complain

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpleɪn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈpleɪn/ ,USA pronunciation: respelling(kəm plān)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
complain viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be critical, express unhappiness)a se plânge vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
  a se văita, a se lamenta vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 All Marty ever does is complain.
 Marty nu știe altceva decât să se plângă.
complain about [sth/sb] vi + prep (find fault, express unhappiness)a se plânge de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 She never stops complaining about her lazy, useless husband. He complained about the leak to his landlord.
 Se plânge tot timpul de soțul ei leneș și inutil.
complain of [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slightly formal (describe as a symptom)a se plânge de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 The patient complains of pain in her lower back.
 Pacientul se plânge de durere în zona lombară.
complain of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slightly formal (express unhappiness about)a se plânge de vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Mr Jones complained of being woken by the barking of his neighbour's dog at 5 a.m.
 Domnul Jones s-a plâns că a fost trezit de lătratul câinelui vecinului său la ora 5 dimineața.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
complain to [sb/sth] vi + prep (make formal complaint)a depune o petiţie expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a face o plângere loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 You need to complain to the local government in writing if you want anything to be done.
 Trebuie să depui o petiţie scrisă la guvernul local, dacă vrei să se facă ceva.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'complain' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: complain to your [parents, friends, coworkers], complain to the [manager, person in charge], complain directly (to), mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'complain' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'complain'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.