clean

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkliːn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klin/ ,USA pronunciation: respelling(klēn)

Inflections of 'clean' (advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."):
cleaner
adv comparative
cleanest
adv superlative
Inflections of 'clean' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
cleaner
adj comparative
cleanest
adj superlative

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not dirty)curat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I need to put on a clean shirt.
 Trebuie să mă îmbrac cu o cămașă curată.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wash, sanitize [sth])a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face curat, a face curățenie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a dezinfecta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I always use bleach when I clean the kitchen.
 Folosesc mereu dezinfectant pe bază de clor când curăț bucătăria.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make things clean, remove dirt)a face curățenie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I need to clean today.
 Trebuie să fac curățenie astăzi.
clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (organize, tidy [sth])a face curat, a face ordine loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Clean your room and put away your clothes!
 Fă curat în cameră și aranjează-ți hainele!
clean off [sth],
clean [sth] off
vtr + adv
(dirt: remove)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a da jos loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  (mizerie)a îndepărta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I hosed the car down to clean off the dirt.
 Am dat cu furtunul pe mașină pentru a o curăța de murdărie.
clean [sth] off [sth] vtr + prep (dirt, etc.: remove from)a șterge vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  (murdărie, noroi)a da jos loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I cleaned the mud off my boots.
 Mi-am șters noroiul de pe ghete.
clean [sth] off [sth] vtr + prep (tidy away, remove)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a îndepărta vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a debarasa vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The waiter came and cleaned the plates off the table.
 A venit chelnerul și a debarasat masa de farfurii.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pure, uncontaminated)pur adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The sample is completely clean, with no contamination.
 Mostra este pură, nu a fost contaminată.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (design: sleek, neatly defined)armonios adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  bine proporționat loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  (figurat)curat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The sculpture has very clean lines.
 Sculptura are linii foarte armonioase.
 Sculptura are linii foarte bine proporționate.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sum: total, complete)total adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  curat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The robbers got away with a clean million.
 Hoții s-au ales cu o sumă totală de un milion.
 Hoții s-au ales cu un milion, bani curați.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (legible)lizibil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  citeț adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The office needs a clean copy of the form.
 Biroul are nevoie de o copie lizibilă a formularului.
 Biroul are nevoie de o copie citeață a formularului.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (behavior: decent, pure)decent adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 I expect clean behaviour from all of you, so don't dance too closely.
 Aștept un comportament decent din partea tuturor, așa că nu dansați prea aproape unii de alții.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fair)corect adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  cinstit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The referee wants a clean fight.
 Arbitrul vrea o luptă corectă.
 Arbitrul vrea o luptă cinstită.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (drug-free) (droguri, alcool)a nu consuma expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 My friend has been clean for one year.
 Prietenul meu nu a mai consumat droguri de un an.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (wholesome)sănătos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  echilibrat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Our family enjoys clean entertainment.
 Familia noastră preferă divertismentul sănătos.
 Familia noastră preferă divertismentul echilibrat.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without irregularity)uniform adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  regulat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The saw made a clean cut through the tree.
 Fierăstrăul a făcut o tăietură uniformă în copac.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)simplu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 His writing style is clean, without excessive verbal ornaments.
 Stilul său scriitoricesc e simplu, fără ornamente verbale excesive.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without interference)rapid adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  fără urme loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The thieves made a clean getaway.
 Hoții au făcut o evadare rapidă.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (language: without obscenity)fără obscenități loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Keep your language clean, and leave the dirty words out of your talk.
 Încearcă să ai un limbaj fără obscenități, uită de cuvintele vulgare.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (honestly)corect, cinstit adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  onest adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 No one will play cards with him because he doesn't play clean.
clean advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (completely)complet, total adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  de tot loc.adv.
 It's her birthday, and I clean forgot.
clean viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (organize, tidy)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face curat loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 My house is disorganized because I hate cleaning.
clean [sth] of [sth] vtr + prep (empty of contents) (figurat: a lăsa fără)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a jumuli vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a rade vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 Birds cleaned the trees of fruit.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
clean [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (place: clean)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a face curățenie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Jack cleaned out the stables and fed the horses.
clean [sb/sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (take all money)a ușura de bani loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a curăța de bani loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Their business failed and cleaned them out.
clean [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (win all of [sb]'s money)a lăsa în fundul gol expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a rade de bani expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
 The blackjack tables cleaned me out.
