considering

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈsɪdərɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kənˈsɪdərɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(kən sidər ing)

Pe pagina aceasta: considering, consider

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
considering preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (given)ținând cont de loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
  dat fiind loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 Considering Granddad's age, his recovery from the stroke is remarkable.
considering,
considering that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
(given that)luând în considerare expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  ţinând cont de expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  având în vedere loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 Considering that you've decided to go, I'll come too.
 Luând în considerare că ai decis să pleci, voi veni și eu.
considering advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under the circumstances)luând în considerare expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  ţinând cont de expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Angie has only lived in France for a month; her French is quite good, considering.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
consider vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take into account)a lua în considerare loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a avea în vedere loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a ţine cont loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Have you considered the long-term consequences of this decision?
 Ai luat în considerare consecinţele pe termen lung ale acestei decizii?
 Ai avut în vedere consecinţele pe termen lung ale acestei decizii?
 Ai ţinut cont de consecinţele pe termen lung ale acestei decizii?
consider [sb/sth] [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with a noun: judge)a fi considerat vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Shani is considered a good student.
 Shani este considerat un elev bun.
consider [sb/sth] to be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with a noun: judge as [sth])a considera vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a crede vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I consider my actions that day to be a mistake. Many consider Mozart's "Requiem" to be his masterpiece.
 Consider că acţiunile mele din acea zi au fost o greşeală. Mulți consideră că Recviemul lui Mozart este capodopera sa.
 Cred că acţiunile mele din acea zi au fost o greşeală.
consider [sb/sth] to be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with an adjective: judge)a considera că vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a fi de părere că loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Many people today consider corporal punishment to be wrong.
 În zilele noastre, mulți oameni consideră că pedepsele corporale sunt inadecvate.
consider doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (think about doing [sth])a se gândi să vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a-l bate gândul să loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Henry is considering taking up a sport.
 Henry se gândește să se apuce de un sport.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
consider vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reflect on)a reflecta vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a se gândi la vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Consider the implications of that discovery!
 Reflectează asupra implicaţiilor acelei descoperiri!
 Gândeşte-te la implicaţiile acelei descoperiri!
consider vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weigh possibilities)a cântări vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a pune în balanţă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 She considered her options and what to do next.
 A cântărit opţiunile şi s-a gândit la ce urma să facă.
 A pus în balanţă opţiunile şi s-a gândit la ce urma să facă.
consider vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look at)a studia vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a șterge cu privirea vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 She considered his face for a long time, and then smiled.
 I-a studiat faţa timp îndelungat, apoi a zâmbit.
 L-a șters cu privirea mult timp, apoi a zâmbit.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'considering' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Sintagme: is not so [bad, long], considering, considering the facts, we should [go, stop, try], considering the weather, we should [go], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'considering' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'considering'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.