbuşirea avionului l-a făcut să se rupă în două.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail suddenly)a se prăbuşi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a da chix loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The stock market crashed in 1929.
 Bursa s-a prăbuşit în 1929.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computers: stop working)a pica vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Windows crashed again. I need to reboot.
 Iar mi-a picat Windows-ul. Trebuie să îl reinițializez.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (sleep)a dormi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 He crashed at my house Saturday night.
 A dormit la mine sâmbătă seara.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (fall asleep)a cădea lat loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a băga cornul în pernă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I just crashed when I got home. I woke up four hours later.
 Am căzut lat când am ajuns acasă. M-am trezit patru ore mai târziu.
 Am băgat cornul în pernă când am venit acasă, m-am trezit patru ore mai târziu.
crash vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (autos)a se buşi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a intra în vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 He crashed his car into a tree.
 S-a buşit cu maşina de un copac.
 A intrat cu maşina într-un copac.
crash vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (smash)a se izbi vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a da cap în cap loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 They crashed their heads together.
 Şi-au izbit capetele unul de altul.
 Au dat cap în cap.
crash vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break)a izbi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a sfărâma vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He crashed the vase against the wall.
 A izbit vaza de perete.
 A sfărâmat vaza de perete.
crash vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (enter uninvited) (petrecere)a ateriza vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 That guy wasn't invited. He just crashed the party.
 Tipul nu fusese invitat, pur şi simplu a aterizat la petrecere.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'crashing' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'crashing' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'crashing'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.