cleaning

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkliːnɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(klēning)

Pe pagina aceasta: cleaning, clean

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of cleaning)curățare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Cleaning may not be enjoyable, but it's necessary.
 Curățarea nu este plăcută, dar este necesară.
cleaning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, product: cleans)de curățat loc.adj
  care curăță expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I only use cleaning products that are natural.
 Folosesc doar produse de curățat naturale.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (concept)curăţenie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not dirty)curat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I need to put on a clean shirt.
 Trebuie să mă îmbrac cu o cămaşă curată.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wash, sanitize [sth])a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face curat, a face curățenie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a dezinfecta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I always use bleach when I clean the kitchen.
 Folosesc mereu dezinfectant pe bază de clor când curăț bucătăria.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make things clean, remove dirt)a face curăţenie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I need to clean today.
 Trebuie să fac curăţenie astăzi.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (organize, tidy [sth])a face curat, a face ordine loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Clean your room and put away your clothes!
 Fă curat în cameră și aranjează-ți hainele!
clean off [sth],
clean [sth] off
vtr + adv
(dirt: remove)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da jos loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  (mizerie)a îndepărta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I hosed the car down to clean off the dirt.
 Am dat cu furtunul pe mașină pentru a o curăța de murdărie.
clean [sth] off [sth] vtr + prep (dirt, etc.: remove from)a șterge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (murdărie, noroi)a da jos loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I cleaned the mud off my boots.
 Mi-am șters noroiul de pe ghete.
clean [sth] off [sth] vtr + prep (tidy away, remove)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îndepărta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a debarasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The waiter came and cleaned the plates off the table.
 A venit chelnerul și a debarasat masa de farfurii.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pure, uncontaminated)pur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The sample is completely clean, with no contamination.
 Mostra este pură, nu a fost contaminată.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (design: sleek, neatly defined)armonios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  bine proporţionat loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  (figurat)curat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The sculpture has very clean lines.
 Sculptura are linii foarte armonioase.
 Sculptura are linii foarte bine proporţionate.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sum: total, complete)total adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  curat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The robbers got away with a clean million.
 Hoţii s-au ales cu o sumă totală de un milion.
 Hoții s-au ales cu un milion, bani curați.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (legible)lizibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  citeţ adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The office needs a clean copy of the form.
 Biroul are nevoie de o copie lizibilă a formularului.
 Biroul are nevoie de o copie citeaţă a formularului.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (behavior: decent, pure)decent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I expect clean behaviour from all of you, so don't dance too closely.
 Aștept un comportament decent din partea tuturor, așa că nu dansați prea aproape unii de alții.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fair)corect adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cinstit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The referee wants a clean fight.
 Arbitrul vrea o luptă corectă.
 Arbitrul vrea o luptă cinstită.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (drug-free) (droguri, alcool)a nu consuma expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 My friend has been clean for one year.
 Prietenul meu nu a mai consumat droguri de un an.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (wholesome)sănătos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  echilibrat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Our family enjoys clean entertainment.
 Familia noastră preferă divertismentul sănătos.
 Familia noastră preferă divertismentul echilibrat.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without irregularity)uniform adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  regulat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The saw made a clean cut through the tree.
 Fierăstrăul a făcut o tăietură uniformă în copac.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)simplu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 His writing style is clean, without excessive verbal ornaments.
 Stilul său scriitoricesc e simplu, fără ornamente verbale excesive.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without interference)rapid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără urme loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The thieves made a clean getaway.
 Hoţii au făcut o evadare rapidă.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (language: without obscenity)fără obscenităţi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Keep your language clean, and leave the dirty words out of your talk.
 Încearcă să ai un limbaj fără obscenităţi, uită de cuvintele vulgare.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (honestly)corect, cinstit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  onest adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 No one will play cards with him because he doesn't play clean.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely)complet, total adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  de tot loc.adv.
 It's her birthday, and I clean forgot.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (organize, tidy)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face curat loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 My house is disorganized because I hate cleaning.
clean [sth] of [sth] vtr + prep (empty of contents) (figurat: a lăsa fără)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a jumuli vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a rade vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Birds cleaned the trees of fruit.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
cleaning | clean
EnglezăRomână
cleaning agent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (substance that cleans)detergent s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
 Supermarkets stock a bewildering range of cleaning agents, from old-fashioned soap to the latest detergent.
cleaning fluid nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (liquid used to clean fabrics)lichid de curăţat s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You can dab off small grease spots and oil stains with cleaning fluid, but for a really thorough job you need to send the article to a dry clearer.
cleaning lady nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (woman: cleaner)femeie de serviciu
 How much do you pay your cleaning lady each month?
cleaning woman nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (female cleaner)femeie de serviciu s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My grandmother always tidies up before her cleaning woman arrives.
cleaning-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (act of clearing a mess)curăţare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
dry cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of chemicals to clean clothes, etc.)curăţare chimică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Dry cleaning is a lot cheaper than it used to be.
dry cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothes for chemical cleaning)haine curățate chimic s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 Please pick up the dry cleaning on your way home.
steam cleaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (use of pressurized steam to clean)curăţare cu aburi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'cleaning' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

În Liste: Chores, mai mult...
Sintagme: cleaning [accessories, products, machines, equipment, supplies], cleaning [methods, processes, techniques], [household, industrial] cleaning [products], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'cleaning' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'cleaning'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.