brood

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈbruːd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/brud/ ,USA pronunciation: respelling(bro̅o̅d)


WordReference English-Romanian Dictionary © 2020:

Traduceri principale
EnglezăRomână
brood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baby birds)pui s.m.substantiv masculin: Desemnează ființe de sex masculin sau obiecte de parte bărbătească: băiat, ban, munte.
  progenitură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 The brood of chicks happily explored the barnyard.
 Puii de găină explorau fericiți hambarul.
brood [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sit on: eggs)a cloci vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a scoate pui loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 This species broods its eggs for as long as three weeks.
 Această specie își clocește ouăle trei săptămâni.
brood viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hatch eggs)a oua vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
  a face ouă loc.vb.locuțiune verbală: Grup de cuvinte cu înțeles unitar care conține în mod necesar un verb și are valoarea morfologică a unui verb. Exemple: a băga în seamă, a sta de vorbă, a-și aduce aminte.
 The geese are already brooding this year.
 Gâștele au ouat deja anul acesta.
brood over [sth],
brood about [sth]
vi + prep
(think too much about)a medita la, a cugeta la vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 There is no point in brooding over things that have happened in the past. Jamie has been brooding about the outcome of last night's football game all morning.
 Nu are rost să meditezi (or: să cugeți) asupra lucrurilor ce s-au întâmplat în trecut.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
brood adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (for breeding)de prăsilă loc.adj.locuțiune adjectivală: Grup de cuvinte cu valoare de adjectiv: de seamă, de bună credință, plin de sine.
 The horse farm keeps several brood mares.
brood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (children)progenitură s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
 Molly has quite a large brood, but she never seems angry at any of her children.
brood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breed, type)soi, neam s.n.substantiv neutru: Desemnează în general obiecte și se deosebește prin faptul că la singular se numără ca un substantiv masculin, iar la plural ca un substantiv feminin: un creion, două creioane, un obiect, două obiecte, un articol, două articole.
  speță, specie s.f.substantiv feminin: Desemnează ființe de sex feminin sau obiecte de parte femeiască: femeie, casă, plajă.
brood over [sb] vi + prep figurative (children: protect)a proteja, a ocroti vb.tranz.verb tranzitiv: Verb a cărui acțiune se răsfrânge direct asupra unui obiect, construindu-se cu ajutorul complementului direct: a deschide geamul (geamul fiind complementul direct). Pentru a verifica dacă un verb este sau nu tranzitiv, i se pune întrebarea pe cine?, ce?. Ce deschid? Ce citesc? Pe cine întreb?
  a veghea asupra vb.intranz.verb intranzitiv: Verb a cărui acțiune nu se răsfrânge în mod direct asupra unui obiect și care necesită un complement indirect în construcție: a pleca , a merge. Dacă un verb nu susține continuarea la o întrebare de genul pe cine?, ce? atunci nu poate fi urmat de un complement direct, deci este intranzitiv.
 Shirley's mom broods over her family like a mother hen.
brood [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bird: cover babies with wings)a ține sub aripă expr.expresie: Grup de mai multe cuvinte care nu sunt suficient sudate cât să formeze o locuțiune, exprimând în mod concis o idee: a se lua cu mâinile de păr, Nu mai spune!.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'brood' găsit și în aceste intrări:
Română:

Sintagme: a brood [hen, mare, flock, herd], brood rearing, brood over [it], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'brood' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'brood'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă
Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.