 La masa de blackjack m-au lăsat în fundul gol.
 La masa de blackjack m-au ras de bani.
clean up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (make things clean)a curăța lună expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 We have to clean up before the guests arrive.
clean [sb/sth] up,
clean up [sb/sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(remove dirt)a se curăța, a se spăla vb.reflex.: Verbele reflexive sunt însoțite de pronume reflexive care nu pot fi înlocuite cu pronume personale sau cu substantive în același caz: a se ruga, a se bucura, a se mira, a se gândi, a-și da seama . Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se.
 Clean up your face and change your clothes before dinner.
clean up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang (win, make: lot of money)a rade tot expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 He really cleaned up at the poker table.
clean up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, slang (stop abusing drugs)a se lăsa de droguri expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Ralph promised to clean up and be a better husband.
clean [sth] up,
clean up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative, slang (rid of undesirable things)a face curățenie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a îndrepta neajunsurile expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 The governor vowed to clean up the state and put an end to the trafficking rings.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
clean bill of health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medicine: [sb] is healthy)examen medical pozitiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (verdict medical)sănătos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 The doctor has given me a clean bill of health.
clean bill of health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (confirmation: [sth] is ok) (figurat)undă verde s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  (figurat)verde s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 It's good to see the building project has a clean bill of health.
clean checkup,
clean check-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (confirmation of good health)certificat de atestare a sănătății fizice s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 He was worried by a chest pain but the cardiologist gave him a clean checkup.
clean hands nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (lack of guilt)mâini curate s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 The party is searching for someone with clean hands to run for the office.
clean hands nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (hands that are free of dirt)mâini curate s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
 You should have clean hands before you eat.
clean house v literal (do housework)a face curat în casă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Now that spring has come, it's time to clean house.
clean house v figurative (business, government: reform , change personnel)a face ordine loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 When staffing his office, the first thing a new president does is clean house.
clean house nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (home: free of dirt)casă curată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Trevor tried to cheer me up by saying that women with clean houses are boring.
clean out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal ([sth]: clear or dispose of)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 He's already cleaned out the cookies and has now made a start on the cake.
clean out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (place: empty or clear)a curăța vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 I'll clean out the garage after dinner. It's so cluttered that I can't park my car any more.
clean room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (room that is free of dust and dirt)cameră curată s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Hotel guests expect to find a clean room when they check in.
clean room nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (laboratory: sterile environment)mediu steril s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Hardware manufacturing requires a clean room for creating central-processing chips.
clean slate,
also UK: clean sheet
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (fresh start)tabula rasa expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  nou început loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
  luat de la zero loc.subst.locuțiune substantivală: Grup de două sau mai multe cuvinte care împreună au valoare de substantiv: aducere aminte, părere de rău.
clean-cut,
clean cut
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(man: neat appearance, presentable) (persoană)prezentabil adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is before noun
 People trusted him because he had that that clean cut Boy Scout image.
clean-cut adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lines: sharply defined) (arhitectură)simplu adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Modernist architects abandoned the frills and ornamentation of the Victorian and Edwardian eras in favor of simple shapes and clean-cut lines.
clean-shaven,
clean shaven
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having no stubble or beard)bărbierit, ras adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is before noun
 He usually wears a beard in the winter but goes clean-shaven during the summer months.
cleanup,
clean-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(getting rid of dirt, mess)curățenie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  curățire s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The kids' clean-up of the room left a lot to be desired.
cleanup,
clean-up
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(to get rid of dirt, mess)curățenie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 After the festival, the cleanup operation took two days.
come clean v informal (confess, own up to [sth])a mărturisi vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 You might feel better if you go to your boss and just come clean about what you did.
come clean about [sth] vi + adj informal (confess to [sth])a recunoaște, a admite vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a mărturisi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 You might feel better if you go to your boss and just come clean about what you did.
dry-clean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean using chemicals)a curăța chimic loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 I won't buy any clothes that I have to have dry-cleaned.
pick [sth] clean vtr + adj (remove meat from a bone)a culege vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The hyenas picked the bones clean.
 Hienele au cules toată carnea de pe oase.
wipe the slate clean v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (begin afresh)a șterge cu buretele loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Let's just wipe the slate clean and forget about past mistakes.
with clean hands advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (innocently)cu mâinile curate
 She went into the court room with clean hands.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'clean' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: clean the [counters, car, house, dishes], the clean [house, floor, room], the [counters] clean [easily, quickly, well], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'clean' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'clean'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.