but

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈbʌt/, weak: /bət/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/bʌt; unstressed bət/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(but; unstressed bət)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
but conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (yet)dar, însă conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
  cu toate acestea loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 I may be old, but I can still ride a bike.
 Oi fi eu bătrân, dar tot pot să mai merg pe bicicletă.
 Sunt bătrân, cu toate acestea, pot să merg pe bicicletă.
but conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (except)decât, doar conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 They couldn't do anything but stand there and stare.
 Nu au putut face nimic, decât să stea să se uite.
but preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (except for)în afară de loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
  cu excepția loc.prep.locuțiune prepozițională: Grup de cuvinte care împreună au valoare de prepoziție: în fața, pe deasupra.
 Nobody did anything but me.
 Nu a făcut nimeni nimic, în afară de mine.
 Nu a făcut nimeni nimic, cu excepția mea.
but conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on the contrary)ci conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
  dimpotrivă conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 I asked not for a salad, but for soup. He's not a violinist but a cellist.
 Nu am cerut salată, ci supă.
 Nu am cerut salată, dimpotrivă, am vrut supă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
but advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literary (only)doar adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  numai adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  decât adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 She is but a child.
 E doar un copil.
but conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." literary (otherwise than)decât adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I cannot but agree with what you say.
 Nu pot decât să fiu de acord cu ce spui.
but conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (doubt that)fără îndoială loc.adv.
 There is no doubt but he is the best person on the team.
 Fără îndoială, e cel mai bun din echipă.
but conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (used as intensifier)nimic adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 There was nothing good on TV, but nothing!
 Nu era nimic bun de văzut la tv, dar nimic.
but nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objection)obiecție s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
  comentariu s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
 You're going to bed now, and I don't want to hear any buts!
 Mergi la culcare chiar acum și nu vreau să aud nicio obiecție.
 Mergi la culcare chiar acum și nu vreau să aud niciun comentariu.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
all but preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (everyone except)toți/toate, mai puțin expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 All but one of her students passed the exam.
all but advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with verb: almost completely)aproape complet loc.adv.
  aproape de tot loc.adv.
 You've all but polished off that cake.
all but advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with adjective: nearly)aproape adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 The rain is all but finished now.
anything but advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at all)orice, numai
  orice, cu excepția
  orice în afară de
 His new novel is anything but dull.
anything but advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (anything except)orice în afară de loc.pron.
  orice altceva, cu excepția loc.pron.
 I'll do anything but wash windows.
anything but exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (nothing of the sort)cu totul altceva loc.adj
  a nu avea nicio legătură cu ceva expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 Though he's known for his comedies, his latest film is anything but.
but for advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (were it not for)decât adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  dacă nu loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
 We would never have won but for your help.
but then conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (on the other hand)pe de altă parte loc.conj.locuțiune conjuncțională: Grup de cuvinte cu valoare de conjuncție, făcând legătura între două propoziții: cu toate că, îndată ce, ori de câte ori.
cannot help but do [sth],
can't help but do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(find unavoidable)nu mă pot abține să
 I cannot help but notice the enormous coffee stain on the front of your white blouse.
last but not least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (lastly)și nu în ultimul rând loc.adv.
 Last but not least, don't forget to ring me when you get there. Last but not least, I'd like to thank my husband for his support.
nothing but advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (only)doar expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 I have nothing but admiration for people who can speak several languages.
nothing else but preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (only, solely)nimic altceva decât pron.pronume: Ține locul unui substantiv (nume de ființă, de lucru, de acțiune etc.): eu, noi, voi.
 Nothing else but violin is needed to complete this orchestration.
slowly but surely advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (making gradual progress)încet-încet loc.adv.
 Slowly but surely, we are making the garden look pretty.
still,
but still
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(even so)totuși conj.conjuncție: Parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziții într-o frază sau două cuvinte cu același rol sintactic într-o propoziție: dacă, fiindcă, deoarece.
 He hadn't eaten breakfast; still he was not hungry.
 Nu luase micul dejun, și totuși nu-i era foame.
that's all very well,
but
informal (nevertheless, even so)toate bune, dar expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 That's all very well, but it still doesn't explain why you didn't finish the work.
that's all well and good,
but
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
informal (nevertheless, even so)toate bune, dar expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
 That's all well and good, and I enjoy talking to your granny, but isn't it about time we left for the movies ?
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'but' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: all but one (of), no if, ands, or buts about it, was all but [forgotten, lost], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'but' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'but'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.