comparison

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpærɪsən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈpærəsən/ ,USA pronunciation: respelling(kəm parə sən)

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
comparison nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evaluation of differences)comparaţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Comparison of the dogs shows that this one is bigger.
 Din comparaţie se vede că acest câine e mai mare.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
beyond comparison adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outstanding, without equal)incomparabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără egal, fără comparație loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The beautiful scenery is beyond comparison.
by comparison advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when compared)prin comparaţie adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
by comparison with preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (compared with, relative to)prin comparaţie cu loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
comparison shopper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (compares prices)cumpărător avizat s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  cumpărător care compară prețurile s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Grocery stores which post the price per ounce make life easier for comparison shoppers.
comparison shopping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (comparing prices) (cumpărare prin compararea prețurilor)comparare a prețurilor s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A little comparison shopping can save you thousands on the price of a new car.
in comparison advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when compared: to [sth] else)comparativ adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  prin comparație loc.adv.
  comparat cu loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 Yes, John's quite tall - but Ollie's a giant in comparison.
in comparison with [sth/sb],
in comparison to [sth/sb]
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(when compared to)comparativ cu adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  în comparație cu, față de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 In comparison with John, Ollie's a giant. In comparison to you, she's just an amateur.
make a comparison v (compare and contrast)a face o comparaţie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 People always make a comparison between me and Julia Roberts; they think we look alike.
pale in comparison v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (seem inferior to [sth])a părea un nimic pe lângă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a nu se compara vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Anna's husband is out of work and two of her sons are in jail; when I think about her life, my problems pale in comparison.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'comparison' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Sintagme: in direct comparison [with, to], use a comparison [chart, list], a [quality, performance, price] comparison, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'comparison' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'comparison'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.