WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpackaged cargo)en gros adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
  vărsat adj.adjectiv: Arată însușirea unui obiect sau a unei ființe, acordându-se în gen și număr cu acestea: floare mirositoare, copii deștepți.
Notă: often preceded by "in"
 The parts are going to be shipped in bulk.
 Piesele vor fi livrate en gros.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. În acest magazin cafeaua se vinde vărsată.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (three dimensional size) (mărime tridimensională)volum s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  formă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The box's bulk made it difficult to carry.
 Volumul cutiei o făcea greu de transportat.
 Forma cutiei o făcea greu de transportat.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foods: fibrous)fibră s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Her diet requires her to eat bulk to increase her fibre intake.
 Dieta îi cere să mănânce multe fibre.
the bulk of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most, greater part) (figurat)gros s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  majoritate s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 They are requesting that the bulk of the payment be made in advance.
 Au cerut ca grosul plății să fie făcut în avans.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper thickness)grosime s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The thickness of a piece of paper is called its bulk.
 Înălţimea unei foi de hârtie se cheamă grosime.
bulk viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (appear important)a lua amploare loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
  a câştiga proporţii loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 Military spending bulks large at election time.
 Cheltuielile militare iau amploare în perioada alegerilor.
 Cheltuielile militare câştigă proporţii în perioada alegerilor.
bulk vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to swell, expand)a îndesi vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a creşte vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
 The city bulked the police force due to increased crime.
 Primăria a îndesit prezenţa poliţiei din cauza creşterii numărului infracţiunilor.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Locuțiuni verbale
EnglezăRomână
bulk up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (gain weight, put on muscle)a pune mușchi expr.vb.expresie verbală: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, a se da de-a dura, a se face luntre și punte.
  a se antrena vb.pron.verb pronominal : Verbele pronominale sunt verbe însoțite de pronumele reflexiv care are înțeles de sine stătător și poate fi înlocuit printr-un pronume personal sau substantiv în același caz. Pronumele reflexive care însoțesc verbul sunt mă/te/se/ne/vă/se. Exemple: a se îmbrăca, a se spăla, a-și zice . Ele permit dublarea pronumelui cu forma sa accentuată: a se spăla pe sine.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bulk mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (low-cost big mailing)corespondenţă în masă s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Bulk mail is the polite, commercial term for junk mail.
bulk mail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (e-mail sent to multiple addresses)email în masă s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
in bulk advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in large quantities)en gross adv.adverb: Determină sensul unui verb, al unui adjectiv sau al unui alt adverb, arătând locul, timpul, cauza, modul, scopul: acolo, devreme, mereu.
 I have five cats so I buy their food in bulk from the warehouse.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'bulker' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'bulker'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.