class

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈklɑːs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/klæs/ ,USA pronunciation: respelling(klas, kläs)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (course subject)curs s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (şcolar)oră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 I hate math class.
 Urăsc cursul de matematică.
 Urăsc ora de matematică.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lesson)curs s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (şcolar)oră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 My first class of the day is English.
 Primul curs al zilei este engleza.
 Prima oră a zilei este engleza.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group of students)curs s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  (şcolar)oră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 She is the best student in our Chemistry class.
 E cel mai bun student de la cursul de chimie.
 E cel mai bun elev de la ora de chimie.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (caste) (societate)clasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  castă, pătură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Many people hope to rise above their class.
 Mulţi vor să se ridice deasupra clasei lor.
 Mulţi vor să se ridice deasupra păturii lor sociale.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (elegance) (distins)clasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  stofă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 That lady has a lot of class.
 Doamna are clasă.
 Doamna are stofă.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (calibre, quality)calibru s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  calitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 There are not many in his class of player.
 Nu există mulţi jucători de calibrul lui.
 Nu există mulţi jucători de calitatea lui.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group)grupă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  serie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Our product is best in its class.
 Produsul nostru e cel mai bun din grupa lui.
 Produsul nostru e cel mai bun din seria lui.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (graduating yeargroup) (studenţi)generaţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  promoţie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The Class of 2006 will be very large.
 Generaţia absolvenţilor din 2006 va fi foarte numeroasă.
 Promoţia 2006 va fi foarte numeroasă.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (excellence)virtuozitate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 He performed with class, ignoring all distractions.
 A dat dovadă de virtuozitate în execuţie, ignorând distracţiile din jur.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accommodation grade)clasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Lawrence prefers to fly first class.
 Lawrence preferă să zboare la clasa întâi.
class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biology: major division)clasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  ordin s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 To which class does that insect belong?
 Cărei clase îi aparţine acea insectă?
 Din ce ordin face parte acea insectă?
class,
class [sth] or [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(classify)a clasifica vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a înscrie într-o categorie loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The biologist is going to class the plant.
 Biologul va clasifica planta.
 Biologul va înscrie planta într-o categorie.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
art class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lesson in art)oră de desen s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 As a child, my favorite part of the school day was art class.
business class (airplanes) (avion)clasa business s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
class action,
class action suit
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(lawsuit brought by a group) (intentat de un grup)proces colectiv s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 A lot of us are involved in a class action suit against the company for discrimination against women.
class conflict nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (tensions between social classes)conflict de clasă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Marx believed that class conflict was the inevitable result of capitalism.
class conscious,
class-conscious
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(aware of social differences)conştient de diferenţele de clasă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 So class-conscious was Bunter that he never could bring himself to smoke in the presence of Lord Peter.
class consciousness nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (awareness of social differences)conştiinţă de clasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
class ring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (graduation memento)inel de absolvire s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 In those days, you wore your boyfriend's class ring on a chain so everybody would know you were going steady.
class structure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social hierarchy)structură socială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 A caste system is a highly formalized class structure.
class struggle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (struggle over social differences)luptă de clasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  revoltă socială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Marx is not dead, the class struggle is not over; yesterday I saw factory workers demonstrating against the privileges of the rich.
class warfare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conflict, tension between social classes)conflict de clasă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Class conflict exists in many modern societies, but does not lead to class warfare.
cut class vtr + n US, informal (miss a school lesson)a chiuli vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 It's no surprise his grades were so low - he was always cutting class!
economy class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (train: standard seating) (transport, zbor)clasă economică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 It is cheaper to travel in economy class than in regular class.
economy class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plane: low-cost seating) (transport, zbor)clasă economică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Economy class, plus taxes, was $340.
economy class,
economy-class,
also US: coach-class,
coach class
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(train seating: standard) (transport, zbor)clasă economică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: push0717
 I am going to buy an economy-class train ticket.
economy class,
economy-class,
also US: coach-class,
coach class
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(plane seating: low cost) (transport, zbor)clasă economică s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun, push0717
 I purchased an economy-class ticket so that I would not have to dip into my savings.
first class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transport: superior service)clasa întâi s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
 They always serve champagne in first class.
first class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mail: fastest service)curier rapid loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
first class,
first-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(mail, stamp: fastest service)curier rapid loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
first class advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in first-class area)de primă clasă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Flying first class is the only way to travel.
first class,
first-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(carriage, seats: superior)de primă clasă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 First-class seats have more leg room.
first class advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (mail: by fastest service)curier rapid loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
first class,
first-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative, informal (excellent)de primă clasă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The food here is always first class.
gut class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (school, university: easy course) (argou, US)curs de umplutură s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 Jim was busy with sports so he decided to take a bunch of gut classes this semester.
gym class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, abbr (physical education lesson)oră de educație fizică, oră de sport s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
health class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (education: sex, drugs, etc.) (școală)oră de sănătate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
high class,
high-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(refined, of top quality)rafinat, sofisticat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
  de prim rang loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
  de calitatea întâi loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: A hyphen is used when the adjective comes before the noun it modifies.
 Be well-dressed when you go to that restaurant, it's a high-class place!
life class,
also US: life drawing class,
also UK: life-drawing class
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(nude drawing lesson)oră de desen după model viu s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
low class adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (indicating social status)din clasa de jos adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 After he lost his job, they had to move to a low-class neighbourhood near the railway station.
low class,
low-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (base, vulgar)clasa de jos s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 The white establishment regarded jazz as a form of low-class entertainment.
lower class,
lower-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of low socioeconomic status) (ierarhie socială)de clasă inferioară, din clasa de jos loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
the lower classes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (low-income people)clasele de jos s.f.pl.: Substantiv feminin, forma de plural
  pătura de jos s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The government is concentrating on social issues because it is desperate to win the vote of the lower classes at the next election.
master class,
masterclass
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(lesson from expert)curs predat de un specialist s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
middle class,
middle-class
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(educated, well-off people)clasă de mijloc s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Their son is very rebellious and rejects the values of the middle class.
middle class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (between low and high income)clasă de mijloc s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 With hard work, their family rose up from the working class to the more comfortable middle class.
middle class,
middle-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(educated and well off)din clasa de mijloc loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
Notă: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 She comes from a very nice middle class family.
ruling class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social group in power)clasa conducătoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
second class,
second-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
literal (travel: standard or economy)de clasa a doua adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 I bought a second-class ticket because it was a lot cheaper.
second class,
second-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (inferior, less important)de mică importanţă adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 Even today women are still treated as second-class citizens in many countries.
skip class,
skip a class
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US, informal (not attend a lesson) (familiar)a chiuli vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
social class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic group within society)clasă socială s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Teachers belong to a higher social class than factory workers.
upper class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (minor aristocracy)clasă superioară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
upper class,
upper-class
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(aristocratic, posh)aristocratic, nobiliar adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
the upper middle class nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wealthy, highly-educated people)clasa mijlocie superioară s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Paying college tuitions nowadays can be difficult even for families in the upper middle class.
working class,
working classes
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(laboring class)clasa muncitoare s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
Notă: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes the noun
 He started out as member of the working class, but now he runs an investment firm.
working class,
working-class
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(of laboring classes)muncitoresc adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
 He was very proud of his working-class background.
world-class adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of highest quality)de renume mondial, de renume internațional loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 Itzhak Perlman is a world-class violinist.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'class' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: class her as the [best, fastest, most qualified], [math, science, Spanish] class, the class president, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'class' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'class'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.